Õppetöö

Töökohapõhine õpe

Pakume tööandjatele võimalust koolitada endale vajalikke uusi töötajaid või ka juba töötavaid inimesi, kellel puudub vajalik erialane väljaõpe.


Töökohapõhine õpe on kutseõppe tasemeõppe õppevorm, mille puhul praktika ettevõttes või asutuses moodustab vähemalt kaks kolmandikku õppekava mahust.

Töökohapõhist õpet rakendatakse kutseõpet andva õppeasutuse, õpilase ja praktikakoha koostöös.

Töökohapõhine õpe toimub praktikakohas ja koolis nii kontaktõppe kui iseseisva tööna. Praktikakohas omandab õpilane õppekavas kirjeldatud õpiväljundeid praktikakohapoolseid tööülesandeid täites. Praktikast ülejäävas mahus toimub õpe koolis ning sel ajal ei täida õpilane praktikakohapoolseid tööülesandeid.

Praktilise õppe suur osakaal annab tööandjale võimaluse panustada just nendele teadmistele ja oskustele, mis on konkreetsele organisatsioonile/äriühingule  kõige olulisemad.

Dokumendid:

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse töökohapõhise õppe rakendamise kord

 

Töökohapõhine õpe on kutseõppe tasemeõppe õppevorm, mille puhul praktika ettevõttes või asutuses moodustab vähemalt kaks kolmandikku õppekava mahust.

Töökohapõhist õpet rakendatakse kutseõpet andva õppeasutuse, õpilase ja praktikakoha koostöös.

Töökohapõhine õpe toimub praktikakohas ja koolis nii kontaktõppe kui iseseisva tööna. Praktikakohas omandab õpilane õppekavas kirjeldatud õpiväljundeid praktikakohapoolseid tööülesandeid täites. Praktikast ülejäävas mahus toimub õpe koolis ning sel ajal ei täida õpilane praktikakohapoolseid tööülesandeid.

Praktilise õppe suur osakaal annab tööandjale võimaluse panustada just nendele teadmistele ja oskustele, mis on konkreetsele organisatsioonile/äriühingule  kõige olulisemad.

Dokumendid:


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse töökohapõhise õppe rakendamise kord