Täiendusõpe

Täiendusõppe toetused

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus osaleb Haridus- ja Teadusministeeriumi programmis „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine”, mille raames on võimalik riikliku koolitustellimuse (RKT) kohtadele õppima asuda.

RKT koolitused on osalejatele  tasuta.

Tasuta koolitustel ei saa osaleda need, kes õpivad juba riigieelarvelistel õppekohtadel.

Lisainfo

Irina Linde
elukestva õppe juht
+372 5688 0405
irina.linde [at] ivkhk.ee

Programmi toetab Euroopa Liidu Sotsiaalfond