Meist

Rahvusvaheline koostöö


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse igapäevases tegevuses etendab rahvusvaheline koostöö olulist osa ja rahvusvahelistumise strateegia on kooli rahvusvahelise koostöö juhtimiseks ja eesmärgipäraste tegevuste elluviimise alus. Kooli rahvusvahelistumise strateegia määratleb rahvusvahelise koostööga seonduvad põhimõtted võttes arvesse Euroopa kutseharidusest tulenevaid uusi väljakutseid ja võimalusi.

Rahvusvahelistumise strateegia

Rahvusvahelise strateegia eesmärkide täitmiseks pälvis Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Erasmuse õpirände akrediteeringu. See kinnitab, et perioodil 2021–2027 saab kool taotleda toetust õpilaste õpirännete ja töötajate stažeerimise korraldamiseks lihtsustatud korras. See tähendab, et taotleja on koostanud kava, mille alusel viiakse ellu kvaliteetseid õpirändetegevusi. Kinnitatud kava kohaselt kasvab õpirändes osalevate õpilaste ja töötajate arv igal aastal.

  2022 2023 2024 2025 2026 2027
Sihtväärtus planeeritud planeeritud planeeritud planeeritud planeeritud planeeritud
õpirändes osalevate õpilaste arv 3% 3% 4% 4% 5% 5%
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
Sihtväärtus planeeritud planeeritud planeeritud planeeritud planeeritud planeeritud
töötajate õpirännete arv 8% 8% 9% 9% 10% 11%

Samal ajal ei kasva mitte ainult kvantiteet, vaid ka kvaliteet. Akrediteeringu omandamine laiendab rahvusvahelistumise võimalusi ja tugevdab koostööpartnerite võrgustiku.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusel on toimiv koostöövõrgustik partnerkoolidega Eestis ja välismaal. Koolil on tulemuslikud koostöösuhted Saksamaa, Prantsusmaa, Suurbritannia, Itaalia, Hollandi, Hispaania, Portugali, Soome, Rootsi, Ungari, Horvaatia, Sloveenia, Ukraina, Gruusia, Armeenia, Venemaa, Läti ja Leedu haridusasutuste ja ettevõtetega.

Rahvusvahelised partnerid

Projektide partnerid Eestis

Rahvusvahelise koostöö eesmärgid:

1. Rahvusvahelise partnerluse hoidmine ja arendamine, koostöövõrgustiku laiendamine.

2. Välispraktikate korraldamine õppijatele ja töötajatele, et anda võimalus areneda erialaselt ja isiksuslikult, täiendada oma võõrkeeleoskust, õppida tundma teisi kultuure ning saada konkurentsivõimelisemateks tööturul. Samal ajal korraldada partneritele praktika ja stažeerimine Eestis.

3. Koostööprojektide läbiviimine, et panustada kooli arengusse, leida uuenduslikke lähenemisviise kooli edasiseks arenguks, samal ajal jagada kooli parimaid kogemusi ja häid praktikaid välispartneritele.

4. Kooli töötajate osalemine täiendõppes Euroopa Liidus ja kolmandates riikides.

5. Välisspetsialistide ja õppejõudude kaasamine võõrkeelse õppetöö arendamiseks koolis.

6. Õppereiside ja õppekäikude korraldamine arvestades iga õppekavarühma arenguvajadusi (erialased näitused, -messid, kutsevõistlused, koolide ja ettevõtete külastused).

7. Olla usaldusväärne partnerkool, kooli maine tõstmine rahvusvahelisel tasandil.

 

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse igapäevases tegevuses etendab rahvusvaheline koostöö olulist osa ja rahvusvahelistumise strateegia on kooli rahvusvahelise koostöö juhtimiseks ja eesmärgipäraste tegevuste elluviimise alus. Kooli rahvusvahelistumise strateegia määratleb rahvusvahelise koostööga seonduvad põhimõtted võttes arvesse Euroopa kutseharidusest tulenevaid uusi väljakutseid ja võimalusi.

Rahvusvahelistumise strateegia

Rahvusvahelise strateegia eesmärkide täitmiseks pälvis Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Erasmuse õpirände akrediteeringu. See kinnitab, et perioodil 2021–2027 saab kool taotleda toetust õpilaste õpirännete ja töötajate stažeerimise korraldamiseks lihtsustatud korras. See tähendab, et taotleja on koostanud kava, mille alusel viiakse ellu kvaliteetseid õpirändetegevusi. Kinnitatud kava kohaselt kasvab õpirändes osalevate õpilaste ja töötajate arv igal aastal.

  2022 2023 2024 2025 2026 2027
Sihtväärtus planeeritud planeeritud planeeritud planeeritud planeeritud planeeritud
töötajate õpirännete arv 8% 8% 9% 9% 10% 11%

Samal ajal ei kasva mitte ainult kvantiteet, vaid ka kvaliteet. Akrediteeringu omandamine laiendab rahvusvahelistumise võimalusi ja tugevdab koostööpartnerite võrgustiku.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusel on toimiv koostöövõrgustik partnerkoolidega Eestis ja välismaal. Koolil on tulemuslikud koostöösuhted Saksamaa, Prantsusmaa, Suurbritannia, Itaalia, Hollandi, Hispaania, Portugali, Soome, Rootsi, Ungari, Horvaatia, Sloveenia, Ukraina, Gruusia, Armeenia, Venemaa, Läti ja Leedu haridusasutuste ja ettevõtetega.

Rahvusvahelised partnerid

Projektide partnerid Eestis

Rahvusvahelise koostöö eesmärgid:

1. Rahvusvahelise partnerluse hoidmine ja arendamine, koostöövõrgustiku laiendamine.

2. Välispraktikate korraldamine õppijatele ja töötajatele, et anda võimalus areneda erialaselt ja isiksuslikult, täiendada oma võõrkeeleoskust, õppida tundma teisi kultuure ning saada konkurentsivõimelisemateks tööturul. Samal ajal korraldada partneritele praktika ja stažeerimine Eestis.

3. Koostööprojektide läbiviimine, et panustada kooli arengusse, leida uuenduslikke lähenemisviise kooli edasiseks arenguks, samal ajal jagada kooli parimaid kogemusi ja häid praktikaid välispartneritele.

4. Kooli töötajate osalemine täiendõppes Euroopa Liidus ja kolmandates riikides.

5. Välisspetsialistide ja õppejõudude kaasamine võõrkeelse õppetöö arendamiseks koolis.

6. Õppereiside ja õppekäikude korraldamine arvestades iga õppekavarühma arenguvajadusi (erialased näitused, -messid, kutsevõistlused, koolide ja ettevõtete külastused).

7. Olla usaldusväärne partnerkool, kooli maine tõstmine rahvusvahelisel tasandil.

 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027
Sihtväärtus planeeritud planeeritud planeeritud planeeritud planeeritud planeeritud
õpirändes osalevate õpilaste arv 3% 3% 4% 4% 5% 5%