Uudised

Koostöö Ida-Virumaa ja Gruusia kutseharidusasutuste vahel tiheneb 28. september Olga Sjukkalova

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse meeskond külastas eelmisel nädalal Tbilisi Riikliku Ülikooli kutsekoole. Visiidi eesmärk saavutati täies mahus - lepiti kokku koostöö põhisuunad.


Visiidi alguses tutvustasid Tbilisi Riigi Ülikoolist kolleegid IVKHK meeskonnale Gruusia haridussüsteemi. Seejärel toimus parimate praktikate jagamine. Gruusias tõstatati teemad, kutseõpetajate erialane areng ning ettevõtete ja tööturuga koostöö, mis tekitab kolleegides vastakaid tundeid ning on neile murekohaks. Arutelu raames keskendusid osapooled kutsehariduse arengu võimalustele nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. 

20. septembril allkirjastasid Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus ja Tbilisi Riigi Ülikool vastastikuse mõistmise ja koostöö memorandumi. Memorandum kinnitab asutuste vahelise koostöö süvendamist, erialase hariduse valdkonna teadmiste ja kogemuste jagamist ning tagab, kutseõppurite ja õppejõudude mobiilsust. Rahvusvahelise partnerluse raames toimuvad ka ühisprojektid, konverentsid ja seminarid. 

Gruusia reisi raames külastas IVKHK meeskond ka oma partnerkooli „Prestige College“ Telavi linnas. Kolledži õppehooned on äsja renoveeritud ja koolis on loodud väga head võimalused kutsehariduse omandamiseks.  

Visiidi käigus saavutatud kokkulepped on aluseks edasisele tihedale koostööle.

Tekst: Olga Sjukkalova
Foto: IVKHK

Visiidi alguses tutvustasid Tbilisi Riigi Ülikoolist kolleegid IVKHK meeskonnale Gruusia haridussüsteemi. Seejärel toimus parimate praktikate jagamine. Gruusias tõstatati teemad, kutseõpetajate erialane areng ning ettevõtete ja tööturuga koostöö, mis tekitab kolleegides vastakaid tundeid ning on neile murekohaks. Arutelu raames keskendusid osapooled kutsehariduse arengu võimalustele nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. 

20. septembril allkirjastasid Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus ja Tbilisi Riigi Ülikool vastastikuse mõistmise ja koostöö memorandumi. Memorandum kinnitab asutuste vahelise koostöö süvendamist, erialase hariduse valdkonna teadmiste ja kogemuste jagamist ning tagab, kutseõppurite ja õppejõudude mobiilsust. Rahvusvahelise partnerluse raames toimuvad ka ühisprojektid, konverentsid ja seminarid. 


Gruusia reisi raames külastas IVKHK meeskond ka oma partnerkooli „Prestige College“ Telavi linnas. Kolledži õppehooned on äsja renoveeritud ja koolis on loodud väga head võimalused kutsehariduse omandamiseks.  

Visiidi käigus saavutatud kokkulepped on aluseks edasisele tihedale koostööle.

Tekst: Olga Sjukkalova
Foto: IVKHK