Koolielu

Toitlustamine

Toitlustamine perioodil 18.05.- 30.06.2020

Alates 18.05.2020 õppijatele, kes on koolis tundides ja kellel on õigus saada koolilõuna toetust, pakutakse sooja toitu kooli sööklates.

Tunniplaanis söögivahetundi eraldi pole.

Söökla on avatud kell 11:00  - 13:00 ning igale valdkonnale on määratud oma söögivahetund.

Toitlustamise graafikust peab rangelt kinni pidama.

Narva õppekoht                                                     

Teenindus, Metall  ja auto             kell 11.00-11.10               kell 11.30-11.40                              

Tehnoloogia, Ehitus ja puit            kell 11.10-11.20               kell 11.40-11.50                                      

Toitlustus, IT ja Multimeedia          kell 11.20-11.30               kell 11.50-12.00                          

Jõhvi õppekoht            

IT ja Multimeedia     kell 11.00-11.15

Majandus                 kell 11.15-11.25

Teenindus                kell 11.15-11.25

Tehnoloogia             kell 11.25-11.40

Puit ja ehitus           kell 11.40-11.50

Toitlustus                 kell 11.50-12.00

Metall  ja auto          kell 11.50-12.00

Sillamäe õppekoht                

Toitlustus                                       kell 11.00-11.15

Majandus                                      kell 11.15-11.25

IT ja Multimeedia                          kell 11.25-11.40

Metall  ja auto, Ehitus ja puit        kell 11.40-11.50

Õpilastele, kellel on praktika, makstakse koolilõuna toetust õpilase arvelduskontole nagu tavaliselt.

Õpilastele, kes jätkavad distanstõpet juuni lõpuni, väljastame toidupakke juuni lõpus.

 

 

 

Toitlustamine perioodil 18.05.- 30.06.2020

Alates 18.05.2020 õppijatele, kes on koolis tundides ja kellel on õigus saada koolilõuna toetust, pakutakse sooja toitu kooli sööklates.

Tunniplaanis söögivahetundi eraldi pole.

Söökla on avatud kell 11:00  - 13:00 ning igale valdkonnale on määratud oma söögivahetund.

Toitlustamise graafikust peab rangelt kinni pidama.

Narva õppekoht                                                     

Teenindus, Metall  ja auto             kell 11.00-11.10               kell 11.30-11.40                              

Tehnoloogia, Ehitus ja puit            kell 11.10-11.20               kell 11.40-11.50                                      

Toitlustus, IT ja Multimeedia          kell 11.20-11.30               kell 11.50-12.00                          

Jõhvi õppekoht            

IT ja Multimeedia     kell 11.00-11.15

Majandus                 kell 11.15-11.25

Teenindus                kell 11.15-11.25

Tehnoloogia             kell 11.25-11.40

Puit ja ehitus           kell 11.40-11.50

Toitlustus                 kell 11.50-12.00

Metall  ja auto          kell 11.50-12.00

Sillamäe õppekoht                

Toitlustus                                       kell 11.00-11.15

Majandus                                      kell 11.15-11.25

IT ja Multimeedia                          kell 11.25-11.40

Metall  ja auto, Ehitus ja puit        kell 11.40-11.50

Õpilastele, kellel on praktika, makstakse koolilõuna toetust õpilase arvelduskontole nagu tavaliselt.

Õpilastele, kes jätkavad distanstõpet juuni lõpuni, väljastame toidupakke juuni lõpus.