Koolielu

Õpilasesindus

Kui oled aktiivne, tubli, julge ja koostöövalmis ning Sul
on huvitavaid mõtteid, siis tule IVKHK õpilasesindusse !


Meie:

• esindame õpilaste huve

• uurime koolielu puudutavaid probleeme ja üritame neid lahendada

• vahendame infot õpilaste ja juhtkonna vahel

• aitame organiseerida üritusi

• esindame kooli koolivälistel üritustel

Võimaldame:

• eneseteostust

• organiseerimiskogemust

• head seltskonda

Õpilasesindus

Õpilasesindus (edaspidi ÕE) on kooli õpilaste poolt valitud esindajate vabatahtlik ühendus. See on grupp inimesi, kelle jaoks on oluline, et koolis peale õppimise ka muud huvitavat toimuks. Seega oleme üks väike ja kokkuhoidev tiim, kes käib koos ja üritab midagi asjalikku korda saata. Õpilasesinduse töös on võimalik kaasa lüüa kõikidel õpilastel.

ÕE ülesanneteks on  õpilaste esindamine, nende arvamuse edastamine, õpilaste õiguste ja huvide kaitsmine,  õpilaste, õpetajate ja kooli juhtkonnavahelise diskussiooni arendamine, info vahendamine,  õpikeskkonna ja koolielu korraldamine ning arendamine, vabatahtliku loome- ja isetegevuse innustamine, õpilaste vaba aja sisustamisele kaasaaitamine ja õpimotivatsiooni tõstmine.

Lisainfo:

Kätlin Sass
Jõhvi huvijuht
+372 5679 4507
katlin.sass@ivkhk.ee

 

Meie:

• esindame õpilaste huve

• uurime koolielu puudutavaid probleeme ja üritame neid lahendada

• vahendame infot õpilaste ja juhtkonna vahel

• aitame organiseerida üritusi

• esindame kooli koolivälistel üritustel

Võimaldame:

• eneseteostust

• organiseerimiskogemust

• head seltskonda

Õpilasesindus

Õpilasesindus (edaspidi ÕE) on kooli õpilaste poolt valitud esindajate vabatahtlik ühendus. See on grupp inimesi, kelle jaoks on oluline, et koolis peale õppimise ka muud huvitavat toimuks. Seega oleme üks väike ja kokkuhoidev tiim, kes käib koos ja üritab midagi asjalikku korda saata. Õpilasesinduse töös on võimalik kaasa lüüa kõikidel õpilastel.

ÕE ülesanneteks on  õpilaste esindamine, nende arvamuse edastamine, õpilaste õiguste ja huvide kaitsmine,  õpilaste, õpetajate ja kooli juhtkonnavahelise diskussiooni arendamine, info vahendamine,  õpikeskkonna ja koolielu korraldamine ning arendamine, vabatahtliku loome- ja isetegevuse innustamine, õpilaste vaba aja sisustamisele kaasaaitamine ja õpimotivatsiooni tõstmine.

Lisainfo:

Kätlin Sass
Jõhvi huvijuht
+372 5679 4507
katlin.sass [at] ivkhk.ee

 


More sport facilities

Sportimisvõimalus1

Sportimisvõimaluse sisu