Turismikorraldaja, 2 aastat

Õppekeel: 100% eesti keel

Turismikorraldaja töötab organisatsioonis (kohalik omavalitsus, vabaühendused, turismiinfokeskused ja turismiteenuseid pakkuvad ettevõtted), mille funktsioonide hulka kuulub turismi arendamine ja korraldamine.

Turismikorraldaja tööülesannete hulka kuulub sihtkoha ja turismiettevõtte tegevuse jätkusuutlik planeerimine, arendamine ja majandamine, sh turismitoodete ja -teenuste loomine ja arendamine, kvaliteedi arendamine, turundus ja müük ning klientide teenindamine ja turismiinfo vahendamine. Turismikorraldaja algatab ja teeb turismialast piirkondlikku ja valdkondadevahelist koostööd. Turismikorraldaja tegutseb ja käitub eetiliselt.

Turismikorraldaja töö eeldab pingetaluvust, analüüsivõimet, oskust suhelda, pidada läbirääkimisi ja töötada meeskonnas. Töös sisalduvad tegevused nõuavad loovust, laia silmaringi, paindlikku tegutsemist, korrektsust, täpsust.

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (sessioon)

Õppekoht: Narva

Õppeaeg: 2 aastat

Õppetase: 5. tase (kutseõppe esmaõpe)

Õppe alustamiseks tingimused: keskharidus

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse

Õppekava

Õppekava läbimisel sooritab õppija 5. taseme kutseeksami (kutsestandard: Turismikorraldaja, tase 5). Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam.

Õpingute ajal õpilane:

 • õpib nägema maailma turismiettevõtja ja kliendi pilgu läbi ning üles leidma iseenda ja Eesti unikaalseid omadusi, mis aitavad turismiäris spetsialistina läbi lüüa;
 • omandab kompetentsused, mis võimaldavad töötada turismikorraldajana avatud tööturul turismiteenuseid pakkuvas ja arendavas organisatsioonis ning luuakse eeldused elukestvaks õppeks;
 • arendab turismitooteid ja  –teenuseid lähtuvalt sihtrühma vajadustest, soovidest ja ootustest ning sihtkoha eripärast;
 • planeerib turismisihtkoha jätkusuutlikku tegevust lähtuvalt selle eripärast, rakendades projektijuhtimise põhimõtteid ja kaasates turismiasjalisi;
 • osaleb meeskonnatöös, arendades sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi;
 • rakendab teabe loomiseks, esitamiseks ja mõistmiseks infotehnoloogilisi abivahendeid, kasutades internetipõhiseid otsingusüsteeme ja muid teenuseid;
 • algatab majanduslikust keskkonnast lähtuvalt äriidee, arendades ja rakendades seda reisiteenuste äriplaani koostamisel;
 • osaleb õppekäikudel ja ekskursioonidel.

Õpingute käigus omandatakse kvalifikatsioon: turismikorraldaja, spetsialiseerumisega sihtkoha arendamine.

Omandatavad oskused

Turismikorraldaja:

 • oskab luua, turustada ja müüa uusi tooteid ja teenuseid;
 • suhtleb turismiteenuse ja seotud teenuste osutajatega, täpsustab andmeid ja sõlmib kokkuleppeid;
 • suhtleb erineva kultuuritaustaga klientidega nii eesti kui võõrkeeltes ja vahendab turismiinfot;
 • oskab iseseisvalt hankida kutsealast infot, analüüsida sihtkohta ja teha piirkondlikku ja valdkondadevahelist koostööd.

Lõputööna koostatakse sihtkoha arendusprojekt.

Praktikavõimalused:

 • Reisibüroodes
 • Majutusettevõtetes
 • Aktiivse puhkuse ning tegevusturismiettevõtetes
 • Turismiinfokeskustes
 • Sündmus- ja seminarikorraldaja organisatsioonides.

Edasiõppe võimalused:

 • kõik rakenduskõrg- ja kõrgkoolid
 • turismi valdkonnas Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool, Ettevõtluskõrgkool Mainor, Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare Kolledž
 • täiendkoolitused
 • erialased kursused

Võimalikud töökohad:

Kooli lõpetajad võivad tööle asuda arendajana erinevates turismiettevõtetes: majutusettevõtetes, toitlustusettevõtetes, aktiivse puhkuse ning tegevusturismiettevõtetes, sündmus- ja seminarikorraldaja organisatsioonides ning turismiinfokeskustes.

Sisseastumisinfo:

Sillamäe: telefon +372 5628 1728

Jõhvi: telefon +372 5308 8342

Narva: telefon +372 5697 1102

Lisainfo: vastuvott@ivkhk.ee