Laotöötaja, 1 aasta 6 kuud

Õppekeel: 100% vene keel

Laotöötajate töö eesmärk on tagada logistilises ahelas materjalide ja kaupade optimaalsete koguste ajutine hoiustamine ning lisaväärtusteenuste osutamine
Laotöötaja ülesandeks on:

  • kaupade vastuvõtmine, hoiustamine, väljastamine
  • väljastustellimuse komplekteerimine 
  • markeerimine jm lisaväärtustoimingute tegemine
  • kaupade inventeerimine 
  • klientide teenindamine laos 
  • töö laoinfosüsteemis (laotarkvara kasutamine, töö skänneritega, kontoritehnikaga)

Kaupade teisaldamiseks on vajalik läbida laotõstukite ja muude laoseadmete kasutamise väljaõpe.
Laotöötaja töötab iseseisvalt ja meeskonnas.
Laotöötaja vastutab laoga seotud varade säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest.
Laotöötaja tervikkutse sisaldab "Kauba käitleja" osakutset, mis seondub terminalitöö ning jaotus- ja korjevedudega ja hõlmab kauba käitlemist saadetiste tasemel.

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (õhtune)

Õppekoht: Sillamäe

Õppeaeg: 1 aasta ja 6 kuud

Õppetase: 4. tase (kutseõppe esmaõpe)

Õppe alustamiseks tingimused: põhiharidus

Õppekava

Õppekava läbimisel sooritab õppija 4. taseme kutseeksami (kutsestandard: Laotöötaja, tase 4).

Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam. 

 Õpingute läbimisel õpilane:

Õppeaja jooksul omandab õppija teadmised ja oskused logistika alustest, laotööst, klienditeenindusest ja töötamisest tõstukitega. Laotöötaja õppekava läbimise järel omandab õppija teadmised ja oskused töötamiseks erinevates ladudes.

Praktikavõimalused:

Ida-Virumaa laotöötaja eriala õpilased sooritavad praktika enda poolt valitud ettevõttes.

Edasiõppe võimalused:

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus pakub võimalust jätkata õpinguid veokorraldaja-logistiku (4. tase) õppekaval.

Laotöötajatel  eriala lõpetajatel on võimalus jätkata õpinguid ka kõrgkoolides transpodi-ja logistikaga seotud erialadel (Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Tallinna Tehnikakõrgkool).

Võimalikud töökohad:

Peale kooli lõpetamist on  võimalik töötada  erinevates nii kaubandus- kui tootmisettevõtete ladudes ja laoteenuseid pakkuvas ettevõttes.

Sisseastumisinfo:

Sillamäe: telefon +372 5628 1728

Jõhvi: telefon +372 5308 8342

Narva: telefon +372 5697 1102

Lisainfo: vastuvott@ivkhk.ee