Uudised

CoMET lõppes, kuid selle positiivne mõju jääb kestma 02. september Karen Sukiasyan

31. augustil lõppes rahvusvaheline koostööprojekt CoMET. Projektis osales koostööpartnerina ka Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus.


CoMET-i (Internationally Competitive Maritime Education for Modern Seagoing and High Quality Port Services) fookuseks oli merendussektori vajadustel põhineva rahvusvahelise väljaõppe pakkumine STCW-78 reeglite alusel õppivatele ning mereveonduse ja sadamatöö korralduse eriala õpilastele.

Selle projekti eesmärgiks oli ühendada meresimulaatorite keskused üle Läänemere.

Projekti peapartner oli Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä (EKAMI). Koostööpartnerina osalesid Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), Tallinna Tehnikaülikool (EMERA), Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (IVKHK) ja Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (Aboa Mare). 

Koostöö tulemusena loodi jätkusuutlik rahvusvaheline võrgustik.

Projekti jooksul toimusid koostöövõrgustiku töötoad, kus arutati haridusasutuste ja tööandjate olulisi probleeme. Näiteks oli üheks teemaks: tehnoloogia kiirareng ja kvalifitseeritud töötajate nappus. Samuti arutleti õppemeetodite arendamise võimaluste üle. 

Projekti üheks väljundiks on dokkeri 4. taseme õppekava, mis töötati välja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse ja  AS SilSteve´i koostöös.

Dokkeri eriala saab praegu Eestis omandada ainult Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses, sealhulgas töökohapõhiselt (õpilane läbib ühe kolmandiku õppest koolis ja kaks kolmandikku ettevõttes). 

XAMK projektijuht Vesa Tuomala sõnul viis CoMET meresimulaatoritel õppimise uuele tasemele. Simulaatorite kasutamine võimaldab õpilastel treenida erialaseid oskusi kaitstud ja mitmekesistatud keskkonnas.

Projekti raames praktiseerisid Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpilased Soomes, Kotkas asuvas EKAMI kutsekooli kaasaegses simulatsioonikeskuses, kus harjutasid kraanajuhtimist erinevates tingimustes ja sadamates.

CoMET  projekt on osa Interreg Central Baltic programmist. Projekti tutvustavat inglisekeelset videot saab vaadata siit

Projekti koduleht

Projektijuht:

Karen Sukiasyan

+372 5270400

karen.sukiasyan@ivkhk.ee

CoMET-i (Internationally Competitive Maritime Education for Modern Seagoing and High Quality Port Services) fookuseks oli merendussektori vajadustel põhineva rahvusvahelise väljaõppe pakkumine STCW-78 reeglite alusel õppivatele ning mereveonduse ja sadamatöö korralduse eriala õpilastele.

Selle projekti eesmärgiks oli ühendada meresimulaatorite keskused üle Läänemere.

Projekti peapartner oli Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä (EKAMI). Koostööpartnerina osalesid Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), Tallinna Tehnikaülikool (EMERA), Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (IVKHK) ja Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (Aboa Mare). 

Koostöö tulemusena loodi jätkusuutlik rahvusvaheline võrgustik.


Projekti jooksul toimusid koostöövõrgustiku töötoad, kus arutati haridusasutuste ja tööandjate olulisi probleeme. Näiteks oli üheks teemaks: tehnoloogia kiirareng ja kvalifitseeritud töötajate nappus. Samuti arutleti õppemeetodite arendamise võimaluste üle. 

Projekti üheks väljundiks on dokkeri 4. taseme õppekava, mis töötati välja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse ja  AS SilSteve´i koostöös.

Dokkeri eriala saab praegu Eestis omandada ainult Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses, sealhulgas töökohapõhiselt (õpilane läbib ühe kolmandiku õppest koolis ja kaks kolmandikku ettevõttes). 

XAMK projektijuht Vesa Tuomala sõnul viis CoMET meresimulaatoritel õppimise uuele tasemele. Simulaatorite kasutamine võimaldab õpilastel treenida erialaseid oskusi kaitstud ja mitmekesistatud keskkonnas.

Projekti raames praktiseerisid Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpilased Soomes, Kotkas asuvas EKAMI kutsekooli kaasaegses simulatsioonikeskuses, kus harjutasid kraanajuhtimist erinevates tingimustes ja sadamates.

CoMET  projekt on osa Interreg Central Baltic programmist. Projekti tutvustavat inglisekeelset videot saab vaadata siit

Projekti koduleht

Projektijuht:

Karen Sukiasyan

+372 5270400

karen.sukiasyan@ivkhk.ee