Uudised

2022 aasta kutseõpetaja - Valentina Volkova 18. oktoober Olga Sjukkalova

Neljapäeval, 6. oktoobril toimus Jõhvi Kontserdimajas Ida-Viru Haridusgala, kus pälvis IVKHK tehnoloogia valdkonna mehhatroonika ja automaatika erialade õpetaja Valentina Volkova „Aasta kutseõpetaja“ tunnustuse.


Valentina töötab Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses juba ligi 5 aastat. Õpetajana on ta range kuid õiglane. Valentina teab omast kogemusest, kuidas ja milleks oma õpilasi ette valmistada. 

Valentina valis antud eriala mitte juhuslikult. Pärast kooli lõpetamist alustas ta töötamist tootmisliini operaatorina. Noorel neiul oli võimalus kogeda ning teada saada, mida tähendab raske füüsiline töö. Samal ajal sai ta ka jälgida, kuidas töötavad automaatikud ja kui palju nad reaalselt oma tööga teenivad. Tol ajal seisis ta valiku ees - kas jätkata füüsilist tööd või omandada kutset ning naasta tehasesse uues rollis. 

Perekond toetas Valentinat eriala valikul ja ka õppimise ajal. See tugi on igale noorele inimesele väga oluline, kuna see innustab paremaid tulemusi saavutama. 

Esmalt omandas Valentina Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses „Automaatika süsteemid“ erialal kutsekeskhariduse, mis võimaldas jätkata õpiteed ülikoolis. Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledžis omandas ta tootmise automatiseerimise erialal rakenduskõrghariduse. Tänavu jätkab ta magistriõpet Virumaa Kolledžis.

Ülikooli kolmandal kursusel alustas Valentina töötamist Molycorp Silmet AS’is (nüüd NPM SIlmet OÜ) ettevõttes, kus tegeles ta kõigi kolme kontserni kuuluvate tehaste automatiseerimise projekteerimisega. Seal sai Valentina võimaluse kaardistada haridussüsteemi tugevaid ja nõrku külgi, ning anda ülevaade tööandjale, miks paljud noored oskustöölised ei ole piisavalt küpsed töötamiseks. Samal ajal tekkis Valentinal ka huvi panustada kutsehariduse arendamisse.

Õpilased hindavad teda väga kõrgelt. „Valentina lugu on inspireeriv - noor spetsialist, kes alustas tootmisest ja jõudis välja erialade õpetamise soovini. Suur väärtus on saada temalt teadmisi kaasaegsetest tehnoloogiatest läbi uuenduslikke lähenemiste”, sõnas endine õpilane Artjom Verzilov. 

Valentina loob igapäev oma õpilastele õppimiseks suurepärased tingimused. Omades inseneriharidust ning kogemust ettevõttes, toob ta õppematerjali selgitamisel palju reaalseid näiteid elust, kuidas rakendada oma teadmisi praktikas ning see võimaldab tutvustada uuritavate seadmete omadusi. 

Tema klassis valitseb sõbralik ning usaldusväärne õhkkond, kuna ta suhtub oma õpilastesse võrdselt. Valentina on alati valmis aitama ja selgitama keerulist materjali lihtsas ning arusaadavamas keeles. Ta toetab õpilasi, kes julgevad oma vigu tunnistada ja koostöös leitakse ning lahendatakse kitsaskohti. 

Õppeprotsessis kasutab Valentina uuenduslikke õppemeetodeid ja digilahendusi. See suurendab noorte huvi, samas tõstab ka õppekvaliteeti ning õppetulemusi. Valentina õpilased osalevad aktiivselt erinevatel kutsevõistlustel nii Eestis kui ka välismaal, saavutades väga häid tulemusi.

Õpilased on tänulikud omandatud teadmiste eest. „Me lõpetasime kooli 2 aastat tagasi- enamik meist töötavad sellel erialal, jätkame õpinguid ülikoolis ning oskame hinnata ja tunnustada materjali tähtsust ning metoodikat, mida õpetaja kasutas õppeprotsessis. Samuti tema nõuanded seoses eriala ja tööga on hindamatud” ,kinnitasid JPASR17 rühma vilistlased.

Soovime Valentinale palju edu oma soovide ja plaanide elluviimisel!

Tekst: Olga Sjukkalvoa

Videotervitus: Dmitri Fedotkin

Foto: Eesti Riigiametnike Klubi

Valentina töötab Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses juba ligi 5 aastat. Õpetajana on ta range kuid õiglane. Valentina teab omast kogemusest, kuidas ja milleks oma õpilasi ette valmistada. 

Valentina valis antud eriala mitte juhuslikult. Pärast kooli lõpetamist alustas ta töötamist tootmisliini operaatorina. Noorel neiul oli võimalus kogeda ning teada saada, mida tähendab raske füüsiline töö. Samal ajal sai ta ka jälgida, kuidas töötavad automaatikud ja kui palju nad reaalselt oma tööga teenivad. Tol ajal seisis ta valiku ees - kas jätkata füüsilist tööd või omandada kutset ning naasta tehasesse uues rollis. 

Perekond toetas Valentinat eriala valikul ja ka õppimise ajal. See tugi on igale noorele inimesele väga oluline, kuna see innustab paremaid tulemusi saavutama. 


Esmalt omandas Valentina Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses „Automaatika süsteemid“ erialal kutsekeskhariduse, mis võimaldas jätkata õpiteed ülikoolis. Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledžis omandas ta tootmise automatiseerimise erialal rakenduskõrghariduse. Tänavu jätkab ta magistriõpet Virumaa Kolledžis.

Ülikooli kolmandal kursusel alustas Valentina töötamist Molycorp Silmet AS’is (nüüd NPM SIlmet OÜ) ettevõttes, kus tegeles ta kõigi kolme kontserni kuuluvate tehaste automatiseerimise projekteerimisega. Seal sai Valentina võimaluse kaardistada haridussüsteemi tugevaid ja nõrku külgi, ning anda ülevaade tööandjale, miks paljud noored oskustöölised ei ole piisavalt küpsed töötamiseks. Samal ajal tekkis Valentinal ka huvi panustada kutsehariduse arendamisse.

Õpilased hindavad teda väga kõrgelt. „Valentina lugu on inspireeriv - noor spetsialist, kes alustas tootmisest ja jõudis välja erialade õpetamise soovini. Suur väärtus on saada temalt teadmisi kaasaegsetest tehnoloogiatest läbi uuenduslikke lähenemiste”, sõnas endine õpilane Artjom Verzilov. 

Valentina loob igapäev oma õpilastele õppimiseks suurepärased tingimused. Omades inseneriharidust ning kogemust ettevõttes, toob ta õppematerjali selgitamisel palju reaalseid näiteid elust, kuidas rakendada oma teadmisi praktikas ning see võimaldab tutvustada uuritavate seadmete omadusi. 

Tema klassis valitseb sõbralik ning usaldusväärne õhkkond, kuna ta suhtub oma õpilastesse võrdselt. Valentina on alati valmis aitama ja selgitama keerulist materjali lihtsas ning arusaadavamas keeles. Ta toetab õpilasi, kes julgevad oma vigu tunnistada ja koostöös leitakse ning lahendatakse kitsaskohti. 

Õppeprotsessis kasutab Valentina uuenduslikke õppemeetodeid ja digilahendusi. See suurendab noorte huvi, samas tõstab ka õppekvaliteeti ning õppetulemusi. Valentina õpilased osalevad aktiivselt erinevatel kutsevõistlustel nii Eestis kui ka välismaal, saavutades väga häid tulemusi.

Õpilased on tänulikud omandatud teadmiste eest. „Me lõpetasime kooli 2 aastat tagasi- enamik meist töötavad sellel erialal, jätkame õpinguid ülikoolis ning oskame hinnata ja tunnustada materjali tähtsust ning metoodikat, mida õpetaja kasutas õppeprotsessis. Samuti tema nõuanded seoses eriala ja tööga on hindamatud” ,kinnitasid JPASR17 rühma vilistlased.

Soovime Valentinale palju edu oma soovide ja plaanide elluviimisel!

Tekst: Olga Sjukkalvoa

Videotervitus: Dmitri Fedotkin

Foto: Eesti Riigiametnike Klubi

aasta_kutseopetaja_2022
aasta_kutseopetaja_2022