Uudised

Kutsehariduse rahvusvahelistumise päev „Rahvusvahelistumise teel“ 22. oktoober ivkhk_editor


15. oktoobril  toimus Tartu Kutsehariduskeskuses kutsehariduse rahvusvahelistumise päev, kus jagati Eesti kutsehariduse rahvusvahelise koostöö häid praktikaid. Praktikate jagamine on oluline seetõttu, et Eesti kutseõppeasutuste rahvusvaheline koostöövõrgustik on praegu laiem kui iial varem. Kutseõpperänne toimub üha kaugemate riikidega ja suureneb õpirändurite arv.

Viimase viie aasta jooksul on Erasmus+ programmi abil oma praktika läbinud 2044 välisõppurit.

Kõige aktiivsemalt on välisõppuritele Eesti ettevõtete juures tööpraktikat korraldanud Tartu Kutsehariduskeskus, mis on vastu võtnud 374 välisõppurit. Neile järgnevad Rakvere Ametikool (254) ja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (182).

Päeva esimeses vestlusringis oli fookuses õpilastele suunatud rahvusvahelised tegevused ja nende läbi uute oskuste omandamine.

Päeva teises vestlusringis arutleti õpetaja rolli ja võimaluste üle rahvusvahelises koostöös kaasa lüüa ning arendada selle läbi nii iseennast, oma õpilasi kui kogu kooli tervikuna.

Viimases vestlusringis keskenduti hariduse ja oskuste omandamise olevikule ja tulevikule nii Eesti kui Euroopa vaates.

Vestlesid Viljandi Kutseõppekeskuse direktor ja Eesti Kutsehariduse Edendamise Ühingu juhatuse esimees Tarmo Loodus, Eesti Rahva Muuseumi direktor Alar Karis, Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna peaspetsialist Mari Tikerpuu ning Euroopa Komisjoni esinduse asejuht ja majandusnõunik Katrin Höövelson. 

16.10.2019 toimus õpirändeprojektide juhtide kogemusseminar Tartu Kutsehariduskeskuses.

Käsitleti teemasid:

 • Kutsehariduse õpirände hetkeseis aastal 2019: ülevaade taotlusvoorust sh Erasmus PRO
 • Õpirände pikendamine
 • Alaealine õppija õpirändel
 • Erivajadustega õppija õpirändele saatmise võimalikkusest ja vajadusest
 • Välisõpilaste vastuvõtt
 • Erasmus+ õpirände toel välisekspertide Eestisse toomise
 • Õpirände promokampaania
 • Piilume tulevikku – uus programm

 

Info:

Helju Virunurm

Arendusosakonna peaspetsialist 

Mob: +372 516 6013

helju.virunurm@ivkhk.ee

 

Foto: Morris Peedo

 

15. oktoobril  toimus Tartu Kutsehariduskeskuses kutsehariduse rahvusvahelistumise päev, kus jagati Eesti kutsehariduse rahvusvahelise koostöö häid praktikaid. Praktikate jagamine on oluline seetõttu, et Eesti kutseõppeasutuste rahvusvaheline koostöövõrgustik on praegu laiem kui iial varem. Kutseõpperänne toimub üha kaugemate riikidega ja suureneb õpirändurite arv.

Viimase viie aasta jooksul on Erasmus+ programmi abil oma praktika läbinud 2044 välisõppurit.

Kõige aktiivsemalt on välisõppuritele Eesti ettevõtete juures tööpraktikat korraldanud Tartu Kutsehariduskeskus, mis on vastu võtnud 374 välisõppurit. Neile järgnevad Rakvere Ametikool (254) ja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (182).

Päeva esimeses vestlusringis oli fookuses õpilastele suunatud rahvusvahelised tegevused ja nende läbi uute oskuste omandamine.

Päeva teises vestlusringis arutleti õpetaja rolli ja võimaluste üle rahvusvahelises koostöös kaasa lüüa ning arendada selle läbi nii iseennast, oma õpilasi kui kogu kooli tervikuna.

Viimases vestlusringis keskenduti hariduse ja oskuste omandamise olevikule ja tulevikule nii Eesti kui Euroopa vaates.

Vestlesid Viljandi Kutseõppekeskuse direktor ja Eesti Kutsehariduse Edendamise Ühingu juhatuse esimees Tarmo Loodus, Eesti Rahva Muuseumi direktor Alar Karis, Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna peaspetsialist Mari Tikerpuu ning Euroopa Komisjoni esinduse asejuht ja majandusnõunik Katrin Höövelson. 

16.10.2019 toimus õpirändeprojektide juhtide kogemusseminar Tartu Kutsehariduskeskuses.

Käsitleti teemasid:

 • Kutsehariduse õpirände hetkeseis aastal 2019: ülevaade taotlusvoorust sh Erasmus PRO
 • Õpirände pikendamine
 • Alaealine õppija õpirändel
 • Erivajadustega õppija õpirändele saatmise võimalikkusest ja vajadusest
 • Välisõpilaste vastuvõtt
 • Erasmus+ õpirände toel välisekspertide Eestisse toomise
 • Õpirände promokampaania
 • Piilume tulevikku – uus programm

 

Info:

Helju Virunurm

Arendusosakonna peaspetsialist 

Mob: +372 516 6013

helju.virunurm@ivkhk.ee

 

Foto: Morris Peedo