Esita avaldus

Suvine vastuvõtt on avatud perioodil 04.05.-04.08.2023. Suvise vastuvõtu erialadega saab tutvuda SIIT.

Elektrooniline vastuvõtt 04.05.-04.08.2023 e-keskkonnas SAIS.
Vastuvõturuumides dokumentide vastuvõtt 05.06-04.08.2023 tööpäevadel 9:00-15:00.
Sisseastumiskatsed (vestlus, testimine, motivatsioonikiri jne) 08.-18.08.2023.
Õpe algab 01.09.2023.
*** SUVELAAGER*** Peale sisseastumiskatseid peab kutsekeskhariduse erialale (õppeaeg 3-4 aastat) vastuvõetav õpilane osalema suvelaagris ajavahemikul 21.-31.08.2023!

Vastuvõtukomisjonile esitatakse järgmised dokumendid:

 • isikut tõendav dokument, pass või ID kaart (v.a. elektroonilise avalduse esitamisel);
 • vanema või eestkostja kirjalikku taasesitamist võimaldav õpilaskandidaadi kooli õppima asumise kinnitus, kui kooli vastu võetud õpilaskandidaat on alaealine (.docx.pdf);
 • õppekavas õpingute alustamise tingimuste täitmist tõendava dokumendi notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia, kui need ei ole koolile registritest kättesaadavad; 
 • põhikooli lõputunnistuse hinneteleht, kui kooli vastuvõetud õpilaskandidaat on alaealine;
 • ENIC/NARIC keskuse poolt tunnustatud haridusetõendavad dokumendid (kesk- või kõrgharidus) juhul kui on haridus omandatud välisriigis;
 • hariduslike erivajadustega õppegruppi kandideerijal esitab põhikooli lõputunnistuse ja täiendavad dokumendid vastavalt haridus- ja teadusministri 28.12.2018 määrusele nr 35 "Haridusliku erivajadusega õpilase kutseõppeasutuses õppimise tingimused ja kord"  või omavalitsusega kooskõlastatud taotluse;
 • nime muutumist tõendava dokumendi koopia (vajadusel); 
 • õpilaskandidaadi pildistamine toimub kohapeal. 

Elektrooniline vastuvõtt toimub 04.05.-04.08.2023 e-keskkonnas SAIS. Kuidas SAISis avaldust esitada vaata siit: VIDEOJUHEND

Vastuvõturuumides toimub dokumentide vastuvõtt 05.06-04.08.2023 tööpäevadel 9:00-15:00:

 • Sillamäe, Tallinna mnt. 13, ruum 1-32, telefon +372 56281728
 • Narva, Kreenholmi 45, ruum L132, telefon +372 56971102
 • Jõhvi, Kutse 13, ruum B118, telefon +372 53088342

Lisainfo: vastuvott@ivkhk.ee

Välismaalaste vastuvõtu küsimuste kohta pöörduda e-postile anna.dudnik@ivkhk.ee.