Meie koolist

Toimunud projektid

Praktikasüsteemi arendamine

Projekti nimi: Tööandjate ja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel.

Projekti nr: 2014-2020.1.05.16-0074

Projekti period: september 2017- juuli 2019

Projekti koordinaator: Sergei Jegorovtsev

Projekti väljund:

  • Praktiksüsteemi arendamine, laiendamine, toetamine;
  • Õpetajate stažeerimine tööandjate juures ( vähemalt 40 õpetajad);
  • Ettevõtete praktikajuhendajate koolitamine ( vähemalt 165 inim.)

Antud projekt on unikaalne võimalus laiendada alates 01.09.2016 ühendatud Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse tegevusi maakonnas ning edaspidi väljaspool maakonda kutsehariduse populariseerimisel ja praktikasüsteemi arendamisel, tööandjate poolsete praktikajuhendajate koolitamisel, õppuri ja tööandja toetamise praktika ettevalmistamisel, IVKHK praktikavõrgustiku laiendamisel, õpetajate stažeerimisel tööandjate juures ning praktikute kaasamisel õppetöösse.

Tegevust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Lisainfo:  https://www.innove.ee/eurotoetused/taotlejale/praktika/ 

Sergei Jegorovtsev, projektijuht