Osale sisseastumiskatsel

Talvise vastuvõtu sisseastumiskatsed (vestlus, testimine, motivatsioonikiri jne) toimuvad 27.01.2023.

Sissekastumiskatse täpse kellaaja ja koha leiad avalduselt!

Sisseastumiskatsele tulles palume kaasa võtta isikut tõendava dokumendi!

Sisseastumiskatse üheks osaks on alati vestlus. Osadel erialadel on lisaks vestlusele veel vajalik testi sooritamine ja/või motivatsiooni kirja kirjutamine, mis näitab teie soovi ja valmisolekut õppida Teie poolt valitud eriala.

Sissekastumiskatse käigus kogutud punkdide alusel kujuneb välja Teie koht sisseastujate pingereas.

Kutsekeskhariduse (õppeaeg 3-4 aastat) õppekavadele õppima kandideerides arvestatakse lisaks sisseastumiskatsetele põhikooli lõputunnistuse keskmist hinnet (lõputunnistusel olevate hinnete alusel).

Talvise vastuvõtu sisseastumiskatsete nimekiri SIIN.

Küsimused, mida käsitletakse vestlusel:

  • Miks te valisite selle eriala?
  • Mis Teile meeldib või ei meeldi valitud erialal?
  • Nimetage oma isiksuseomadused, mis võivad teile kasulikuks osutuda valitud eriala omandamisel ja hilisemal tööle asumisel.

 Laadi alla motivatsioonikirja näidis  .docx  või  .pdf

Eriala Test / küsimustik Testi / küsimustiku kirjeldus
Turismikorraldaja e-test Vestluse päeval sooritatakse test ja vestlus. Testis on 15 küsimust valikvastustega vene, eesti ja inglise keeltes. Test arvutil sisaldab küsimusi geograafiast, silmaringi teadmistest ja reisimisest ning kestab maksimaalselt 30 minutit. Vestluse eesmärgiks on välja selgitada: õppimatuleku motiveeritus; kandidaadi sobivus erialale; suhtlemisoskus. Vestlus toimub vene keeles ning osaliselt inglise ja eesti keeltes. 
Alguses tutvustab kandidaat lühidalt iseennast. Sellele järgnevad kandidaadile esitatavad erinevaid küsimusi, mis puudutavad õppima asumise põhjendust ja eriala valikut. Küsimus võib olla ka kaudne ehk tuuakse mõni situatsioon, mida kandidaat peab argumenteeritult selgitama. Läbivalt hinnatakse eneseväljendus- ja analüüsioskust. Vestluse kestvus on 10 minutit.
Maaler e-test Vastuvõtukatsed koosnevad e-testist ja vestlusest, mille eest on kokku võimalik saada kuni 10 punkti:
- E-test koosneb 4 erialaga seotud küsimusest, mille lahendamisel hinnatakse õppima asuva inimese matemaatiliseid oskuseid, ruumilise mõtlemise oskuseid ja loogilise mõtlemise oskust. Aega testi lahendamiseks on 30 minutit. Maksimaalne punkti summa testi eest on 4 punkti
- Vestluse eesmärgiks on välja selgitada kuidas õpilaskandidaat on valmis õppima valitud erialal ja milline on tema õpimotivatsioon antud eriala omandamiseks. Vestlust hinnatakse kokku 6 punkti skaalas. 
Müürsepp e-test Vastuvõtukatsed koosnevad e-testist ja vestlusest, mille eest on kokku võimalik saada kuni 10 punkti:
- E-test koosneb 4 erialaga seotud küsimusest, mille lahendamisel hinnatakse õppima asuva inimese matemaatiliseid oskuseid, ruumilise mõtlemise oskuseid ja loogilise mõtlemise oskust. Aega testi lahendamiseks on 30 minutit. Maksimaalne punkti summa testi eest on 4 punkti
- Vestluse eesmärgiks on välja selgitada kuidas õpilaskandidaat on valmis õppima valitud erialal ja milline on tema õpimotivatsioon antud eriala omandamiseks. Vestlust hinnatakse kokku 6 punkti skaalas.
Keevitaja (poolautomaatkeevitaja) test Test sisaldab küsimusi, varasemast kokkupuutest keevitusega ja üldistest eelnevast töökogemusest. Samuti on küsimused matemaatikast ja keemiast ning ka eelneva hariduse kohta. Vestluse käigus selgitakse välja kandidaadi õppe jaoks vajalike oskusi ja võimet, õppemotiveeritust, suhtlemis- ja eneseväljendusoskust.