Meie koolist

Rahvusvaheline koostöö

Alates 01. septembrist 2016 töötab Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus kolmes tegevuskohas – Jõhvis, Sillamäel ja Narvas. Maakonna kolme kutseõppeasutuse ümberkorraldamine üheks kooliks laiendab oluliselt õpilaste, töötajate ja partnerite rahvusvahelise koostöö võimalusi.  

Rahvusvaheliste suhete korraldamise, projektide väljatöötamise ja koordineerimisega tegeleb Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arendusosakond.

Ühendatud koolil on mitmekesised kogemused Euroopa Liidu programmide (Leonardo da Vinci,  Interreg IV A, Comenius, Grundtvig jne) elluviimisel, mis loovad projektitööks kindla aluse.

Erasmus+ on Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm aastateks 2014–2020.

Programmi kaudu soovitakse tõsta koolitusasutuste ja tööturu osapoolte koostöö kvaliteeti, parandada esmases kutseõppes ja jätkuõppes osalejate liikuvust ning soodustada uuenduslike kogemuste levikut kutsehariduse vallas.

Programm toimib rahvusvaheliste projektide kaudu ja programmi toetatud tegevused jagunevad õpirändeks, strateegiliseks koostööks ja poliitikate kujundamiseks.

Kutsehariduse õpirändeprojektide toetusel on õpilastel ja haridustöötajatel võimalik minna praktikale, õppima või õpetama kõikidesse Euroopa Liidu liikmes- ja kandidaatriikidesse ning ELi majanduspiirkonna riikidesse.

Õpilaste õpiränded toetavad kutsekoolituses ja täiendõppes osalejaid teadmiste, oskuste ja kvalifikatsioonide omandamisel ja kasutamisel, et edendada isiklikku arengut. Võimalus saada turvatud erialane töökogemus välismaal toob rohkem noori kutseõppeasutustesse ja parandab nende hilisemaid karjääriväljavaateid.

Kutseharidustöötajate õpirände peaeesmärgiks on edendada koostööd ja kogemustevahetust nii programmis osalevate riikide kutseharidusasutuste kui töömaailma esindajate vahel.

Rahvusvahelised partnerid

Projektide partnerid Eestis

Lisainfo:

Karén Sukiasyan
Arendus- ja PR juhi kt
+372 5270 400
karen.sukiasyan [at] ivkhk.ee

 

Programmi toetab Euroopa Liidu Sotsiaalfond