Uudised

Arendamine läbi puidu väärindamise 07. veebruar Karen Sukiasyan

Viimasel aastal on kerkinud üha tihedamini tööstusmaastikul jutuks puidu väärindamine ja sellega seotud mitmed suured projektid. Puidu väärindamine kaasaegses võtmes on kaugelt enamat kui klassikaline tselluloosi tootmine.


See hõlmab endas polümeere, komposiite ja hulganisti teisi algmaterjale, mida kasutatakse erinevates tööstusharudes. Eelkõige oleks see lahendus puidujäätmete töötlemisel, mida tekib Eestis iga aasta üle miljoni tonni. Tegemist on kiirelt areneva tööstusharuga, mille üheks teaduslikuks eestvedajaks Eestis on TalTechi Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusel on unikaalne kogemus erinevate tehnoloogiaerialade õpetamisel. Meie laborandi, keemiaprotsesside operaatorite ja taastuvenergia tehnoloogia ja seadmete paigaldaja erialad on nõutud piirkonnas ja annavad noortele hea ettevalmistuse liikumaks edasi kõrgharidusse või töömaailma. Just selle pärast on Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus alustanud aktiivselt kohtumisi puidu töötlemise ja väärindamisega tegelevate ettevõtetega.

2022.a teisel poolel toimunud OSKA metsanduse ja puidutööstuse valdkonna eksperdikogu koosolekutel selgus arutelude käigus vajadus puidu väärindusega seotud tööstustesse töötajate koolitamisel ning otsustasime oma meeskonnaga külastada tööstusettevõtteid, kes tegelevad selles vallas.

Nii saime jaanuaris kokku Fibenol Imavere katsetehase, VKG, TalTechi puidutehnoloogia labori ja Estonian Plywood esindajatega. Fibenol ja VKG plaanivad avada lähimate aastate jooksul tehaseid, mis vajavad kvalifitseeritud tööjõudu. Kohtumisel sai leitud ühised nimetajad, milleks olid keemiaprotsesside operaator, laborant, automaatikud ja mehhatroonikud. Meile koolina on väljakutse sobitada olemasolevad ja välja töötada uued õppekavad, mille lõpetajad leiaksid rakendust uutel, arendatavatel erialadel. Oleme esitanud taotluse õiglase ülemineku fondi haridusmeetme raames ka antud erialade väljatöötamiseks ning arenduseks.

Rõõm oli tõdeda kohtumiselt VKG ja Taltechi-ga, et koos on võimalik pakkuda Ida-Virumaa noortele ja ümberõpet vajavatele inimestele võimalust liikuda läbi kutsehariduse kõrgharidusse, selleks avab võimaluse lisaks toimiva IT-akadeemiale arendatav inseneeriaakadeemia. Tööstusettevõtted on heaks partneriks nii praktikakohtadena kui ka hilisemal tööle rakendamisel. 

 

Tekst ja foto: Ander Sile
Ehituse- ja puiduerialade juht

See hõlmab endas polümeere, komposiite ja hulganisti teisi algmaterjale, mida kasutatakse erinevates tööstusharudes. Eelkõige oleks see lahendus puidujäätmete töötlemisel, mida tekib Eestis iga aasta üle miljoni tonni. Tegemist on kiirelt areneva tööstusharuga, mille üheks teaduslikuks eestvedajaks Eestis on TalTechi Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusel on unikaalne kogemus erinevate tehnoloogiaerialade õpetamisel. Meie laborandi, keemiaprotsesside operaatorite ja taastuvenergia tehnoloogia ja seadmete paigaldaja erialad on nõutud piirkonnas ja annavad noortele hea ettevalmistuse liikumaks edasi kõrgharidusse või töömaailma. Just selle pärast on Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus alustanud aktiivselt kohtumisi puidu töötlemise ja väärindamisega tegelevate ettevõtetega.


2022.a teisel poolel toimunud OSKA metsanduse ja puidutööstuse valdkonna eksperdikogu koosolekutel selgus arutelude käigus vajadus puidu väärindusega seotud tööstustesse töötajate koolitamisel ning otsustasime oma meeskonnaga külastada tööstusettevõtteid, kes tegelevad selles vallas.

Nii saime jaanuaris kokku Fibenol Imavere katsetehase, VKG, TalTechi puidutehnoloogia labori ja Estonian Plywood esindajatega. Fibenol ja VKG plaanivad avada lähimate aastate jooksul tehaseid, mis vajavad kvalifitseeritud tööjõudu. Kohtumisel sai leitud ühised nimetajad, milleks olid keemiaprotsesside operaator, laborant, automaatikud ja mehhatroonikud. Meile koolina on väljakutse sobitada olemasolevad ja välja töötada uued õppekavad, mille lõpetajad leiaksid rakendust uutel, arendatavatel erialadel. Oleme esitanud taotluse õiglase ülemineku fondi haridusmeetme raames ka antud erialade väljatöötamiseks ning arenduseks.

Rõõm oli tõdeda kohtumiselt VKG ja Taltechi-ga, et koos on võimalik pakkuda Ida-Virumaa noortele ja ümberõpet vajavatele inimestele võimalust liikuda läbi kutsehariduse kõrgharidusse, selleks avab võimaluse lisaks toimiva IT-akadeemiale arendatav inseneeriaakadeemia. Tööstusettevõtted on heaks partneriks nii praktikakohtadena kui ka hilisemal tööle rakendamisel. 

 

Tekst ja foto: Ander Sile
Ehituse- ja puiduerialade juht