Uudised

Erasmus+ akrediteering saadud! 10. mai Olga Sjukkalova

Eile, 9. mail sai Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Euroopa päeva tähistamise raames Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuurilt Erasmus+ õpirännete akrediteeringu tunnistuse.


Akrediteeringu saamine on eriline kvaliteedimärk, mis motiveerib panustama rahvusvaheliste suhete arendamisse kutseõppeasutuste ja teiste partnerorganisatsioonide vahel Euroopa Liidus ja väljaspool.

Kutsehariduskeskuse jaoks tähendab see lihtsustatud protsessi õpirännete rahastamise taotlemisel akrediteeringu kehtivusajal, mis on perioodil 2.01.2022–31.12.2027.

Akrediteerimisel osaledes püüab kutsehariduskeskus saavutada järgmisi eesmärke:

·õpetamise ja õppimise Euroopa mõõtme tugevdamine;

·Euroopa haridusruumi loomisele kaasaaitamine;

·esma- ja jätkuõppe kvaliteedi parandamine kutsehariduses;

·formaalse, informaalse ja mitteformaalse õppe kvaliteedi parandamine täiskasvanuhariduses.

Praktikas tähendab see partnerlusvõrgustiku laiendamist ning jätkusuutlike ja tulemuslike suhete loomist, mille raames omandab rohkem õppijaid erialaseid oskusi välismaal ning rohkem kutsehariduskeskuse õpetajaid ja töötajaid läbib stažeerimisi ja koolitusi Euroopas ja kaugemalgi.

Samuti lubab see kutsuda õpetama eksperte välismaalt, mis omakorda võimaldab edastada Euroopa teadmisi ja väärtusi kõigile õpilastele, mitte ainult Erasmus+ praktikantidele.

Praktiliste kogemuste saamine välismaal suurendab konkurentsivõimet, usaldust oma teadmiste ja oskuste vastu, tekib uusi sõpru, kaob keelebarjäär, paranevad sotsiaalsed oskused. Erasmus+ avardab võimalusi!

Erasmus+ võimaluste kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust projektijuhi Olga Sjukkalovaga: olga.sjukkalova@ivkhk.ee

Tekst ja foto: Olga Sjukkalova

Akrediteeringu saamine on eriline kvaliteedimärk, mis motiveerib panustama rahvusvaheliste suhete arendamisse kutseõppeasutuste ja teiste partnerorganisatsioonide vahel Euroopa Liidus ja väljaspool.

Kutsehariduskeskuse jaoks tähendab see lihtsustatud protsessi õpirännete rahastamise taotlemisel akrediteeringu kehtivusajal, mis on perioodil 2.01.2022–31.12.2027.

Akrediteerimisel osaledes püüab kutsehariduskeskus saavutada järgmisi eesmärke:

·õpetamise ja õppimise Euroopa mõõtme tugevdamine;

·Euroopa haridusruumi loomisele kaasaaitamine;

·esma- ja jätkuõppe kvaliteedi parandamine kutsehariduses;

·formaalse, informaalse ja mitteformaalse õppe kvaliteedi parandamine täiskasvanuhariduses.


Praktikas tähendab see partnerlusvõrgustiku laiendamist ning jätkusuutlike ja tulemuslike suhete loomist, mille raames omandab rohkem õppijaid erialaseid oskusi välismaal ning rohkem kutsehariduskeskuse õpetajaid ja töötajaid läbib stažeerimisi ja koolitusi Euroopas ja kaugemalgi.

Samuti lubab see kutsuda õpetama eksperte välismaalt, mis omakorda võimaldab edastada Euroopa teadmisi ja väärtusi kõigile õpilastele, mitte ainult Erasmus+ praktikantidele.

Praktiliste kogemuste saamine välismaal suurendab konkurentsivõimet, usaldust oma teadmiste ja oskuste vastu, tekib uusi sõpru, kaob keelebarjäär, paranevad sotsiaalsed oskused. Erasmus+ avardab võimalusi!

Erasmus+ võimaluste kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust projektijuhi Olga Sjukkalovaga: olga.sjukkalova@ivkhk.ee

Tekst ja foto: Olga Sjukkalova