Koolielu

Õpilasesindus

Kui sa oled aktiivne, teotahteline, julge ja koostöövalmis inimene ning Sul on lennukaid ning ägedaid ideid, siis tule astu IVKHK õpilasesindusse!


Õpilasesindus (edaspidi ÕE) on õpilaskonna vabatahtlik ühendus. Siia kuuluvad noored, kelle jaoks on oluline, et koolielu oleks põnev, arendav ja ühendav. Õpilasesinduse töös on võimalik kaasa lüüa kõikidel IVKHK õpilastel.

ÕE eesmärgiks on anda meie õpilastele hääl koolieluga seoses ning võimalust teha koostööd kolme maja vahel, et luua vajalik keskkond, kus teame ja tunneme, et oleme üks suur kokkuhoidev koolipere.

Meie ÕEga:

• esindame õpilaste huve;
• uurime koolielu puudutavaid probleeme ja proovime koostöös juhtkonnaga neid lahendada;
• vahendame infot õpilaste ja juhtkonna vahel;
• aitame ja organiseerime üritusi;
• esindame väärikalt meie kooli koolivälistel üritustel.

Meie ülesandeks on ka innustada vabatahtliku loometegevust ja omaalgatusi. Soovime kaasa aidata õpilaste vaba aja sisutamisele ning tõsta meie koolikaaslaste õpimotivatsiooni. Tahame olla heaks eeskujuks ning anda teistele edasi häid emotsioone. 

Me võimaldame õpilasesinduses osalemisega eneseteostust, praktilist teostust, organeerimiskogemust, vastutust, tunnustust ning head seltskonda.

Õpilasesinduse juhatus 2023/24. õa

Õpilaste esindaja nõukogus - Gleb Pušin (Gleb.Pusin@ivkhk.ee)

Jõhvi õpilasesinduse president - Sofiia Vdovenko (sofiia.vdovenko@ivkhk.ee)

Narva õpilasesinduse president - Edgar Raudsepp (edgar.raudsepp@ivkhk.ee)

Sekretär - Uljana Kuzmina (Uljana.Kuzmina@ivkhk.ee)

Meie põhikirjaga saad tutvuda :

Kui sa soovid IVKHK õpilasesindusega ühineda, siis võta ühendust oma õppekoha huvijuhiga.

Lisainfo:

Katrin Puusepp
IVKHK huvijuht
+372 5698 7732
katrin.puusepp@ivkhk.ee

Andrei Izmalkov
Sillamäe huvijuht
+372 5626 5711
andrei.izmalkov@ivkhk.ee

Anna Tereshchenko
Narva huvijuht
+372 5237 936
anna.terestsenko@ivkhk.ee

 

Õpilasesindus (edaspidi ÕE) on õpilaskonna vabatahtlik ühendus. Siia kuuluvad noored, kelle jaoks on oluline, et koolielu oleks põnev, arendav ja ühendav. Õpilasesinduse töös on võimalik kaasa lüüa kõikidel IVKHK õpilastel.

ÕE eesmärgiks on anda meie õpilastele hääl koolieluga seoses ning võimalust teha koostööd kolme maja vahel, et luua vajalik keskkond, kus teame ja tunneme, et oleme üks suur kokkuhoidev koolipere.

Meie ÕEga:

• esindame õpilaste huve;
• uurime koolielu puudutavaid probleeme ja proovime koostöös juhtkonnaga neid lahendada;
• vahendame infot õpilaste ja juhtkonna vahel;
• aitame ja organiseerime üritusi;
• esindame väärikalt meie kooli koolivälistel üritustel.

Meie ülesandeks on ka innustada vabatahtliku loometegevust ja omaalgatusi. Soovime kaasa aidata õpilaste vaba aja sisutamisele ning tõsta meie koolikaaslaste õpimotivatsiooni. Tahame olla heaks eeskujuks ning anda teistele edasi häid emotsioone. 

Me võimaldame õpilasesinduses osalemisega eneseteostust, praktilist teostust, organeerimiskogemust, vastutust, tunnustust ning head seltskonda.

Õpilasesinduse juhatus 2023/24. õa

Õpilaste esindaja nõukogus - Gleb Pušin (Gleb.Pusin@ivkhk.ee)

Jõhvi õpilasesinduse president - Sofiia Vdovenko (sofiia.vdovenko@ivkhk.ee)

Narva õpilasesinduse president - Edgar Raudsepp (edgar.raudsepp@ivkhk.ee)

Sekretär - Uljana Kuzmina (Uljana.Kuzmina@ivkhk.ee)

Meie põhikirjaga saad tutvuda :

Kui sa soovid IVKHK õpilasesindusega ühineda, siis võta ühendust oma õppekoha huvijuhiga.

Lisainfo:

Katrin Puusepp
IVKHK huvijuht
+372 5698 7732
katrin.puusepp@ivkhk.ee

Andrei Izmalkov
Sillamäe huvijuht
+372 5626 5711
andrei.izmalkov@ivkhk.ee

Anna Tereshchenko
Narva huvijuht
+372 5237 936
anna.terestsenko@ivkhk.ee