Uudised

Koostöö Sillamäe Vanalinna Kooliga 07. aprill Olga Sjukkalova

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus ja Sillamäe Vanalinna Kool on viinud koostöö uuele tasemele, võimaldades õpilastel sukelduda päris kutsemaailma. Nüüd on tulnud aeg võtta kokku ja jagada vahetulemusi, sest on, mida jagada.


Alates 21. märtsist läbivad 7.–9. klasside õpilased tehnoloogiatunde Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse moodsates töökodades ja -laborites Sillamäel, Narvas ja Jõhvis.

Koostöö eesmärgid on:

·aidata kaasa põhikooli tehnoloogiatundide heale kvaliteedile, kaasates õppetöösse IVKHK õpetajaid, töötajaid ja tehnilist tiimi;

·edendada koostööd kutseharduskeskuse ja põhikooli vahel, toetades õpilaste motivatsiooni ja karjäärivalikuid;

·populariseerida kutseharidust ning tutvustada kutseharduskeskuse võimalusi ja pakutavaid erialasid.

Esimesel nädalal õppisid kutsehariduskeskuses 9. klassi õpilased, teisel nädalal 8. klassi õpilased ja järgmisel nädalal läbivad kutsesuunitlust 7. klassi õpilased.

Eesmärkide saavutamiseks töötati välja spetsiaalne programm, et saaks hõlmatud võimalikult palju kutseid. Selle programmi raames tutvusid koolinoored Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses esindatud erialadega: laotöötaja, multimeediaspetsialist, tisler, koostelukksepp, kokk, pagar, ehitusviimistleja jt.

Tunde andsid vastavate erialade õpetajad. Nii tutvusid õpilased erialaga ja lõid kontakti kutseõpetajatega. Neile, kes valivad pärast põhikooli lõpetamist kutsehariduse, on see parim viis, kuidas sisseastumiseks valmistuda.

Karjäärinõustaja teavitas kooliõpilasi kutsehariduskeskuse vastuvõtu- ja õppetingimustest ning korraldas ka külastuskäigu.

Juba 2. mail algab 2022. aasta suvine vastuvõtt ja programm võimaldab tulevastel lõpetajatel õige erialavaliku teha.

Täname Sillamäe Vanalinna Kooli tulemusliku koostöö eest!
 

Tekst: Olga Sjukkalova

Foto: Irina Meljakova ja Jekaterina Snõtkina

Alates 21. märtsist läbivad 7.–9. klasside õpilased tehnoloogiatunde Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse moodsates töökodades ja -laborites Sillamäel, Narvas ja Jõhvis.

Koostöö eesmärgid on:

·aidata kaasa põhikooli tehnoloogiatundide heale kvaliteedile, kaasates õppetöösse IVKHK õpetajaid, töötajaid ja tehnilist tiimi;

·edendada koostööd kutseharduskeskuse ja põhikooli vahel, toetades õpilaste motivatsiooni ja karjäärivalikuid;

·populariseerida kutseharidust ning tutvustada kutseharduskeskuse võimalusi ja pakutavaid erialasid.

Esimesel nädalal õppisid kutsehariduskeskuses 9. klassi õpilased, teisel nädalal 8. klassi õpilased ja järgmisel nädalal läbivad kutsesuunitlust 7. klassi õpilased.


Eesmärkide saavutamiseks töötati välja spetsiaalne programm, et saaks hõlmatud võimalikult palju kutseid. Selle programmi raames tutvusid koolinoored Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses esindatud erialadega: laotöötaja, multimeediaspetsialist, tisler, koostelukksepp, kokk, pagar, ehitusviimistleja jt.

Tunde andsid vastavate erialade õpetajad. Nii tutvusid õpilased erialaga ja lõid kontakti kutseõpetajatega. Neile, kes valivad pärast põhikooli lõpetamist kutsehariduse, on see parim viis, kuidas sisseastumiseks valmistuda.

Karjäärinõustaja teavitas kooliõpilasi kutsehariduskeskuse vastuvõtu- ja õppetingimustest ning korraldas ka külastuskäigu.

Juba 2. mail algab 2022. aasta suvine vastuvõtt ja programm võimaldab tulevastel lõpetajatel õige erialavaliku teha.

Täname Sillamäe Vanalinna Kooli tulemusliku koostöö eest!
 

Tekst: Olga Sjukkalova

Foto: Irina Meljakova ja Jekaterina Snõtkina