Uudised

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse 2020. aasta parimate õpetajate tunnustamine 15. veebruar Karen Sukiasyan

8. veebruaril toimus Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse 2020. aasta parimate õpetajate tunnustamine. Igast valdkonnast valiti üks õpetaja ja üldõppeainetest kaks õpetajat, kes pälvisid aasta õpetaja tiitli kutseharidusse panustamise eest.


2020 oli nii õpilastele kui ka õpetajatele väljakutseid täis aasta. Võrreldes teiste haridusasutustega sattusid kutsekoolid kõige keerulisemasse olukorda. Kutseprogrammid on lühiajalised ning koosnevad nii teoreetilistest kui ka praktilistest osadest. Kui teoreetilist õpet on võimalik läbida distantsilt, siis praktika läbimine kodus on enamikule võimatu.

Distantsõppe ajal andsid õpetajad endast parima, et mitmekesistada õppeprotsessi ja tagada õppekavade täitmine.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse direktor Hannes Mets rõhutab, et kui õpilased on kooli süda, mis annab koolile elu, siis õpetajad on kooli aju ja vaim.

Sellel raskel ajal laiendavad õpetajad õppemeetodeid, arendavad nii enda kui ka oma õpilaste digipädevusi, jagavad õpilastele teadmisi ja kogemusi ning valmistavad õpilased ette päris tööeluks.

Tänu valmisolekule mitte ainult õpetada, vaid ka ise õppida, ennast arendada, olla loov ja abivalmis ning innustada ka õpilasi õppima, ületasid meie õpetajad koroona-aja takistused ning saavutasid oma töös head tulemused isegi pandeemia ajal.

Täname ja õnnitleme meie 2020. aasta parimaid õpetajaid:

Tehnoloogia erialade aasta õpetaja - Stanislav Gugnin. Stanislav panustab tehnoloogia valdkonna arendamisse, osaleb aktiivselt uute õppekavade arendamisel ja koostamisel, samuti koostab metoodilisi materjale õppijatele. Stanislav osaleb pidevalt erialastel koolitustel. Ta on rakendanud õppeprotsessis uusi ja ajakohaseid seadmeid, programmeeritavaid kontrollereid, operaatorpaneele, nõrkvoolusüsteeme. Stanislav on alati abivalmis ja tähelepanelik kolleeg.

Teeninduserialade aasta õpetaja – Olga Vereštšagina. Olga töötab Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses juba 29 aastat, sh viimased 19 aastat koduteeninduse õppekavarühma kutseõpetajana. Olga on oma ala professionaal. Tänu temale kaasajastatakse pidevalt eriala õppelaborit. Puhastusseadmed on alati ajakohased, hästi hooldatud. Olgal on väga hea koostöö õpilastega. Ta on kogenud, abivalmis ja toetav kolleeg, kelle poole võib iga õpetaja ja töötaja pöörduda saades alati nõu ja abi. 2019/2020 õppeaastal oli Olga ka valdkonna uue õpetaja mentor.

Toitlustuserialade  aasta õpetaja  – Urmas Murumäe . Urmase poolt juhendatud õpilased on saavutanud auhinnalisi kohti kokkade kutsevõistlustel nii Eestis kui ka välismaal. Eelmisel õppeaastal saavutas õpilane Danila Gladkihh võistlusel „Noorkokk 2019“ III koha. Õpilaste võistkond saavutas Eesti Meistri tiitli grillimises. Urmase jaoks on oluline kooli positiivne maine. Tema eestvedamisel toimusid mitmed meistriklassid Narva üldhariduskoolides, noortekeskustes ja projektides. Mitmed koka õpinguid alustanud noored on märkinud, et nad valisid selle eriala just seetõttu, et osalesid töötubades või täiendkoolitustel, mida viis läbi Urmas.

Ehitus- ja puiduerialade  aasta õpetaja – Tarmo Kärdi. Tarmo töötab koolis kolmandat aastat, kuid on kindlalt leidnud oma koha ja kutsumuse meie kooli puiduvaldkonna õpetajana. Tarmo osaleb aktiivselt erialastel koolitustel ning  abistab, juhendab ja on eeskujuks kolleegidele. Tarmo omab positiivset tagasisidet õpilaste poolt. Tema juhendamisel on õpilased õppeprotsessis koolist rohkem liikunud ettevõtlusesse, paljud praktilised tunnid toimuvad ettevõtetes. Tarmo juhendamisel on ehituspuuseppade tulemused riiklikel kutsevõistlustel tunduvalt paranenud. Tarmo on nõudlik, praktiline, otsekohene ja uudishimulik meeskonnaliige.

Metalli- ja autoerialade aasta õpetaja – Vasily Korsak. Vasily on vastutustundlik ja edasipüüdlik töötaja, südamlik kolleeg, kes on alati valmis abistama. Vasily täiendab pidevalt oma kutseoskusi, et jagada uusi teadmisi õpilastele. Vasily osaleb aktiivselt uue õppekava arendamises ja rakendamises. Tema poolt juhendatud õpilane saavutas rahvusvahelisel võistlustel „Viru Welder 2020“ I koha.

IT ja multimeedia erialade aasta õpetaja – Aimar Teetlok. Aimar panustab IT valdkonna arendamisse ja õppekvaliteedi tõstmisesse. Aimar uuendas metoodilisi materjale, samuti andis panuse arvutiklasside varustamisse kaasaegsete seadmetega. Aimar osaleb aktiivselt projektitegevustes sh rahvusvahelisel tasandil. Aimar leiab alati aega, et vastata õpilaste küsimustele ning neid toetada, mille tulemusel on enamus õpilastest sooritanud IT-süsteemi spetsialisti 4. taseme kutseeksami. Aimar on hea meeskonnaliige, kes suudab oma suhtlemisstiili kohandada erinevate olukordade ja inimestega.

Majanduserialade aasta õpetaja – Irina Burtseva. Irina on staažikas kutseõpetaja, kes on töötanud IVKHK-s rohkem kui 20 aastat. Tänu oma kogemusele ja isikuomadustele võttis ta julgelt vastu koroona-aasta väljakutse ning saavutas edu digiõppes. Irina on loonud ligi 20 e-kursust, mis on aidanud õpilastel sooritada laotöötaja ja veokorraldaja kutseeksameid. Irina on loov inimene, kes teab, kuidas keerulistele probleemidele leida ilusaid lahendusi.

Üldõppeainete aasta õpetaja – Anna Torn. Anna on eeskujuks õpilastele ja noortele õpetajatele. Ta oskab püstitada eesmärki ja seda samm-sammult täita. Anna alustas IVKHK-s tööd 2015. aastal laborandina, jätkates samal ajal oma haridusteed ja enesearengut. Anna käib ajaga kaasas. Tema poolt on loodud neli elektroonilist kursust Harno Moodle keskkonnas. Anna osaleb ka aktiivselt projektides. Tänu oma isikuomadustele loob ta häid suhteid nii õpilastega kui ka nende vanematega, samuti kolleegidega.

Üldõppeainete aasta õpetaja - Julia Pill. Julia töötab kutsehariduses aastast 2003. Tänu pikaajalisele tööstaažile teab Julia, kuidas õpilaste haridusvajadused aastatega muutuvad. Julia on õpilaskeskne õpetaja, kes oskab leida individuaalseid lahendusi kõigile. Julia suhtub oma töösse suure tõsidusega ja oma õpilastesse heatahtlikult ja abistavalt. Ta on aktiivne projektides osaleja. Julia on osalenud Euroopa Liidu haridusprogrammis „Euroopa Noored“ ja juhendanud kahte rahvusvahelist projekti. Juba mitu aastat järjest on ta ette valmistanud ja ellu viinud täiendava eesti keele õppe projekte. Mentorina jagab Julia oma oskusi ja kogemusi algajatele õpetajatele. Iseloomult on Julia empaatiline, korrektne, tasukaalukas, kohustustundlik ja abivalmis, mistõttu aitab ta kaasa sõbralike suhete loomisele ja meeskonnavaimu tugevdamisele.

Vaata ka tunnustamise videot!

Suur tänu ja kummardus tubli töö eest!

2020 oli nii õpilastele kui ka õpetajatele väljakutseid täis aasta. Võrreldes teiste haridusasutustega sattusid kutsekoolid kõige keerulisemasse olukorda. Kutseprogrammid on lühiajalised ning koosnevad nii teoreetilistest kui ka praktilistest osadest. Kui teoreetilist õpet on võimalik läbida distantsilt, siis praktika läbimine kodus on enamikule võimatu.

Distantsõppe ajal andsid õpetajad endast parima, et mitmekesistada õppeprotsessi ja tagada õppekavade täitmine.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse direktor Hannes Mets rõhutab, et kui õpilased on kooli süda, mis annab koolile elu, siis õpetajad on kooli aju ja vaim.

Sellel raskel ajal laiendavad õpetajad õppemeetodeid, arendavad nii enda kui ka oma õpilaste digipädevusi, jagavad õpilastele teadmisi ja kogemusi ning valmistavad õpilased ette päris tööeluks.


Tänu valmisolekule mitte ainult õpetada, vaid ka ise õppida, ennast arendada, olla loov ja abivalmis ning innustada ka õpilasi õppima, ületasid meie õpetajad koroona-aja takistused ning saavutasid oma töös head tulemused isegi pandeemia ajal.

Täname ja õnnitleme meie 2020. aasta parimaid õpetajaid:

Tehnoloogia erialade aasta õpetaja - Stanislav Gugnin. Stanislav panustab tehnoloogia valdkonna arendamisse, osaleb aktiivselt uute õppekavade arendamisel ja koostamisel, samuti koostab metoodilisi materjale õppijatele. Stanislav osaleb pidevalt erialastel koolitustel. Ta on rakendanud õppeprotsessis uusi ja ajakohaseid seadmeid, programmeeritavaid kontrollereid, operaatorpaneele, nõrkvoolusüsteeme. Stanislav on alati abivalmis ja tähelepanelik kolleeg.

Teeninduserialade aasta õpetaja – Olga Vereštšagina. Olga töötab Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses juba 29 aastat, sh viimased 19 aastat koduteeninduse õppekavarühma kutseõpetajana. Olga on oma ala professionaal. Tänu temale kaasajastatakse pidevalt eriala õppelaborit. Puhastusseadmed on alati ajakohased, hästi hooldatud. Olgal on väga hea koostöö õpilastega. Ta on kogenud, abivalmis ja toetav kolleeg, kelle poole võib iga õpetaja ja töötaja pöörduda saades alati nõu ja abi. 2019/2020 õppeaastal oli Olga ka valdkonna uue õpetaja mentor.

Toitlustuserialade  aasta õpetaja  – Urmas Murumäe . Urmase poolt juhendatud õpilased on saavutanud auhinnalisi kohti kokkade kutsevõistlustel nii Eestis kui ka välismaal. Eelmisel õppeaastal saavutas õpilane Danila Gladkihh võistlusel „Noorkokk 2019“ III koha. Õpilaste võistkond saavutas Eesti Meistri tiitli grillimises. Urmase jaoks on oluline kooli positiivne maine. Tema eestvedamisel toimusid mitmed meistriklassid Narva üldhariduskoolides, noortekeskustes ja projektides. Mitmed koka õpinguid alustanud noored on märkinud, et nad valisid selle eriala just seetõttu, et osalesid töötubades või täiendkoolitustel, mida viis läbi Urmas.

Ehitus- ja puiduerialade  aasta õpetaja – Tarmo Kärdi. Tarmo töötab koolis kolmandat aastat, kuid on kindlalt leidnud oma koha ja kutsumuse meie kooli puiduvaldkonna õpetajana. Tarmo osaleb aktiivselt erialastel koolitustel ning  abistab, juhendab ja on eeskujuks kolleegidele. Tarmo omab positiivset tagasisidet õpilaste poolt. Tema juhendamisel on õpilased õppeprotsessis koolist rohkem liikunud ettevõtlusesse, paljud praktilised tunnid toimuvad ettevõtetes. Tarmo juhendamisel on ehituspuuseppade tulemused riiklikel kutsevõistlustel tunduvalt paranenud. Tarmo on nõudlik, praktiline, otsekohene ja uudishimulik meeskonnaliige.

Metalli- ja autoerialade aasta õpetaja – Vasily Korsak. Vasily on vastutustundlik ja edasipüüdlik töötaja, südamlik kolleeg, kes on alati valmis abistama. Vasily täiendab pidevalt oma kutseoskusi, et jagada uusi teadmisi õpilastele. Vasily osaleb aktiivselt uue õppekava arendamises ja rakendamises. Tema poolt juhendatud õpilane saavutas rahvusvahelisel võistlustel „Viru Welder 2020“ I koha.

IT ja multimeedia erialade aasta õpetaja – Aimar Teetlok. Aimar panustab IT valdkonna arendamisse ja õppekvaliteedi tõstmisesse. Aimar uuendas metoodilisi materjale, samuti andis panuse arvutiklasside varustamisse kaasaegsete seadmetega. Aimar osaleb aktiivselt projektitegevustes sh rahvusvahelisel tasandil. Aimar leiab alati aega, et vastata õpilaste küsimustele ning neid toetada, mille tulemusel on enamus õpilastest sooritanud IT-süsteemi spetsialisti 4. taseme kutseeksami. Aimar on hea meeskonnaliige, kes suudab oma suhtlemisstiili kohandada erinevate olukordade ja inimestega.

Majanduserialade aasta õpetaja – Irina Burtseva. Irina on staažikas kutseõpetaja, kes on töötanud IVKHK-s rohkem kui 20 aastat. Tänu oma kogemusele ja isikuomadustele võttis ta julgelt vastu koroona-aasta väljakutse ning saavutas edu digiõppes. Irina on loonud ligi 20 e-kursust, mis on aidanud õpilastel sooritada laotöötaja ja veokorraldaja kutseeksameid. Irina on loov inimene, kes teab, kuidas keerulistele probleemidele leida ilusaid lahendusi.

Üldõppeainete aasta õpetaja – Anna Torn. Anna on eeskujuks õpilastele ja noortele õpetajatele. Ta oskab püstitada eesmärki ja seda samm-sammult täita. Anna alustas IVKHK-s tööd 2015. aastal laborandina, jätkates samal ajal oma haridusteed ja enesearengut. Anna käib ajaga kaasas. Tema poolt on loodud neli elektroonilist kursust Harno Moodle keskkonnas. Anna osaleb ka aktiivselt projektides. Tänu oma isikuomadustele loob ta häid suhteid nii õpilastega kui ka nende vanematega, samuti kolleegidega.

Üldõppeainete aasta õpetaja - Julia Pill. Julia töötab kutsehariduses aastast 2003. Tänu pikaajalisele tööstaažile teab Julia, kuidas õpilaste haridusvajadused aastatega muutuvad. Julia on õpilaskeskne õpetaja, kes oskab leida individuaalseid lahendusi kõigile. Julia suhtub oma töösse suure tõsidusega ja oma õpilastesse heatahtlikult ja abistavalt. Ta on aktiivne projektides osaleja. Julia on osalenud Euroopa Liidu haridusprogrammis „Euroopa Noored“ ja juhendanud kahte rahvusvahelist projekti. Juba mitu aastat järjest on ta ette valmistanud ja ellu viinud täiendava eesti keele õppe projekte. Mentorina jagab Julia oma oskusi ja kogemusi algajatele õpetajatele. Iseloomult on Julia empaatiline, korrektne, tasukaalukas, kohustustundlik ja abivalmis, mistõttu aitab ta kaasa sõbralike suhete loomisele ja meeskonnavaimu tugevdamisele.

Vaata ka tunnustamise videot!

Suur tänu ja kummardus tubli töö eest!