Meie koolist

Põhiväärtused

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on suurim kutseõppeasutus Ida-Virumaal. Koolis õpib ligikaudu 2500 õpilast Eestist ja välismaalt.


Õpetame:

 • põhikooli lõpetanuid;

 • gümnaasiumi lõpetanuid;

 • erinevas vanuses täiskasvanuid;

 • põhihariduseta noori inimesi.

Teeme koostööd:

 • kutse- ja üldhariduskoolidega Eestis;

 • kõrgkoolidega;

 • koolidega välismaal;

 • ettevõtetega Eestis ja välismaal.

Missioon

Parimate oskustega asjatundjate koolitamine koosmeeles õpilaste ja tööandjatega.

Visioon

Rahvusvaheliselt tegus, mitmekeelne, paindlikku elukestvat õpet pakkuv hariduskeskus.

Põhiväärtused:

 • Positiivsus – õpetame ja õpime rõõmuga, meile meeldivad väljakutsed keskendume lahendustele, mitte probleemidele.

 • Ausus ja usaldus – peame üksteisest lugu ja suhtleme siiralt, peame lubadustest kinni, kui kritiseerime, siis konstruktiivselt ja oskame vajadusel vabandada.

 • Professionaalsus ja efektiivsus – oleme pühendunud ja seame kõrgeid eesmärke, julgeme võtta vastutust ja viime alustatu lõpuni.

 • Koostöö ja avatus – otsime koos lahendusi, jagame üksteisega oma kogemusi ja ideid, toetame ja tunnustame üksteist, õpilasi ja partnereid.

Kooli tunnuslause

Me aitame kirjutada sinu edulugu!

 

 

Õpetame:

 • põhikooli lõpetanuid;

 • gümnaasiumi lõpetanuid;

 • erinevas vanuses täiskasvanuid;

 • põhihariduseta noori inimesi.

Teeme koostööd:

 • kutse- ja üldhariduskoolidega Eestis;

 • kõrgkoolidega;

 • koolidega välismaal;

 • ettevõtetega Eestis ja välismaal.

Missioon

Parimate oskustega asjatundjate koolitamine koosmeeles õpilaste ja tööandjatega.

Visioon

Rahvusvaheliselt tegus, mitmekeelne, paindlikku elukestvat õpet pakkuv hariduskeskus.

Põhiväärtused:

 • Positiivsus – õpetame ja õpime rõõmuga, meile meeldivad väljakutsed keskendume lahendustele, mitte probleemidele.

 • Ausus ja usaldus – peame üksteisest lugu ja suhtleme siiralt, peame lubadustest kinni, kui kritiseerime, siis konstruktiivselt ja oskame vajadusel vabandada.

 • Professionaalsus ja efektiivsus – oleme pühendunud ja seame kõrgeid eesmärke, julgeme võtta vastutust ja viime alustatu lõpuni.

 • Koostöö ja avatus – otsime koos lahendusi, jagame üksteisega oma kogemusi ja ideid, toetame ja tunnustame üksteist, õpilasi ja partnereid.

Kooli tunnuslause

Me aitame kirjutada sinu edulugu!