Uudised

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses algas suvine vastuvõtt 03. mai Olga Sjukkalova

3. mail algas Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses suvine vastuvõtt, kus igaüks leiab endale sobiva õppevormi ja perspektiivse eriala. Sellel aastal toimub vastuvõtt enam kui 30-le erialale.


Õppima saab asuda nii põhi- kui ka keskhariduse baasil. Samuti on olemas eri õppekavad põhihariduseta inimestele. 

Enne vastuvõtule kandideerimist tuleks teha teadlik valik, seada endale kauge eesmärk ja vastata küsimusele: kellena näen ennast 5-10 aasta pärast?

Kui tulevikuplaanis on töö, mis eeldab kõrghariduse omandamist, siis tasub valida kutsekeskharidus vastava erialaga. Kutsekeskhariduse omandamisel valmistub õpilane kolme õppeaasta jooksul ette riigieksamite sooritamiseks, mis võimaldab astuda ülikooli võrdselt gümnaasiumi lõpetajatega. Lisaks omandab kutsekooli lõpetaja eriala, mis aitab sisseastumisvestlusel pälvida rohkem punkte. 

Need, kes soovivad kiiremini tööle asuda või oma elukutset muuta, saavad valida kutsehariduse ilma üldaineteta. Sellisel juhul kestab õpe sõltuvalt valitud erialast 6 kuust kuni 2 aastani.

Samuti on võimalik õppida töökohapõhiselt. Töökohapõhisel õppel toimub üks kolmandik õppetööst (teooria) kutsehariduskeskuses ja kaks kolmandikku töökohal. Teisisõnu - õppimine toimub töö kõrvalt.

Hariduslike erivajadustega ja põhihariduseta inimeste jaoks on välja töötatud eri õppekavad ja mitmekesine tugisüsteem.

Koolis tegutseb tugikeskus, mille spetsialistid aitavad vajadusel haridusprotsessiga kohaneda ning õpitakistusi ületada. Sotsiaalpedagoogi, psühholoogi või karjäärinõustaja õigeaegse abi saamiseks on oluline teatada oma raskustest võimalikult varakult.

Teistes linnades elavatele õpilastele pakub kutsehariduskeskus tasuta transporti Jõhvi, Sillamäe ja Narva õppekohtade vahel. Koolibussi sõiduplaan on kooskõlastatud tunniplaaniga. Õpingute ajal on võimalik elada kooli Jõhvi või Sillamäe õpilaskodus.

Kutsehariduskeskuse õpilastel igav ei hakka kuna huvijuhid korraldavad pidevalt erinevaid üritusi, väljakutseid, viktoriine. Koolis on oma teater, mida juhendab kogenud lavastaja. Teater on erinevate projektide raames esinenud edukalt rahvusvahelistel lavadel.

Koolis toimub aktiivne projektitegevus ning on toimiv partnerlus erinevate organisatsioonidega nii riigi kui ka rahvusvahelisel tasandil. Projektide raames õpivad õpilased eesti keelt, osalevad kutsevõistlustel ja vabaaja tegevustes ning reisivad.

Erialane haridus hõlmab praktikat nii koolis kui ka ettevõtetes. Kutsehariduskeskus teeb koostööd enamiku ettevõtetega Ida-Virumaalt ja paljudega väljaspool maakonda. Samuti pakub kool võimalust läbida praktika välismaal.

Erasmus + programmi raames reisib aastas umbes 100 õpilast Euroopa Liidu erinevatesse riikidesse. Praktika välismaal aitab laiendada silmaringi, parandada kutseoskust, luua uusi ja huvitavaid tutvusi ning suurendada töö leidmise võimalusi.

Tahad endale unistuste töökohta? Kõik, mida sisseastumiseks tegema pead on esitama avalduse sobivale erialale, suhtuma õppetöösse kohusetundlikult, arendama oma nn pehmeid oskusi (soft skills), läbima praktika vastutustundlikult, jätma endast head mälestused ja võtma praktikajuhilt kaasa positiivse iseloomustuse.

Meie õpetajad on oma ala professionaalid, kes õpetavad õppima ja arenema valitud eriala raames. Iga õpilane, kes soovib oma eriala professionaalina maailmas läbi lüüa, saab meie kooli klassiruumis kõik vajaliku: teadmised, oskused ja kontaktid. 

Meie õpetajad tõstavad pidevalt oma kvalifikatsiooni, osaledes erinevatel koolitustel ja stažeerides nii kohalikes ettevõtetes kui ka välismaal. See võimaldab õpetajatel ka sammu pidada tehnoloogia ja tootmise arenguga.

Kutseharidus on alati vajalik. Inimesed söövad, riietuvad, reisivad, teevad remonti jne. Seega on alati vaja kokkasid, pagareid, õmblejaid, automehaanikuid, ehitajaid ja kõiki teisi spetsialiste. Seoses tootmise automatiseerimise ja tehnoloogiate arendamisega muutuvad tööturul eriti vajalikeks sellised erialad nagu näiteks automaatik, mehhatroonik, IT-spetsialistid.

Tule õppima Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusesse - kindlusta oma tulevik!

Õppima saab asuda nii põhi- kui ka keskhariduse baasil. Samuti on olemas eri õppekavad põhihariduseta inimestele. 

Enne vastuvõtule kandideerimist tuleks teha teadlik valik, seada endale kauge eesmärk ja vastata küsimusele: kellena näen ennast 5-10 aasta pärast?

Kui tulevikuplaanis on töö, mis eeldab kõrghariduse omandamist, siis tasub valida kutsekeskharidus vastava erialaga. Kutsekeskhariduse omandamisel valmistub õpilane kolme õppeaasta jooksul ette riigieksamite sooritamiseks, mis võimaldab astuda ülikooli võrdselt gümnaasiumi lõpetajatega. Lisaks omandab kutsekooli lõpetaja eriala, mis aitab sisseastumisvestlusel pälvida rohkem punkte. 

Need, kes soovivad kiiremini tööle asuda või oma elukutset muuta, saavad valida kutsehariduse ilma üldaineteta. Sellisel juhul kestab õpe sõltuvalt valitud erialast 6 kuust kuni 2 aastani.


Samuti on võimalik õppida töökohapõhiselt. Töökohapõhisel õppel toimub üks kolmandik õppetööst (teooria) kutsehariduskeskuses ja kaks kolmandikku töökohal. Teisisõnu - õppimine toimub töö kõrvalt.

Hariduslike erivajadustega ja põhihariduseta inimeste jaoks on välja töötatud eri õppekavad ja mitmekesine tugisüsteem.

Koolis tegutseb tugikeskus, mille spetsialistid aitavad vajadusel haridusprotsessiga kohaneda ning õpitakistusi ületada. Sotsiaalpedagoogi, psühholoogi või karjäärinõustaja õigeaegse abi saamiseks on oluline teatada oma raskustest võimalikult varakult.

Teistes linnades elavatele õpilastele pakub kutsehariduskeskus tasuta transporti Jõhvi, Sillamäe ja Narva õppekohtade vahel. Koolibussi sõiduplaan on kooskõlastatud tunniplaaniga. Õpingute ajal on võimalik elada kooli Jõhvi või Sillamäe õpilaskodus.

Kutsehariduskeskuse õpilastel igav ei hakka kuna huvijuhid korraldavad pidevalt erinevaid üritusi, väljakutseid, viktoriine. Koolis on oma teater, mida juhendab kogenud lavastaja. Teater on erinevate projektide raames esinenud edukalt rahvusvahelistel lavadel.

Koolis toimub aktiivne projektitegevus ning on toimiv partnerlus erinevate organisatsioonidega nii riigi kui ka rahvusvahelisel tasandil. Projektide raames õpivad õpilased eesti keelt, osalevad kutsevõistlustel ja vabaaja tegevustes ning reisivad.

Erialane haridus hõlmab praktikat nii koolis kui ka ettevõtetes. Kutsehariduskeskus teeb koostööd enamiku ettevõtetega Ida-Virumaalt ja paljudega väljaspool maakonda. Samuti pakub kool võimalust läbida praktika välismaal.

Erasmus + programmi raames reisib aastas umbes 100 õpilast Euroopa Liidu erinevatesse riikidesse. Praktika välismaal aitab laiendada silmaringi, parandada kutseoskust, luua uusi ja huvitavaid tutvusi ning suurendada töö leidmise võimalusi.

Tahad endale unistuste töökohta? Kõik, mida sisseastumiseks tegema pead on esitama avalduse sobivale erialale, suhtuma õppetöösse kohusetundlikult, arendama oma nn pehmeid oskusi (soft skills), läbima praktika vastutustundlikult, jätma endast head mälestused ja võtma praktikajuhilt kaasa positiivse iseloomustuse.

Meie õpetajad on oma ala professionaalid, kes õpetavad õppima ja arenema valitud eriala raames. Iga õpilane, kes soovib oma eriala professionaalina maailmas läbi lüüa, saab meie kooli klassiruumis kõik vajaliku: teadmised, oskused ja kontaktid. 

Meie õpetajad tõstavad pidevalt oma kvalifikatsiooni, osaledes erinevatel koolitustel ja stažeerides nii kohalikes ettevõtetes kui ka välismaal. See võimaldab õpetajatel ka sammu pidada tehnoloogia ja tootmise arenguga.

Kutseharidus on alati vajalik. Inimesed söövad, riietuvad, reisivad, teevad remonti jne. Seega on alati vaja kokkasid, pagareid, õmblejaid, automehaanikuid, ehitajaid ja kõiki teisi spetsialiste. Seoses tootmise automatiseerimise ja tehnoloogiate arendamisega muutuvad tööturul eriti vajalikeks sellised erialad nagu näiteks automaatik, mehhatroonik, IT-spetsialistid.

Tule õppima Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusesse - kindlusta oma tulevik!