Uudised

ÄriLabi programm on läbi: see oli kuldaväärt! 18. juuni Olga Sjukkalova

3. juunil toimus Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses projekti „ÄriLab programm“ lõppkonverents. Programm kestis terve õppeaasta. Programmi elluviimist toetas StartUp Estonia. Kõik lõppkonverentsil esitatud ideed on rakendamist väärt ning mõnest võib tekkida lausa uus idufirma.


„ÄriLab programm“ koosnes kahest osast: innovaatiline praktika ja idufirmade tutvustus. 

Esimeses osas jagasid ettevõtete praktikajuhid õpilastele vajalikku informatsiooni ning õpetajad-mentorid suunasid projektis osalejate mõttelennu õiges suunas. Õpilased tegid kogu praktilise töö iseseisvalt.

Praktilise osa raames analüüsisid meeskonnad oma ettevõtteid ja mõtlesid lahendusi tekkinud probleemidele. 

Sügisel kehtestatud piirangute tõttu oli projektis osalejate suhtlus ja programmi võimalused märkimisväärselt piiratud. Mõni meeskond pidi oma plaani kiiresti ümber mõtlema, kuna valitud ettevõte suleti täielikult. Samal ajal aga andis see võimaluse kokku saada, näidata loovust ja ettevõtlikkust. Nii tugevdasid õpilased oma ettevõtlusoskusi reaalsetes oludes.

Programmi teise osa raames toimus viis kohtumist startup ekspertidega:

• Olga Kurdovskaja - Tehnopol Startup Inkubaator Narva programmijuht rääkis, mis on startup ja kuhu tuleb minna, kui on olemas innovaatiline idee.

• Anton Osipovsky -  Brand Manuali teenuste disainer ja projektide juht tutvustas projektis osalejatele castedeviteooriat. Tõsi on, et ilma selle koostisosata ei tööta ükski edukas startup.

• Alex Bichkov - LEGID startupi asutaja viis läbi prototüübi loomise töötoa, kasutades Figma graafikatoimetajat.

• Jegor Karasev -  Enskied OÜ juht andis meistriklassi teemal „Liftikõne”. See oskus on kasulik mitte ainult startupi esitlemiseks, vaid ka enese tutvustamiseks tööintervjuudel.

• Jana Budkovskaja - Narva loomeinkubaatori OBJEKT kaasasutaja ja Prototron fondi juht tutvustas alustavatele ettevõtetele rahastamisallikaid.

ÄriLabi programmi raames said kutsehariduskeskuse õpilased kõik vajalikud koostisosad oma idufirma loomiseks. Nüüd tuleks projektis osalejatel arendada oma pehmeid oskuseid: julgust, suhtlemisoskust, eneseesitlemise oskust, emotsionaalset intelligentsust, eesmärkide seadmise oskust ja kriitilist mõtlemist.

Lõppkonverentsil tutvustasid meeskonnad oma ideid, mille kallal oli töötatud terve õppeaasta. Idufirma jaoks on see pikk aeg, kuid ärgem unustagem ka seda, et projektis osalejad samal ajal ka õppisid ja töötasid täiskoormusega. 

Tunnustame kõiki projektis osalejaid nende vastupidavuse ja pühendumuse eest ning soovime neile ka julgust sündinud ideede elluviimisel!

Eriline tänu StartUp Eestile  programmi toetamise eest!

Tekst: Olga Sjukkalova

Foto ja video: Dmitri Fedotkin

„ÄriLab programm“ koosnes kahest osast: innovaatiline praktika ja idufirmade tutvustus. 

Esimeses osas jagasid ettevõtete praktikajuhid õpilastele vajalikku informatsiooni ning õpetajad-mentorid suunasid projektis osalejate mõttelennu õiges suunas. Õpilased tegid kogu praktilise töö iseseisvalt.

Praktilise osa raames analüüsisid meeskonnad oma ettevõtteid ja mõtlesid lahendusi tekkinud probleemidele. 

Sügisel kehtestatud piirangute tõttu oli projektis osalejate suhtlus ja programmi võimalused märkimisväärselt piiratud. Mõni meeskond pidi oma plaani kiiresti ümber mõtlema, kuna valitud ettevõte suleti täielikult. Samal ajal aga andis see võimaluse kokku saada, näidata loovust ja ettevõtlikkust. Nii tugevdasid õpilased oma ettevõtlusoskusi reaalsetes oludes.

Programmi teise osa raames toimus viis kohtumist startup ekspertidega:


• Olga Kurdovskaja - Tehnopol Startup Inkubaator Narva programmijuht rääkis, mis on startup ja kuhu tuleb minna, kui on olemas innovaatiline idee.

• Anton Osipovsky -  Brand Manuali teenuste disainer ja projektide juht tutvustas projektis osalejatele castedeviteooriat. Tõsi on, et ilma selle koostisosata ei tööta ükski edukas startup.

• Alex Bichkov - LEGID startupi asutaja viis läbi prototüübi loomise töötoa, kasutades Figma graafikatoimetajat.

• Jegor Karasev -  Enskied OÜ juht andis meistriklassi teemal „Liftikõne”. See oskus on kasulik mitte ainult startupi esitlemiseks, vaid ka enese tutvustamiseks tööintervjuudel.

• Jana Budkovskaja - Narva loomeinkubaatori OBJEKT kaasasutaja ja Prototron fondi juht tutvustas alustavatele ettevõtetele rahastamisallikaid.

ÄriLabi programmi raames said kutsehariduskeskuse õpilased kõik vajalikud koostisosad oma idufirma loomiseks. Nüüd tuleks projektis osalejatel arendada oma pehmeid oskuseid: julgust, suhtlemisoskust, eneseesitlemise oskust, emotsionaalset intelligentsust, eesmärkide seadmise oskust ja kriitilist mõtlemist.

Lõppkonverentsil tutvustasid meeskonnad oma ideid, mille kallal oli töötatud terve õppeaasta. Idufirma jaoks on see pikk aeg, kuid ärgem unustagem ka seda, et projektis osalejad samal ajal ka õppisid ja töötasid täiskoormusega. 

Tunnustame kõiki projektis osalejaid nende vastupidavuse ja pühendumuse eest ning soovime neile ka julgust sündinud ideede elluviimisel!

Eriline tänu StartUp Eestile  programmi toetamise eest!

Tekst: Olga Sjukkalova

Foto ja video: Dmitri Fedotkin

arilab_2021_lopukonverents
arilab_2021_lopukonverents