Kujundusgraafik, 1 aasta

Õppekeel: 100 % vene keel

Kujundusgraafiku töövaldkond on seotud trükimaterjalide visuaalsete lahenduste loomisega, mis tahes pindade kujundamise või visuaalse sisu paigutamisega Internetis. Graafilise disaineri ülesanneteks võivad olla ettevõtte korporatiivse identiteedi arendamine või reklaamitoodete üksikute elementide kujundamine, infograafikute loomine või tähelepanu köitva sildi kujundamine ja palju muud. 

Kujundusgraafiku oluline tööosa on visuaalse kommunikatsiooni loomine, sihtrühma mõistmine ja õigete aktsentide seadmine nii, et vaataja pööraks ennekõike tähelepanu neile aspektidele, mis on kliendi jaoks olulised.  

Tema peamised tööriistad on graafilised toimetajad, graafikatahvlid ja loomulikult tema eredad ja ainulaadsed ideed.

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (õhtune)

Õppekoht: Narva

Õppeaeg: 1 aasta 

Õppetase: 5. tase (kutseõppe jätkuõpe)

Õppe alustamiseks tingimused: õppima võivad asuda kutseharidusega isikud, kes omavad 4. taseme kutset või neile vastavaid kompetentse järgmistel kutsealadel: multimeedia või graafika või fototöötlemine või lõpetatud kunstikool.

Õppekava

Õpingute läbimisel õpilane:

  • Loob idee- ja kujunduskavandi ning kujunduslahenduse ja kujundab visuaalset keskkonda, süvendades graafilise kujunduse loomise kompetentsi   
  • Planeerib, juhib ja haldab loomingulist tööprotsessi eesmärgi püstitamisest lõppväljundi teostamiseni, langetades kunstiliselt pädevaid otsuseid ja arvestades keskkonna ja tehniliste tingimustega   
  • Väljendab oma loomingulisi ideid, kasutades isikupärast visuaalset stiili, rakendades kunstilisi ja tehnilisi teadmisi   
  • Analüüsib, planeerib ja juhib oma karjääri, kasutades ja täiendades oma erialaseid, isiksuslikke, loomingulisi ja sotsiaalseid oskusi  

Praktikavõimalused:

Praktikast sobivad järgmised kohad:  Kunsti-, veebi- ja fotostuudiod, trükikojad, muuseumid ja näitusekeskused, erinevad visuaalset sisu loomist vajavad firmad ja ettevõtted.

Edasi õppe võimalused (erialad meie koolis, kui on sh ka kursused):

  • Väikeettevõtja
  • Ärikorralduse spetsialist

Võimalikud töökohad:

Kujundusgraafik saab kujundada kaubamärgi, raamatute ja ajakirjade kaante, toodete pakendied, näituste, veebisaitide ja muude objekte, millega saab kasutada visuaalse sisu kujundamise oskust. Samuti sobib graafilise disaineri jaoks suurettevõtte art-direktori või disainispetsialisti töökoht.

Sisseastumisinfo (tööpäevadel kell 09.00-15.00):

  • Sillamäe: telefon +372 5628 1728
  • Jõhvi: telefon +372 5308 8342
  • Narva: telefon +372 5697 1102

Lisainfo: vastuvott@ivkhk.ee