Uudised

Alates sügisest saab omandada 4-aastast IT kutseharidust 30. juuni ivkhk_admin

Kolmes kutsehariduskoolis on käimas konkurss sügisel startivatele 4-aastastele IT kutsehariduse õppekavadele – põhikooli lõpetanud noored saavad alustada õpinguid tarkvaraarendaja või IT-spetsialisti erialal, omandades lisaks gümnaasiumiharidusele ka süvendatud IT-teadmised.


Haridus- ja Teadusminister Mailis Repsi sõnul annab pikem IT-alane kutsehariduse õppekava suurepärase eelduse õpingute jätkamiseks: “Pikem õppeaeg pakub parema võimaluse IT-alase haridustee süvendatud jätkamiseks. 4-aastase kutsehariduse omandanud noor võib võrdselt gümnaasiumilõpetajatega astuda ülikooli või kõrgkooli, et jätkata süvendatult õpinguid IT alal või mõnel muul erialal, sest IT-teadmised tulevad kasuks igas valdkonnas tegutsejale. “

IT Akadeemia programmi juhi Signe Ambre sõnul on 4-aastastele IT õppekavadele oodatud õppima nutikad põhikooli lõpetajad, kes soovivad võimalikult vara omandada teadmisi IT-valdkonnas: „Kui tavapäraselt õpitakse kutsehariduskoolides 3-aastastel õppekavadel, siis koos gümnaasiumiharidusega süvendatud IT-teadmiste omandamiseks jääb sellest ajast väheks. Võttes arvesse IT-ettevõtjate tagasisidet, töötati välja 4-aastased õppekavad, mille läbinud noored saavad jätkata õpinguid kõrgkoolis või asuda tööle IT-erialal. “ 

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) tegevjuhi Jüri Jõema hinnangul on tööandjate jaoks tegemist väga positiivse ja tulevikku vaatava muudatusega. „Tänastes IKT-lahendustes on tarkvara ja riistvara ehk IT-süsteemid omavahel väga tugevalt seotud. Esimesel õpinguaastal mõlemast suunast arusaamine annab õppijale tugeva vundamendi edasiseks ja ka arusaama, kummale suunale ta tahab edasistes õpingutes spetsialiseeruda. Uue mudeli alusel kooli lõpetanu on aasta võrra vanem, mis annab talle ka parema sotsiaalse küpsuse koostööks teiste meeskonnaliikmetega, sest vilumus teha meeskonnatööd on IT alal edu saavutamiseks võtmetähtsusega,“ sõnas Jõema.

Esimesel aastal saavad õppijad üldised alusteadmised tark- ja riistvarast, IT-süsteemidest ja ka suuremas mahus erialaselt vajalikke üldhariduse aineid. Võrreldes gümnaasiumiga õpitakse oluliselt rohkem IT-aineid: programmeerimist, veebi-, mobiili- ja pilverakenduste loomist ning saadakse teadmised tarkvara arendusmeetoditest ja andmebaasisüsteemidest. 

Et noorel oleks võimalik edukalt sooritada ka kõrgkooli astumiseks vajalikud riigieksamid, õpitakse gümnaasiumiga võrdväärses mahus matemaatikat, eesti ja inglise keelt. Sellevõrra on õppekavas vähem teisi gümnaasiumiastme õppeaineid. Et õpe oleks praktiline ja kaasaegne, tehakse tihedat koostööd tööandjatega. 

Õpe kestab kokku 4 aastat, viimane aasta koosneb suuremas mahus praktikast. Õppe lõpetaja saab 4. taseme kutsetunnistuse, millega on võimalik asuda tööle nooremtarkvara arendaja või IT-süsteemide nooremspetsialist kvalifikatsiooni nõudvale töökohale.

2020. a sügisel alustavad 4-aastased tarkvaraarendaja ja IT spetsialisti õppekavad kolmes kutsekoolis: Tartu Kutsehariduskeskuses, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses ja Tallinna Polütehnikumis. Õppida saab sõltuvalt koolist nii eesti kui ka vene keeles.

Täpsema info sisseastumiste kohta saab koolide veebilehtedelt:

IT Akadeemia on Eesti riigi, ülikoolide, kutsekoolide ja IKT ettevõtete koostööprogramm IKT kutse- ja kõrghariduse kvaliteedi ning konkurentsivõime tõstmiseks, vajaliku tööjõuressursi tagamiseks ja valdkonna teaduse arendamiseks. Programmi koordineerib Hariduse Infotehnoloogia sihtasutus ning rahastab Haridus- ja teadusministeerium.

Allikas: Hariduse Infotehnoloogia SA PRESSITEADE 25.06.2020

Haridus- ja Teadusminister Mailis Repsi sõnul annab pikem IT-alane kutsehariduse õppekava suurepärase eelduse õpingute jätkamiseks: “Pikem õppeaeg pakub parema võimaluse IT-alase haridustee süvendatud jätkamiseks. 4-aastase kutsehariduse omandanud noor võib võrdselt gümnaasiumilõpetajatega astuda ülikooli või kõrgkooli, et jätkata süvendatult õpinguid IT alal või mõnel muul erialal, sest IT-teadmised tulevad kasuks igas valdkonnas tegutsejale. “

IT Akadeemia programmi juhi Signe Ambre sõnul on 4-aastastele IT õppekavadele oodatud õppima nutikad põhikooli lõpetajad, kes soovivad võimalikult vara omandada teadmisi IT-valdkonnas: „Kui tavapäraselt õpitakse kutsehariduskoolides 3-aastastel õppekavadel, siis koos gümnaasiumiharidusega süvendatud IT-teadmiste omandamiseks jääb sellest ajast väheks. Võttes arvesse IT-ettevõtjate tagasisidet, töötati välja 4-aastased õppekavad, mille läbinud noored saavad jätkata õpinguid kõrgkoolis või asuda tööle IT-erialal. “ 

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) tegevjuhi Jüri Jõema hinnangul on tööandjate jaoks tegemist väga positiivse ja tulevikku vaatava muudatusega. „Tänastes IKT-lahendustes on tarkvara ja riistvara ehk IT-süsteemid omavahel väga tugevalt seotud. Esimesel õpinguaastal mõlemast suunast arusaamine annab õppijale tugeva vundamendi edasiseks ja ka arusaama, kummale suunale ta tahab edasistes õpingutes spetsialiseeruda. Uue mudeli alusel kooli lõpetanu on aasta võrra vanem, mis annab talle ka parema sotsiaalse küpsuse koostööks teiste meeskonnaliikmetega, sest vilumus teha meeskonnatööd on IT alal edu saavutamiseks võtmetähtsusega,“ sõnas Jõema.

Esimesel aastal saavad õppijad üldised alusteadmised tark- ja riistvarast, IT-süsteemidest ja ka suuremas mahus erialaselt vajalikke üldhariduse aineid. Võrreldes gümnaasiumiga õpitakse oluliselt rohkem IT-aineid: programmeerimist, veebi-, mobiili- ja pilverakenduste loomist ning saadakse teadmised tarkvara arendusmeetoditest ja andmebaasisüsteemidest. 

Et noorel oleks võimalik edukalt sooritada ka kõrgkooli astumiseks vajalikud riigieksamid, õpitakse gümnaasiumiga võrdväärses mahus matemaatikat, eesti ja inglise keelt. Sellevõrra on õppekavas vähem teisi gümnaasiumiastme õppeaineid. Et õpe oleks praktiline ja kaasaegne, tehakse tihedat koostööd tööandjatega. 

Õpe kestab kokku 4 aastat, viimane aasta koosneb suuremas mahus praktikast. Õppe lõpetaja saab 4. taseme kutsetunnistuse, millega on võimalik asuda tööle nooremtarkvara arendaja või IT-süsteemide nooremspetsialist kvalifikatsiooni nõudvale töökohale.

2020. a sügisel alustavad 4-aastased tarkvaraarendaja ja IT spetsialisti õppekavad kolmes kutsekoolis: Tartu Kutsehariduskeskuses, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses ja Tallinna Polütehnikumis. Õppida saab sõltuvalt koolist nii eesti kui ka vene keeles.

Täpsema info sisseastumiste kohta saab koolide veebilehtedelt:

IT Akadeemia on Eesti riigi, ülikoolide, kutsekoolide ja IKT ettevõtete koostööprogramm IKT kutse- ja kõrghariduse kvaliteedi ning konkurentsivõime tõstmiseks, vajaliku tööjõuressursi tagamiseks ja valdkonna teaduse arendamiseks. Programmi koordineerib Hariduse Infotehnoloogia sihtasutus ning rahastab Haridus- ja teadusministeerium.

Allikas: Hariduse Infotehnoloogia SA PRESSITEADE 25.06.2020