Õppetöö

Praktika välismaal


Välispraktika on ainulaadne võimalus oma teadmiste ja oskuste täiendamiseks ning konkurentsivõime tõstmiseks.

Välispraktika toimub Erasmus+ programmi raames, mida toetab Euroopa Komisjon ja mida on läbi viidud juba üle 30 aasta.

Erasmus+ programmi võimalusi on kasutanud üle 9 miljoni inimese.

5 põhjust, miks läbida praktika välismaal:

  • arenevad erialased oskused ja suureneb erialane pädevus;
  • paraneb võõrkeelte oskus;
  • tõuseb konkurentsivõime;
  • arenevad isiklikud omadused, näiteks kohanemisvõime;
  • tekivad uued sõprussuhted.

Kui soovid avardada silmaringi ning täiendada oma oskusi ja teadmisi rahvusvahelises töökeskkonnas, siis tutvu välispraktika tingimustega ja esita kandideerimisdokumendid:

Lisa 1. Voodiagramm
Lisa 2. Välispraktikale kandideerimise avaldus
Lisa 3. Vanema/eeskostja nõusolek (alaealise õpilase puhul)
Lisa 4. 2-poolne leping kooli ja õpilase vahel
Lisa 5. 3-poolne ingliskeelne projektileping kooli, õpilase ja vastuvõtva asutuse vahel
Lisa 6. Välispraktika kokkuvõttev tagasiside ja hinnang (täidab ettevõttepoolne praktikajuhendaja)

Kandideerimiseks välispraktikale tuleb esitada järgmised dokumendid:
- avaldus eesti keeles (Lisa 2);
- CV Europass inglise keeles;
- motivatsioonikiri koos grupijuhendaja ja kutseõpetaja kooskõlastusega;
- passi koopia;
- alaealise õpilase vanema/eestkostja nõusolek (Lisa 3);
- grupijuhendaja poolt koostatud iseloomustus (õppeedukus sh edukus erialal, õppetöös osalemine, praktika sooritamine, käitumine).

Dokumendid tuleb esitada määratud tähtajaks elektroonilise süsteemi TAHVEL kaudu.

Lisainfo:

Arendusosakonna projektijuhid:

Merilyn Keskküla
+372 5696 4465
merilyn.keskkula@ivkhk.ee

Diana Eidemiller
+372 5629 9493
diana.eidemiller@ivkhk.ee

Vastuvõtu ajad:
teisipäeval kell 9:00-15:00 Narva õppekohas
kolmapäeval kell  9:00-15:00 Sillamäe õppekohas
neljapäeval kell 9:00–15:00 Jõhvi õppekohas

Välispraktika on ainulaadne võimalus oma teadmiste ja oskuste täiendamiseks ning konkurentsivõime tõstmiseks.

Välispraktika toimub Erasmus+ programmi raames, mida toetab Euroopa Komisjon ja mida on läbi viidud juba üle 30 aasta.

Erasmus+ programmi võimalusi on kasutanud üle 9 miljoni inimese.

5 põhjust, miks läbida praktika välismaal:

  • arenevad erialased oskused ja suureneb erialane pädevus;
  • paraneb võõrkeelte oskus;
  • tõuseb konkurentsivõime;
  • arenevad isiklikud omadused, näiteks kohanemisvõime;
  • tekivad uued sõprussuhted.

Kui soovid avardada silmaringi ning täiendada oma oskusi ja teadmisi rahvusvahelises töökeskkonnas, siis tutvu välispraktika tingimustega ja esita kandideerimisdokumendid:

Lisa 1. Voodiagramm
Lisa 2. Välispraktikale kandideerimise avaldus
Lisa 3. Vanema/eeskostja nõusolek (alaealise õpilase puhul)
Lisa 4. 2-poolne leping kooli ja õpilase vahel
Lisa 5. 3-poolne ingliskeelne projektileping kooli, õpilase ja vastuvõtva asutuse vahel
Lisa 6. Välispraktika kokkuvõttev tagasiside ja hinnang (täidab ettevõttepoolne praktikajuhendaja)

Kandideerimiseks välispraktikale tuleb esitada järgmised dokumendid:
- avaldus eesti keeles (Lisa 2);
- CV Europass inglise keeles;
- motivatsioonikiri koos grupijuhendaja ja kutseõpetaja kooskõlastusega;
- passi koopia;
- alaealise õpilase vanema/eestkostja nõusolek (Lisa 3);
- grupijuhendaja poolt koostatud iseloomustus (õppeedukus sh edukus erialal, õppetöös osalemine, praktika sooritamine, käitumine).

Dokumendid tuleb esitada määratud tähtajaks elektroonilise süsteemi TAHVEL kaudu.

Lisainfo:

Arendusosakonna projektijuhid:

Merilyn Keskküla
+372 5696 4465
merilyn.keskkula@ivkhk.ee

Diana Eidemiller
+372 5629 9493
diana.eidemiller@ivkhk.ee

Vastuvõtu ajad:
teisipäeval kell 9:00-15:00 Narva õppekohas
kolmapäeval kell  9:00-15:00 Sillamäe õppekohas
neljapäeval kell 9:00–15:00 Jõhvi õppekohas