Esita avaldus

Vastuvõtukomisjonile esitatakse järgmised dokumendid:

  • isikut tõendav dokument: pass või ID-kaart;
  • vanema või eestkostja kirjalikku taasesitamist võimaldav õpilaskandidaadi kooli õppima asumise kinnitus, kui kooli vastu võetud õpilaskandidaat on alaealine (.docx.pdf);
  • õppekavas õpingute alustamise tingimuste täitmist tõendava dokumendi notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia, kui need ei ole koolile registritest kättesaadavad; 
  • hariduslike erivajadustega õppegruppi kandideerijal esitab põhikooli lõputunnistuse ja täiendavad dokumendid vastavalt haridus- ja teadusministri 28.12.2018 määrusele nr 35 "Haridusliku erivajadusega õpilase kutseõppeasutuses õppimise tingimused ja kord"  või omavalitsusega kooskõlastatud taotluse;
  • nime muutumist tõendava dokumendi koopia (vajadusel); 
  • tõendav dokument aineolümpiaadidel osalemise kohta või Tartu Ülikooli Teaduskooli lõpetamise kohta (õpilaskandidaadi soovil);
  • õpilaskandidaadi pildistamine toimub kohapeal. 

Talvine vastuvõtt on lõppenud. Ootame Teid suvise vastuvõtu perioodil 04.05.-04.08.2023.

Elektrooniline vastuvõtt 04.05.-04.08.2023 e-keskkonnas SAIS.
Kuidas iseseisvalt SAISis avadlust esitada? VIDEOJUHEND

Kontaktne vastuvõtt 05.06.-04.08.2023 tööpäevadel 9:00-15:00.

Sisseastumisavalduste esitamine toimub Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse kolmes õppekohas:

  • Sillamäe, Tallinna mnt. 13, 1-32, telefon +372 56281728
  • Narva, Kreenholmi 45, L132, telefon +372 56971102
  • Jõhvi, Kutse 13, B115/B116, telefon +372 53088342

Lisainfo: vastuvott@ivkhk.ee

Välismaalaste vastuvõtu küsimuste kohta pöörduda e-postile anna.dudnik@ivkhk.ee.