Meie koolist

Põhiväärtused

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on suurim kutseõppeasutus Ida-Virumaal. Koolis õpib ligikaudu 2500 õpilast Eestist ja välismaalt.

Õpetame:

 • põhikooli lõpetanuid;

 • gümnaasiumi lõpetanuid;

 • erinevas vanuses täiskasvanuid;

 • põhihariduseta noori inimesi.

Teeme koostööd:

 • kutse- ja üldhariduskoolidega Eestis;

 • kõrgkoolidega;

 • koolidega välismaal;

 • ettevõtetega Eestis ja välismaal.

Missioon

Läbi usaldusväärse partnerluse tööandjate ja õppijatega tagame kvaliteetse hariduse ja asjaliku töötaja. 

Visioon

Stabiilne ja hea mainega kool, pühendunud õpetajate käe alt tulevad heade kutseoskustega ja sotsiaalselt pädevad töötajad. Oleme usaldusväärne partner tööandjatele. 

Põhiväärtused:

 • Positiivsus – õpetame ja õpime rõõmuga, meile meeldivad väljakutsed keskendume lahendustele, mitte probleemidele.

 • Ausus ja usaldus – peame üksteisest lugu ja suhtleme siiralt, peame lubadustest kinni, kui kritiseerime, siis konstruktiivselt ja oskame vajadusel vabandada.

 • Professionaalsus ja efektiivsus – oleme pühendunud ja seame kõrgeid eesmärke, julgeme võtta vastutust ja viime alustatu lõpuni.

 • Koostöö ja avatus – otsime koos lahendusi, jagame üksteisega oma kogemusi ja ideid, toetame ja tunnustame üksteist, õpilasi ja partnereid.

Kooli tunnuslause

Me aitame kirjutada sinu edulugu!