Koolielu

Õpilasesindus

Kui oled aktiivne, tubli, julge ja koostöövalmis ning Sul on huvitavaid mõtteid, siis tule IVKHK õpilasesindusse!


Meie:

• esindame õpilaste huve
• uurime koolielu puudutavaid probleeme ja üritame neid lahendada
• vahendame infot õpilaste ja juhtkonna vahel
• aitame organiseerida üritusi
• esindame kooli koolivälistel üritustel

Võimaldame:

• eneseteostust
• organiseerimiskogemust
• head seltskonda

Õpilasesindus

Õpilasesindus (edaspidi ÕE) on kooli õpilaste poolt valitud esindajate vabatahtlik ühendus. See on grupp inimesi, kelle jaoks on oluline, et koolis peale õppimise ka muud huvitavat toimuks. Seega oleme üks väike ja kokkuhoidev tiim, kes käib koos ja üritab midagi asjalikku korda saata. Õpilasesinduse töös on võimalik kaasa lüüa kõikidel õpilastel.

ÕE ülesanneteks on  õpilaste esindamine, nende arvamuse edastamine, õpilaste õiguste ja huvide kaitsmine,  õpilaste, õpetajate ja kooli juhtkonnavahelise diskussiooni arendamine, info vahendamine,  õpikeskkonna ja koolielu korraldamine ning arendamine, vabatahtliku loome- ja isetegevuse innustamine, õpilaste vaba aja sisustamisele kaasaaitamine ja õpimotivatsiooni tõstmine.

                                                        Minu nimi on Sergo Urm ja ma olen alates oktoobrikuust IVKHK õpilasesinduse president. Esimene päev, kui üldse astusin õpilasesinduse liikmeks, arvasin, et siin pole küll midagi huvitavat. Aja möödudes sain korraldada üritusi ning ülevaate õpilasesinduse tegevustest ning kinnituse, et õpilasesindus on äge!

Minu jaoks on juhtimine esmakordne, aga usun, et minu ja minu meeskonna mõtted ning entusiasm aitavad kaasa koolielu huvitavaks muutmisele. Ootan kõikidelt huvitavaid ideid, et muuta kool kohaks, kus me üksteist aitame ja tunneme end ühtse perena. 

Tänan kõiki usalduse eest!

Sergo Urm, ÕE president

ivkhkopesindus@ivkhk.ee


Lisainfo:

Mai-Liis Kroon
IVKHK huvijuht
+372 5698 7732
Mai-Liis.Kroon@ivkhk.ee

Andrei Izmalkov
Sillamäe huvijuht
+372 5626 5711
andrei.izmalkov@ivkhk.ee

Anna Tereshchenko
Narva huvijuht
+372 5237 936
anna.terestsenko@ivkhk.ee

 

Meie:

• esindame õpilaste huve
• uurime koolielu puudutavaid probleeme ja üritame neid lahendada
• vahendame infot õpilaste ja juhtkonna vahel
• aitame organiseerida üritusi
• esindame kooli koolivälistel üritustel

Võimaldame:

• eneseteostust
• organiseerimiskogemust
• head seltskonda

Õpilasesindus

Õpilasesindus (edaspidi ÕE) on kooli õpilaste poolt valitud esindajate vabatahtlik ühendus. See on grupp inimesi, kelle jaoks on oluline, et koolis peale õppimise ka muud huvitavat toimuks. Seega oleme üks väike ja kokkuhoidev tiim, kes käib koos ja üritab midagi asjalikku korda saata. Õpilasesinduse töös on võimalik kaasa lüüa kõikidel õpilastel.

ÕE ülesanneteks on  õpilaste esindamine, nende arvamuse edastamine, õpilaste õiguste ja huvide kaitsmine,  õpilaste, õpetajate ja kooli juhtkonnavahelise diskussiooni arendamine, info vahendamine,  õpikeskkonna ja koolielu korraldamine ning arendamine, vabatahtliku loome- ja isetegevuse innustamine, õpilaste vaba aja sisustamisele kaasaaitamine ja õpimotivatsiooni tõstmine.

                                                        Minu nimi on Sergo Urm ja ma olen alates oktoobrikuust IVKHK õpilasesinduse president. Esimene päev, kui üldse astusin õpilasesinduse liikmeks, arvasin, et siin pole küll midagi huvitavat. Aja möödudes sain korraldada üritusi ning ülevaate õpilasesinduse tegevustest ning kinnituse, et õpilasesindus on äge!

Minu jaoks on juhtimine esmakordne, aga usun, et minu ja minu meeskonna mõtted ning entusiasm aitavad kaasa koolielu huvitavaks muutmisele. Ootan kõikidelt huvitavaid ideid, et muuta kool kohaks, kus me üksteist aitame ja tunneme end ühtse perena. 

Tänan kõiki usalduse eest!

Sergo Urm, ÕE president

ivkhkopesindus@ivkhk.ee


Lisainfo:

Mai-Liis Kroon
IVKHK huvijuht
+372 5698 7732
Mai-Liis.Kroon@ivkhk.ee

Andrei Izmalkov
Sillamäe huvijuht
+372 5626 5711
andrei.izmalkov@ivkhk.ee

Anna Tereshchenko
Narva huvijuht
+372 5237 936
anna.terestsenko@ivkhk.ee