Meie lood

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses valiti aasta õpetajad ja parimad kolleegid 16. oktoober ivkhk_editor

Traditsiooniliselt toimus IVKHK kolme õppekoha aasta õpetajate ja parimate kolleegide autasustamine  rahvusvahelise õpetajate päeva tähistamise ajal.


Sellel aastal kuulutati aasta õpetajad ja kolleegid välja arenguseminaril, mis toimus 11. - 13. oktoobril Tartus. 

 

AASTA ÕPETAJA 2018

Sillamäe õppekohas

DENIS POTAPOV

Denis Potapov töötab Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses arvutiõpetuse kutseõpetajana alates 2014.a. Enne kutsehariduskeskuses tööle asumist töötas Denis reklaamiagentuuris, kus omandas suure kogemuse multimeedia ja fotode töötlemise valdkonnas. Denis annab õpilastele veebidisaini, projekteerimistarkvara, kommunikatsiooni, multimeedia, Adobe Photoshop’i ja teisi arvutiõpetuse mooduleid.  

Denis on IT-valdkonnas avatud uutele arengusuundadele ja suudab alati selles valdkonnas leida huvitavaid perspektiive. Õpetajana  täiendab ta pidevalt oma oskusi ja jagab valdkonnaga seotud uuendusi õpilaste ja kolleegidega. Denis leiab alati aega oma õpilaste abistamiseks ja motiveerimiseks. Õpilased ja kolleegid hindavad tema väga sõbralikku suhtlemisstiili ja oskust jääda rahulikuks erinevates olukordades.

2017/2018. õppeaastal osales  Denis kooli IT-GURU võistluse korraldamisel ja läbiviimisel ning  koos õpilastega ülekoolilises meediahariduse projektis  "StartRec!" ja andis omapoolse panuse selle projekti õnnestumisse.  2017/2018. õa juhendas Denis esmakordselt õpilast kutsemeistrivõistlusel  Noor Meister.

Jõhvi õppekohas

MIHHAIL SOO

Mihhail Soo töötab Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses alates 1998.a septembrist, seega tänaseks juba üle kahekümne aasta.  Mihhail Soo on kutseõpetaja Jõhvi õppekoha IT-valdkonnas, olles ka ise hariduselt programmeerija.

Selle aja jooksul on ta omandanud palju kogemusi, andnud edasi oma teadmisi ning näidanud oma organiseerimisvõimeid erialases töös.  

Mihhail Soo on aastaid edukalt õpetanud eelkõige CAD-programme, aga ka multimeedia toote disaini jm.

Uute õppekavade tulles on omandanud mitme erialaga seotud spetsiifilisi IT-alaseid teadmisi, mida õpetab lõimingutena erialamoodulites.

Mihhail on mitmekülgne õpetaja, kes tunneb erinevaid õpetamise metoodikaid, oskab juhtida õppeprotsessi, tekitab õppijates huvi teadmiste vastu, täiustab oma erialaseid teadmisi pidevalt ja on oma töös korrektne, täpne ning kohusetundlik.

Õpetajana on tal suured teoreetilised ning praktilised oskused, lisaks sellele on Mihhail alati huvitatud õpetamise kvaliteedi tõstmisest ning õpilaste teadmiste arendamisest koolis. 

Mihhail osales aktiivselt IT rakenduskavade uuendamises,  töötas välja moodulid “Multimeedia toote disain“ ja “Infotehnoloogilise taristu ülalhoid organisatsioonis“.

Tal on suur kogemus täiskasvanute õpetamisel, ta on pidanud loenguid ning andnud praktilisi tunde. Mihhail töötab ka paindliku graafikuga õppevormis.

Mihhail osales aktiivselt  kooli digitunni konkursil ja IT konverentsil.

Narva õppekohas

VLADIMIR KRET

Vladimir Kret õpetab Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses veokorraldaja õppekava õpilasi alates 2007.a jaanuarist.

Vladimir Kret on õpilaste ja kolleegide poolt kõrgelt hinnatud õpetaja. Aastate jooksul on õpilased andnud tema tööle väga kõrge hinnangu. Kõik õppegrupid, kellega õpetaja Kret töötab, kutsuvad teda alati oma lõpuaktusele ja on andnud tema tööle väga positiivse, täpsemalt suurepärase hinnangu. Õpilased rõhutavad huvitavaid tunde, õpetaja põhjalikku ettevalmistust, sõbralikkust ja abivalmidust. Kõik eksamiülesanded sisaldavad kogu õppeperioodi materjale ja läbimõeldud õppetöö motiveerib õpilasi omandama erialaseid teadmisi ja oskusi. Kolleegid hindavad Vladimir Kreti kui rahulikku, intelligentset ja kohusetundlikku inimest.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse 2018 aasta kolleegid on:  administraator Viktoria Sokolovskaja (Narva), IT ja logistika erialade juht Natalja Redean (Sillamäe) ja IT erialade juht Natella Mihhailova (Jõhvi).

 

Fotod: IVKHK aasta õpetajad ja kolleegid

Sellel aastal kuulutati aasta õpetajad ja kolleegid välja arenguseminaril, mis toimus 11. - 13. oktoobril Tartus. 

 

AASTA ÕPETAJA 2018

Sillamäe õppekohas

DENIS POTAPOV

Denis Potapov töötab Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses arvutiõpetuse kutseõpetajana alates 2014.a. Enne kutsehariduskeskuses tööle asumist töötas Denis reklaamiagentuuris, kus omandas suure kogemuse multimeedia ja fotode töötlemise valdkonnas. Denis annab õpilastele veebidisaini, projekteerimistarkvara, kommunikatsiooni, multimeedia, Adobe Photoshop’i ja teisi arvutiõpetuse mooduleid.  


Denis on IT-valdkonnas avatud uutele arengusuundadele ja suudab alati selles valdkonnas leida huvitavaid perspektiive. Õpetajana  täiendab ta pidevalt oma oskusi ja jagab valdkonnaga seotud uuendusi õpilaste ja kolleegidega. Denis leiab alati aega oma õpilaste abistamiseks ja motiveerimiseks. Õpilased ja kolleegid hindavad tema väga sõbralikku suhtlemisstiili ja oskust jääda rahulikuks erinevates olukordades.

2017/2018. õppeaastal osales  Denis kooli IT-GURU võistluse korraldamisel ja läbiviimisel ning  koos õpilastega ülekoolilises meediahariduse projektis  "StartRec!" ja andis omapoolse panuse selle projekti õnnestumisse.  2017/2018. õa juhendas Denis esmakordselt õpilast kutsemeistrivõistlusel  Noor Meister.

Jõhvi õppekohas

MIHHAIL SOO

Mihhail Soo töötab Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses alates 1998.a septembrist, seega tänaseks juba üle kahekümne aasta.  Mihhail Soo on kutseõpetaja Jõhvi õppekoha IT-valdkonnas, olles ka ise hariduselt programmeerija.

Selle aja jooksul on ta omandanud palju kogemusi, andnud edasi oma teadmisi ning näidanud oma organiseerimisvõimeid erialases töös.  

Mihhail Soo on aastaid edukalt õpetanud eelkõige CAD-programme, aga ka multimeedia toote disaini jm.

Uute õppekavade tulles on omandanud mitme erialaga seotud spetsiifilisi IT-alaseid teadmisi, mida õpetab lõimingutena erialamoodulites.

Mihhail on mitmekülgne õpetaja, kes tunneb erinevaid õpetamise metoodikaid, oskab juhtida õppeprotsessi, tekitab õppijates huvi teadmiste vastu, täiustab oma erialaseid teadmisi pidevalt ja on oma töös korrektne, täpne ning kohusetundlik.

Õpetajana on tal suured teoreetilised ning praktilised oskused, lisaks sellele on Mihhail alati huvitatud õpetamise kvaliteedi tõstmisest ning õpilaste teadmiste arendamisest koolis. 

Mihhail osales aktiivselt IT rakenduskavade uuendamises,  töötas välja moodulid “Multimeedia toote disain“ ja “Infotehnoloogilise taristu ülalhoid organisatsioonis“.

Tal on suur kogemus täiskasvanute õpetamisel, ta on pidanud loenguid ning andnud praktilisi tunde. Mihhail töötab ka paindliku graafikuga õppevormis.

Mihhail osales aktiivselt  kooli digitunni konkursil ja IT konverentsil.

Narva õppekohas

VLADIMIR KRET

Vladimir Kret õpetab Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses veokorraldaja õppekava õpilasi alates 2007.a jaanuarist.

Vladimir Kret on õpilaste ja kolleegide poolt kõrgelt hinnatud õpetaja. Aastate jooksul on õpilased andnud tema tööle väga kõrge hinnangu. Kõik õppegrupid, kellega õpetaja Kret töötab, kutsuvad teda alati oma lõpuaktusele ja on andnud tema tööle väga positiivse, täpsemalt suurepärase hinnangu. Õpilased rõhutavad huvitavaid tunde, õpetaja põhjalikku ettevalmistust, sõbralikkust ja abivalmidust. Kõik eksamiülesanded sisaldavad kogu õppeperioodi materjale ja läbimõeldud õppetöö motiveerib õpilasi omandama erialaseid teadmisi ja oskusi. Kolleegid hindavad Vladimir Kreti kui rahulikku, intelligentset ja kohusetundlikku inimest.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse 2018 aasta kolleegid on:  administraator Viktoria Sokolovskaja (Narva), IT ja logistika erialade juht Natalja Redean (Sillamäe) ja IT erialade juht Natella Mihhailova (Jõhvi).

 

Fotod: IVKHK aasta õpetajad ja kolleegid