Tasuta kursused aastal 2022


Tasuta koolitustel ei saa osaleda need, kes õpivad juba riigieelarvelistel õppekohtadel (põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses, kõrgkoolis).

Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud. Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine (see on kirjeldatud õppekavas) ja õppija kursusel osalemissoovi põhjendus. Teiega võetakse hiljemalt 5-7 päeva enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Kursuste toimumise kuupäevad võivad muutuda. 
KURSUSED ALGAVAD KUI GRUPID ON TÄIDETUD! 
Palun jälgige meie kodulehte!


Arvutikursused (algajatele ja edasijõudnutele) (tagasi kursuste nimekirja algusesse)

Kursuse nimetus Maht ak tundides Kursuse toimumise periood Kursuse toimumise koht Kontakt
Arvuti tööalase kasutamise baaskoolitus algajatele 50 veebruar kontaktõpe
(Jõhvi)
56936198
5205540
Arvuti tööalase kasutamise baaskoolitus algajatele 50 veebruar kontaktõpe
(Narva)
5261318
56829778
Arvuti tööalase kasutamise baaskoolitus algajatele 50 märts kontaktõpe
(Sillamäe)
56936198
Aruannete, prognooside, statistiliste aruannete, analüüside loomine tabelitöötlusprogrammi abil 40 veebruar veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
Digioskuste arendamise baaskoolitus 30 veebruar veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
Digioskuste arendamise baaskoolitus 30 märts kontaktõpe
(Narva)
5261318
56829778
Digioskuste arendamise baaskoolitus 30 märts kontaktõpe
(Sillamäe)
56936198
Praktiline esitlustehnoloogia 26 aprill veebikeskkonnas 5261318
56829778
(Narva)
Praktiline esitlustehnoloogia 26 veebruar veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
Tabelitöötlus ja arvutused Excel´is 40 veebruar veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
Tabelitöötlus ja arvutused Excel´is 40 märts veebikeskkonnas 5261318
56829778
(Narva)
Tabelitöötlus ja arvutused Excel´is jätkukursus 40 veebruar veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
Tabelitöötlus ja arvutused Excel´is jätkukursus 40 aprill veebikeskkonnas 5261318
56829778
(Narva)
Tekstitöötlus edasijõudnutele 40 veebruar veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
Tekstitöötlus edasijõudnutele 40 mai veebikeskkonnas 5261318
56829778
(Narva)

Projekteerimine arvutil (tagasi kursuste nimekirja algusesse)

Kursuse nimetus Maht ak tundides Kursuse toimumise periood Kursuse toimumise koht Kontakt
Joonestamine ja projekteerimine arvutil Autocad´i abil 80 09.02.2022 veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
Joonestamine ja projekteerimine arvutil Autocad´i abil 80 märts veebikeskkonnas 5261318
56829778
(Narva)
Joonestamine ja projekteerimine arvutil Autocad´i abil edasijõudnutele 40 veebruar veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
Projekteerimisprogramm SolidWorks ja 3D modelleerimine 80 veebruar veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
Projekteerimistarkvara ArchiCAD baaskoolitus 80 märts kontaktõpe
(Narva)
5261318
56829778

Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine(tagasi kursuste nimekirja algusesse)

Kursuse nimetus Maht ak tundides Kursuse toimumise periood Kursuse toimumise koht Kontakt
Adobe Photoshop baaskursus 50 07.02.2022 veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
Adobe Photoshop baaskursus 50 märts veebikeskkonnas 5261318
56829778
(Narva)
Graafiline disain veebis Canva abil 26 28.01.2022 veebikeskkonnas 5261318
56829778
(Narva)
Toodete ja teenuste pildistamine, fotode töötlemine 40 01.02.2022 veebikeskkonnas 5261318
56829778
(Narva)
Trükireklaami ja trükiste kujundamine ja küljendamine 80 veebruar veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
Veebidisain ja kodulehe arendamine 60 veebruar kontaktõpe
(Jõhvi)
56936198
5205540
Veebidisain ja kodulehe arendamine 60 04.02.2022 veebikeskkonnas 5261318
56829778
(Narva)
Videote loomine ja töötlemine algajatele 40 aprill kontaktõpe
(Narva)
5261318
56829778

Andmeanalüüs, majandusarvestus ja maksundus  (tagasi kursuste nimekirja algusesse)

Kursuse nimetus Maht ak tundides Kursuse toimumise periood Kursuse toimumise koht Kontakt
Andmeanalüüs MS Excel´i abil 40 veebruar veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
Andmebaaside loomine ja kasutamine MS Access´i abil 40 veebruar veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
FIE raamatupidamisarvestus 40 02.02.2022 veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
Maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine e-keskkonna kaudu 48 veebruar veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
Maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine e-keskkonna kaudu 48 03.05.2022 veebikeskkonnas 5261318
56829778
(Narva)
Praktiline digiraamatupidamine pilvetarkvara abil 60 08.03.2022 veebikeskkonnas 5261318
56829778
(Narva)
Väikeettevõtte raamatupidamine ja töö programmiga Merit Aktiva 100 31.01.2022 veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
Väikeettevõtte raamatupidamine ja töö programmiga Merit Aktiva 100 26.01.2022 kontaktõpe/online
(Narva)
5261318
56829778

Arvuti praktiline rakendamine kontoritöös (tagasi kursuste nimekirja algusesse)

Kursuse nimetus Maht ak tundides Kursuse toimumise periood Kursuse toimumise koht Kontakt
Avaliku sektori e-teenuste igapäevane kasutamine 26 veebruar veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
Bürootöötaja digipädevuste arendamine kursus 40 märts kontaktõpe
(Narva)
5261318
56829778
Haldusdokumentide vormistamine arvutil 40 veebruar kontaktõpe
(Jõhvi)
56936198
5205540
Haldusdokumentide vormistamine arvutil 40 märts kontaktõpe/online
(Narva)
5261318
56829778
Infomaterjalide kujundamine tasuta veebivahenditega 26 veebruar veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
Kaugtööd võimaldavate rakenduste kasutamine meeskonnatöös 40 veebruar veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
Kaugtööd võimaldavate rakenduste kasutamine meeskonnatöös 40 aprill veebikeskkonnas 5261318
56829778
(Narva)
Pilveteenuste kasutamine failide varundamiseks ja jagamiseks ühistöövahendina 26 veebruar veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
Ühistöövahendite ja teenuste kasutamine Google´is 26 veebruar veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)


Automaatika, elektrotehnika, elektroonika  (tagasi kursuste nimekirja algusesse)

Kursuse nimetus Maht ak tundides Kursuse toimumise periood Kursuse toimumise koht Kontakt
Arvuti kasutamine tehnoloogiliste parameetrite kontrollimiseks ja juhendamiseks (SCADA) 60 veebruar kontaktõpe
(Jõhvi)
56936198
5205540
Automaatikasüsteemide töö simuleerimine ja kaugjuhtimine PLC ja arvuti abil 60 veebruar kontaktõpe
(Jõhvi)
56936198
5205540
Elektrikute täiendkoolitus 40 veebruar kontaktõpe
(Jõhvi)
56936198
5205540
Sisetööde elektriku 4.taseme kutseeksamiks ettevalmistamine 80 veebruar kontaktõpe
(Narva)
5261318
56829778
Tootmisautomaatika juhtimissüsteemid 60 veebruar kontaktõpe
(Jõhvi)
56936198
5205540

Ettevõtlus (tagasi kursuste nimekirja algusesse)

Kursuse nimetus Maht ak tundides Kursuse toimumise periood Kursuse toimumise koht Kontakt
Ettevõtluse alused ja äriplaani koostamine 60 veebruar kontaktõpe/online
(Narva)
5261318
56829778
E-poe loomine PrestaShop abil 26 veebruar veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
Internetiturunduse baaskoolitus väikeettevõtjatele 40 01.06.2022 veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
Personalitöö korraldamine digilahenduste abil 40 mai veebikeskkonnas 5261318
56829778
(Narva)
Veebilehe loomine ja turundus sotsiaalmeedias väikeettevõtjale 40 veebruar veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
Äri alustamine 80 01.06.2022 veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)

Transport  (tagasi kursuste nimekirja algusesse)

Kursuse nimetus Maht ak tundides Kursuse toimumise periood Kursuse toimumise koht Kontakt
Autodiagnostika arvuti abil 40 veebruar veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
Autodiagnostika arvuti abil 40 märts kontaktõpe
(Narva)
5261318
56829778
Laaduri ja sisetranspordi liikurmasina juhtimine 60 veebruar kontaktõpe
(Jõhvi)
56936198
5205540
Laaduri ja sisetranspordi liikurmasina juhtimine 60 01.02.2022 kontaktõpe
(Narva)
5261318
56829778
Tõstuki- ja teisaldusseadmete juhtimine 60 märts kontaktõpe
(Sillamäe)
56936198

Tehnika, tehnoloogia, ehitus  (tagasi kursuste nimekirja algusesse)

Kursuse nimetus Maht ak tundides Kursuse toimumise periood Kursuse toimumise koht Kontakt
Arvjuhtimisega (CNC) metallilõikepinkide operaatori koolitus 60 märts kontaktõpe
(Sillamäe)
56936198
5261318
Arvprogrammjuhtimine puidu või puidupõhiste materjalide töötlemises (CNC) 80 veebruar kontaktõpe
(Jõhvi)
56936198
5205540
Gaaslõikamise koolitus 40 märts kontaktõpe
(Narva)
5261318
56829778
Hoonesiseste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldus ja kontroll 60 märts kontaktõpe
(Narva)
5261318
56829778
Käsikaarkeevitamine ja detailide järeltöötlemine  80 veebruar kontaktõpe
(Jõhvi)
56936198
5205540
Käsikaarkeevitamine ja detailide järeltöötlemine  80 märts kontaktõpe
(Narva)
5261318
56829778
Poolautomaatkeevitamine ja detailide järeltöötlemine 80 veebruar kontaktõpe
(Jõhvi)
56936198
5205540
TIG-keevitamine ja detailide järeltöötlemine  60 veebruar kontaktõpe
(Jõhvi)
56936198
5205540
TIG-keevitamine ja detailide järeltöötlemine  60 märts kontaktõpe
(Narva)
5261318
56829778
Ventilatsioonisüsteemide kontrollimine, monitooring ja hooldus  80 veebruar kontaktõpe
(Jõhvi)
56936198
5205540
Ventilatsioonisüsteemide kontrollimine, monitooring ja hooldus  80 märts kontaktõpe
(Narva)
5261318
56829778

Eesti ja võõrkeeled  (tagasi kursuste nimekirja algusesse)

Kursuse nimetus Maht ak tundides Kursuse toimumise periood Kursuse toimumise koht Kontakt
Teenindusalase eesti keele kursus 60 veebruar kontaktõpe
(Jõhvi)
56936198
5205540
Teenindusalase eesti keele kursus 60 märts kontaktõpe
(Narva)
5261318
56829778
Teenindusalase inglise keele kursus 60 veebruar kontaktõpe
(Jõhvi)
56936198
5205540
Teenindusalase inglise keele kursus 60 märts veebikeskkonnas 5261318
56829778
(Narva)
Teenindusalase soome keele kursus 60 veebruar kontaktõpe
(Jõhvi)
56936198
5205540
Äri inglise keele suhtluskursus 60 veebruar kontaktõpe
(Jõhvi)
56936198
5205540

Sotsiaaltöö ja nõustamine  (tagasi kursuste nimekirja algusesse)

Kursuse nimetus Maht ak tundides Kursuse toimumise periood Kursuse toimumise koht Kontakt
Konfliktide lahendamine töökeskkonnas 30 veebruar kontaktõpe
(Jõhvi)
56936198
5205540
Konfliktide lahendamine töökeskkonnas 30 märts kontaktõpe
(Narva)
5261318
56829778
Tugiisiku baaskoolitus 156 märts kontaktõpe
(Jõhvi)
56936198
5205540
Tugiisiku baaskoolitus 156 05.02.2022 kontaktõpe
(Narva)
5261318
56829778
Tugiisiku baaskoolitus 156 17.02.2022 kontaktõpe
(Sillamäe)
56936198
Stressijuhtimine ja meeskonnatöö kriisiolukorras  30 01.06.2022 veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
Stressijuhtimine ja meeskonnatöö kriisiolukorras  30 märts kontaktõpe
(Narva)
5261318
56829778

Toitlustus ja tekstiili töötlemine  (tagasi kursuste nimekirja algusesse)

Kursuse nimetus Maht ak tundides Kursuse toimumise periood Kursuse toimumise koht Kontakt
Menüü ja kalkulatsiooni koostamine toitlustus- ja majutusettevõtetes 32 märts veebikeskkonnas 5261318
56829778
(Narva)
Tekstiilitoodete kujundamine digilahenduste abil 80 veebruar kontaktõpe
(Jõhvi)
56936198
5205540
Tekstiilitoodete kujundamine digilahenduste abil 80 märts kontaktõpe
(Narva)
5261318
56829778


Info ja kursustele registreerimine:

Jõhvi:
Oxana Bronnikova
+372 5205 540
oxana.bronnikova@ivkhk.ee
Olesja Liventseva
+372 5693 6198
olesja.liventseva@ivkhk.ee

Narva:
Olga Grigorjeva
+372 5261 318
olga.grigorjeva@ivkhk.ee
Tatjana Norman
+372 5682 9778
tatjana.norman@ivkhk.ee

Sillamäe:
Irina Linde
elukestva õppe juht
+372 5688 0405
irina.linde@ivkhk.ee

Tasuta koolitustel ei saa osaleda need, kes õpivad juba riigieelarvelistel õppekohtadel (põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses, kõrgkoolis).

Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud. Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine (see on kirjeldatud õppekavas) ja õppija kursusel osalemissoovi põhjendus. Teiega võetakse hiljemalt 5-7 päeva enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Kursuste toimumise kuupäevad võivad muutuda. 
KURSUSED ALGAVAD KUI GRUPID ON TÄIDETUD! 
Palun jälgige meie kodulehte!


Arvutikursused (algajatele ja edasijõudnutele) (tagasi kursuste nimekirja algusesse)

Projekteerimine arvutil (tagasi kursuste nimekirja algusesse)

Kursuse nimetus Maht ak tundides Kursuse toimumise periood Kursuse toimumise koht Kontakt
Joonestamine ja projekteerimine arvutil Autocad´i abil 80 09.02.2022 veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
Joonestamine ja projekteerimine arvutil Autocad´i abil 80 märts veebikeskkonnas 5261318
56829778
(Narva)
Joonestamine ja projekteerimine arvutil Autocad´i abil edasijõudnutele 40 veebruar veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
Projekteerimisprogramm SolidWorks ja 3D modelleerimine 80 veebruar veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
Projekteerimistarkvara ArchiCAD baaskoolitus 80 märts kontaktõpe
(Narva)
5261318
56829778

Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine(tagasi kursuste nimekirja algusesse)

Kursuse nimetus Maht ak tundides Kursuse toimumise periood Kursuse toimumise koht Kontakt
Adobe Photoshop baaskursus 50 07.02.2022 veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
Adobe Photoshop baaskursus 50 märts veebikeskkonnas 5261318
56829778
(Narva)
Graafiline disain veebis Canva abil 26 28.01.2022 veebikeskkonnas 5261318
56829778
(Narva)
Toodete ja teenuste pildistamine, fotode töötlemine 40 01.02.2022 veebikeskkonnas 5261318
56829778
(Narva)
Trükireklaami ja trükiste kujundamine ja küljendamine 80 veebruar veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
Veebidisain ja kodulehe arendamine 60 veebruar kontaktõpe
(Jõhvi)
56936198
5205540
Veebidisain ja kodulehe arendamine 60 04.02.2022 veebikeskkonnas 5261318
56829778
(Narva)
Videote loomine ja töötlemine algajatele 40 aprill kontaktõpe
(Narva)
5261318
56829778

Andmeanalüüs, majandusarvestus ja maksundus  (tagasi kursuste nimekirja algusesse)

Kursuse nimetus Maht ak tundides Kursuse toimumise periood Kursuse toimumise koht Kontakt
Andmeanalüüs MS Excel´i abil 40 veebruar veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
Andmebaaside loomine ja kasutamine MS Access´i abil 40 veebruar veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
FIE raamatupidamisarvestus 40 02.02.2022 veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
Maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine e-keskkonna kaudu 48 veebruar veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
Maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine e-keskkonna kaudu 48 03.05.2022 veebikeskkonnas 5261318
56829778
(Narva)
Praktiline digiraamatupidamine pilvetarkvara abil 60 08.03.2022 veebikeskkonnas 5261318
56829778
(Narva)
Väikeettevõtte raamatupidamine ja töö programmiga Merit Aktiva 100 31.01.2022 veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
Väikeettevõtte raamatupidamine ja töö programmiga Merit Aktiva 100 26.01.2022 kontaktõpe/online
(Narva)
5261318
56829778

Arvuti praktiline rakendamine kontoritöös (tagasi kursuste nimekirja algusesse)

Kursuse nimetus Maht ak tundides Kursuse toimumise periood Kursuse toimumise koht Kontakt
Avaliku sektori e-teenuste igapäevane kasutamine 26 veebruar veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
Bürootöötaja digipädevuste arendamine kursus 40 märts kontaktõpe
(Narva)
5261318
56829778
Haldusdokumentide vormistamine arvutil 40 veebruar kontaktõpe
(Jõhvi)
56936198
5205540
Haldusdokumentide vormistamine arvutil 40 märts kontaktõpe/online
(Narva)
5261318
56829778
Infomaterjalide kujundamine tasuta veebivahenditega 26 veebruar veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
Kaugtööd võimaldavate rakenduste kasutamine meeskonnatöös 40 veebruar veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
Kaugtööd võimaldavate rakenduste kasutamine meeskonnatöös 40 aprill veebikeskkonnas 5261318
56829778
(Narva)
Pilveteenuste kasutamine failide varundamiseks ja jagamiseks ühistöövahendina 26 veebruar veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
Ühistöövahendite ja teenuste kasutamine Google´is 26 veebruar veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)


Automaatika, elektrotehnika, elektroonika  (tagasi kursuste nimekirja algusesse)

Kursuse nimetus Maht ak tundides Kursuse toimumise periood Kursuse toimumise koht Kontakt
Arvuti kasutamine tehnoloogiliste parameetrite kontrollimiseks ja juhendamiseks (SCADA) 60 veebruar kontaktõpe
(Jõhvi)
56936198
5205540
Automaatikasüsteemide töö simuleerimine ja kaugjuhtimine PLC ja arvuti abil 60 veebruar kontaktõpe
(Jõhvi)
56936198
5205540
Elektrikute täiendkoolitus 40 veebruar kontaktõpe
(Jõhvi)
56936198
5205540
Sisetööde elektriku 4.taseme kutseeksamiks ettevalmistamine 80 veebruar kontaktõpe
(Narva)
5261318
56829778
Tootmisautomaatika juhtimissüsteemid 60 veebruar kontaktõpe
(Jõhvi)
56936198
5205540

Ettevõtlus (tagasi kursuste nimekirja algusesse)

Kursuse nimetus Maht ak tundides Kursuse toimumise periood Kursuse toimumise koht Kontakt
Ettevõtluse alused ja äriplaani koostamine 60 veebruar kontaktõpe/online
(Narva)
5261318
56829778
E-poe loomine PrestaShop abil 26 veebruar veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
Internetiturunduse baaskoolitus väikeettevõtjatele 40 01.06.2022 veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
Personalitöö korraldamine digilahenduste abil 40 mai veebikeskkonnas 5261318
56829778
(Narva)
Veebilehe loomine ja turundus sotsiaalmeedias väikeettevõtjale 40 veebruar veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
Äri alustamine 80 01.06.2022 veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)

Transport  (tagasi kursuste nimekirja algusesse)

Kursuse nimetus Maht ak tundides Kursuse toimumise periood Kursuse toimumise koht Kontakt
Autodiagnostika arvuti abil 40 veebruar veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
Autodiagnostika arvuti abil 40 märts kontaktõpe
(Narva)
5261318
56829778
Laaduri ja sisetranspordi liikurmasina juhtimine 60 veebruar kontaktõpe
(Jõhvi)
56936198
5205540
Laaduri ja sisetranspordi liikurmasina juhtimine 60 01.02.2022 kontaktõpe
(Narva)
5261318
56829778
Tõstuki- ja teisaldusseadmete juhtimine 60 märts kontaktõpe
(Sillamäe)
56936198

Tehnika, tehnoloogia, ehitus  (tagasi kursuste nimekirja algusesse)

Kursuse nimetus Maht ak tundides Kursuse toimumise periood Kursuse toimumise koht Kontakt
Arvjuhtimisega (CNC) metallilõikepinkide operaatori koolitus 60 märts kontaktõpe
(Sillamäe)
56936198
5261318
Arvprogrammjuhtimine puidu või puidupõhiste materjalide töötlemises (CNC) 80 veebruar kontaktõpe
(Jõhvi)
56936198
5205540
Gaaslõikamise koolitus 40 märts kontaktõpe
(Narva)
5261318
56829778
Hoonesiseste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldus ja kontroll 60 märts kontaktõpe
(Narva)
5261318
56829778
Käsikaarkeevitamine ja detailide järeltöötlemine  80 veebruar kontaktõpe
(Jõhvi)
56936198
5205540
Käsikaarkeevitamine ja detailide järeltöötlemine  80 märts kontaktõpe
(Narva)
5261318
56829778
Poolautomaatkeevitamine ja detailide järeltöötlemine 80 veebruar kontaktõpe
(Jõhvi)
56936198
5205540
TIG-keevitamine ja detailide järeltöötlemine  60 veebruar kontaktõpe
(Jõhvi)
56936198
5205540
TIG-keevitamine ja detailide järeltöötlemine  60 märts kontaktõpe
(Narva)
5261318
56829778
Ventilatsioonisüsteemide kontrollimine, monitooring ja hooldus  80 veebruar kontaktõpe
(Jõhvi)
56936198
5205540
Ventilatsioonisüsteemide kontrollimine, monitooring ja hooldus  80 märts kontaktõpe
(Narva)
5261318
56829778

Eesti ja võõrkeeled  (tagasi kursuste nimekirja algusesse)

Kursuse nimetus Maht ak tundides Kursuse toimumise periood Kursuse toimumise koht Kontakt
Teenindusalase eesti keele kursus 60 veebruar kontaktõpe
(Jõhvi)
56936198
5205540
Teenindusalase eesti keele kursus 60 märts kontaktõpe
(Narva)
5261318
56829778
Teenindusalase inglise keele kursus 60 veebruar kontaktõpe
(Jõhvi)
56936198
5205540
Teenindusalase inglise keele kursus 60 märts veebikeskkonnas 5261318
56829778
(Narva)
Teenindusalase soome keele kursus 60 veebruar kontaktõpe
(Jõhvi)
56936198
5205540
Äri inglise keele suhtluskursus 60 veebruar kontaktõpe
(Jõhvi)
56936198
5205540

Sotsiaaltöö ja nõustamine  (tagasi kursuste nimekirja algusesse)

Kursuse nimetus Maht ak tundides Kursuse toimumise periood Kursuse toimumise koht Kontakt
Konfliktide lahendamine töökeskkonnas 30 veebruar kontaktõpe
(Jõhvi)
56936198
5205540
Konfliktide lahendamine töökeskkonnas 30 märts kontaktõpe
(Narva)
5261318
56829778
Tugiisiku baaskoolitus 156 märts kontaktõpe
(Jõhvi)
56936198
5205540
Tugiisiku baaskoolitus 156 05.02.2022 kontaktõpe
(Narva)
5261318
56829778
Tugiisiku baaskoolitus 156 17.02.2022 kontaktõpe
(Sillamäe)
56936198
Stressijuhtimine ja meeskonnatöö kriisiolukorras  30 01.06.2022 veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
Stressijuhtimine ja meeskonnatöö kriisiolukorras  30 märts kontaktõpe
(Narva)
5261318
56829778

Toitlustus ja tekstiili töötlemine  (tagasi kursuste nimekirja algusesse)

Kursuse nimetus Maht ak tundides Kursuse toimumise periood Kursuse toimumise koht Kontakt
Menüü ja kalkulatsiooni koostamine toitlustus- ja majutusettevõtetes 32 märts veebikeskkonnas 5261318
56829778
(Narva)
Tekstiilitoodete kujundamine digilahenduste abil 80 veebruar kontaktõpe
(Jõhvi)
56936198
5205540
Tekstiilitoodete kujundamine digilahenduste abil 80 märts kontaktõpe
(Narva)
5261318
56829778


Info ja kursustele registreerimine:

Jõhvi:
Oxana Bronnikova
+372 5205 540
oxana.bronnikova@ivkhk.ee
Olesja Liventseva
+372 5693 6198
olesja.liventseva@ivkhk.ee

Narva:
Olga Grigorjeva
+372 5261 318
olga.grigorjeva@ivkhk.ee
Tatjana Norman
+372 5682 9778
tatjana.norman@ivkhk.ee

Sillamäe:
Irina Linde
elukestva õppe juht
+372 5688 0405
irina.linde@ivkhk.ee

Kursuse nimetus Maht ak tundides Kursuse toimumise periood Kursuse toimumise koht Kontakt
Arvuti tööalase kasutamise baaskoolitus algajatele 50 veebruar kontaktõpe
(Jõhvi)
56936198
5205540
Arvuti tööalase kasutamise baaskoolitus algajatele 50 veebruar kontaktõpe
(Narva)
5261318
56829778
Arvuti tööalase kasutamise baaskoolitus algajatele 50 märts kontaktõpe
(Sillamäe)
56936198
Aruannete, prognooside, statistiliste aruannete, analüüside loomine tabelitöötlusprogrammi abil 40 veebruar veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
Digioskuste arendamise baaskoolitus 30 veebruar veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
Digioskuste arendamise baaskoolitus 30 märts kontaktõpe
(Narva)
5261318
56829778
Digioskuste arendamise baaskoolitus 30 märts kontaktõpe
(Sillamäe)
56936198
Praktiline esitlustehnoloogia 26 aprill veebikeskkonnas 5261318
56829778
(Narva)
Praktiline esitlustehnoloogia 26 veebruar veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
Tabelitöötlus ja arvutused Excel´is 40 veebruar veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
Tabelitöötlus ja arvutused Excel´is 40 märts veebikeskkonnas 5261318
56829778
(Narva)
Tabelitöötlus ja arvutused Excel´is jätkukursus 40 veebruar veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
Tabelitöötlus ja arvutused Excel´is jätkukursus 40 aprill veebikeskkonnas 5261318
56829778
(Narva)
Tekstitöötlus edasijõudnutele 40 veebruar veebikeskkonnas 56936198
5205540
(Jõhvi)
Tekstitöötlus edasijõudnutele 40 mai veebikeskkonnas 5261318
56829778
(Narva)