Osale sisseastumiskatsel!

Sissekastumiskatse täpse kellaaja ja koha leiad avalduselt! Sisseastumiskatsele tulles palume kaasa võtta isikut tõendava dokumendi!

Sisseastumiskatse üheks osaks on alati vestlus.

Vestlusvoorus hindab erialade vastuvõtukomisjon kandidaate järgnevate kriteeriumite osas:

  1. enesetutvustus
  2. üldpädevused
  3. erialaga seotud kogemuse olemasolu
  4. motivatsioon
  5. õpiharjumused

Iga kriteeriumi eest on võimalik saada kuni 4 punkti, vestluse maksimumtulemus on 20 punkti.

Iga kriteeriumi kohta esitatakse vähemalt üks küsimus.

NB! Eestikeelsetel õppekavadel viiakse vestlused läbi eesti keeles.

Sissekastumiskatse käigus kogutud punkdide alusel kujuneb välja Teie koht sisseastujate pingereas. Igal erialal on oma lävend (vaata tabelist).  

Talvise vastuvõtu 2023/2024 sisseastumise tingimused:

Sisseastumiskatsed toimuvad 25. jaanuaril 2024

Eriala/
Rühm
Katse kellaaeg (kellast) Vastuvõtu
tingimus
Testi
ruum
Vestluse
ruum
Kriteeriumid (maksimaalsed võimalikud punktid)
Kujundusgraafik
NKKGp24
9:00 E-test
ja proovitöö
L224
Narva
L214
Narva

Vestlus - 20 punkti 33,33%,

proovitöö - 20 punkti 33,33%,

e-test - 20 punkti 33,33%.

Lävend 40%

Küünetehnik
JPKTE24
9:00 e-test
ja vestlus
C120
Jõhvi
B119
Jõhvi

vestlus - 20 punkti ehk 60%,
e-test - 10 punkti 40%.
Lävend 40%

Kelner
JPKLE24
9:00 e-test
ja vestlus
C117
Jõhvi
B120
Jõhvi

Vestlus - 20 punkti ehk 60%,
e-test - 10 punkti 40%.
Lävend 40%

Krohvija
JPKRp24
9:00 e-test
formsis
F243
Jõhvi
F238
Jõhvi

Vestlus - 20 punkti ehk 60%,
e- test  - 10 punkti 40%.
Lävend 40%

Maaler
NPMAp24
9:00 e-test
formsis
N408
Narva 
N301
Narva
Vestlus - 20 punkti ehk 60%,
e-test  - 10 punkti 40%.
Lävend 40%
CNC puidutöötlemis-keskuse operaator
JPCPp24
11:00 e-test
formsis
F243
Jõhvi
F201
Jõhvi
Vestlus - 20 punkti ehk 60%,
e-test  - 10 punkti 40%.
Lävend 40%
Turismi-korraldaja
NKTKEs24
9:00 e-test
ja vestlus
M317
Narva
M322
Narva
Vestlus - 20 punkti ehk 60%,
e- test - 10 punkti 40%.
Lävend 40%
Laotöötaja
SPLTp24
9:00 e-test 1-44
Sillamäe
1-45
Sillamäe

Vestlus 20 punkti ehk 66 %,

e-test 10 punkti ehk 34%.

Lävend 40%

Keevitaja (poolautomaat-keevitaja)
NPKVp24
9:00 e-test
formsis
N409
Narva 
N309
Narva
Vestlus - 20 punkti ehk 60%,
e-test  - 10 punkti 40%.

Lävend 40%
Tootmis-automaatik
JKTAt24
15:00 e-test E-218
Jõhvi
E205
Jõhvi
Vestlus - 20 punkti ehk 60%,
e-test  - 10 punkti 40%.

Lävend 40%
Turva-süsteemide tehnik
JKTTt24
12:00 e-test Jõhvi
E-218
E206
Jõhvi
Vestlus - 20 punkti ehk 60%,
e-test  - 10 punkti 40%.

Lävend 40%