Meist

Käimasolevad projektid


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on rahvusvaheliselt tegus, mitmekeelne, paindlikku elukestvat õpet pakkuv hariduskeskus, mis on avatud koostööle nii rahvusvahelisel kui ka kohalikul tasandil. Oleme aktiivselt osalenud kooli arengut toetavates projektides nii koordinaatori- kui ka partnerina.

Koolil on mitmekesised kogemused Euroopa Liidu programmide (Leonardo da Vinci,  Interreg, Comenius, Grundtvig, Erasmus+ jne) elluviimisel ja pikaajalise kogemusega projektijuhid, mis loovad projektitööks kindla aluse.  Rahvusvaheliste suhete korraldamise, projektide väljatöötamise ja koordineerimisega tegeleb Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arendusosakond. Lisaks on suur panus projektitegevustesse teistel kooli töötajatel (osakonnajuhid ja õpetajad).

 


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on rahvusvaheliselt tegus, mitmekeelne, paindlikku elukestvat õpet pakkuv hariduskeskus, mis on avatud koostööle nii rahvusvahelisel kui ka kohalikul tasandil. Oleme aktiivselt osalenud kooli arengut toetavates projektides nii koordinaatori- kui ka partnerina.

Koolil on mitmekesised kogemused Euroopa Liidu programmide (Leonardo da Vinci,  Interreg, Comenius, Grundtvig, Erasmus+ jne) elluviimisel ja pikaajalise kogemusega projektijuhid, mis loovad projektitööks kindla aluse.  Rahvusvaheliste suhete korraldamise, projektide väljatöötamise ja koordineerimisega tegeleb Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arendusosakond. Lisaks on suur panus projektitegevustesse teistel kooli töötajatel (osakonnajuhid ja õpetajad).

 

Tarkmaja mudelid kutseharidusõppes

Programm ja tegevuse tüüp: Erasmus+ KA220-VET – Koostööprojektid kutsehariduses

Projekti pealkiri ja akronüüm: Tarkmaja mudelid kutseharidusõppes, Smart VET

Projekti number: 2022-1-HR01-KA220-VET-000086983

Periood: 15.10.2022 – 14.10.2024

Projekti üldeesmärk on tarkmaja mudeli juurutamine kutseõppes. Tõeliste tarkmajade kasutamine parandab energiatõhusust, kuna need vähendavad energiatarbimist. Kui energia pärineb fossiilsetest kütustest, mille põlemisel paiskuvad atmosfääri suitsu, tahma, tuhka ja muid kahjulikke aineid, aitavad tarkmajad kaasa keskkonnakaitsele ja kliimamuutuste leevendamisele. Projekt tõstab teadlikkust keskkonnakaitse ja kliimamuutustega võitlemise vajadusest, kuna tegeleb keskkonnakaitse ja säästva arengu seisukohalt oluliste kutseharidusvaldkonna õppeprogrammide arendamisega. Seetõttu suurendab projekt kutsehariduse töötajate ja õppurite pädevusi nendes valdkondades ning kaasab projekti teisi sidusrühmi, et nad mõtleksid ümber oma kaasatuse seose keskkonnaküsimustes.

Tarkmaja mudelite kui õppevahendite abil järgivad õpilased teaduse ja tehnoloogia kaasaegseid suundumusi ning omandavad täiustatud ning funktsionaalseid teadmisi ja oskusi, mida nad saavad rakendada töökohal ja igapäevaelus. Meie mudeli uuenduslik eelis võrreldes olemasolevate sarnaste mudelitega on see, et see esindab tarkmaja realistlikumal viisil ja kasutab tarkmaja tehnoloogiat, mis võimaldab traditsioonilisi maju lihtsalt nutikateks muuta (ilma suuremate muudatusteta või ilma täiendavate paigaldusliinideta). 

Innovatsioon on ka erinev lähenemine selle projekti sisu esitamiseks ja sõnumite edastamiseks. Noorematele õpilastele moodustatakse Tarkmajade Klubid, tööturule sisenejatele aga arendatakse 30 EKAP mahus lühiprogramm või olemasolevaid kursuseid täiendatakse tarkmaja tehnoloogia sisendiga. Seejärel on õppematerjal loodud. Üks peamisi projektitulemusena on see õppematerjal paindlik, kuna selle ühikuid saab erinevalt traditsioonilistest õpikutest kasutada iseseisvalt ja eraldi. Sellisena võivad need täiendada mõne õppekava või kursuse sisu, nii nagu peavad õpetajad seda kasulikuks.

Tarkmaja VET Net loomine annab uuendusliku lähenemise selle valdkonna võrgustiku loomisele, tagades projektitulemuste pikaajalist jätkusuutlikkust ja nende uuendamist läbi praktikate vahetamise ja koostöö kutseharidusvaldkonna huvirühmade vahel.

Selle projekti üldeesmärk on tarkmaja mudeli rakendamine kutseõppes. See on jagatud kolmeks põhieesmärgiks:

 • luua tarkmaja mudeleid õpetamise/koolitamise eesmärgil;
 • välja töötada tarkmaja tehnoloogia kutseõppeprogrammid; ja
 • koostada õppematerjale, mida koos tarkmaja mudelitega kasutada vastloodud programmides.

Projekti raames läbi viidud tegevustel on järgmised tulemused:

 • Partnerluse raames välja töötatud viis tarkmaja mudelit;
 • tööriistakomplekt mitmes keeles tarkmaja mudelite loomiseks neile, kes kavatsevad sellist mudelit välja töötada;  
 • õpetamismeetodite juhendid;
 • tarkmaja tehnoloogiate lühiprogramm (30 EKAP) välja töötatud ja akrediteeritud;
 • tarkmaja klubi programm välja töötatud ja rakendatud;
 • olemasolevad kursused uuendatud / täiendatud uue tarkmaja sisendiga; ja
 • erinevad õppevahendid tarkmaja tehnoloogiate kohta (õpetajaraamat, õpik, sõnastik, video ja animeeritud lühifilm).

Projekti sihtrühmadeks on kutseõpetajad ja -koolitajad, kutseõppurid, kutsekoolide juhid, tarkmajade tööstusvaldkonna esindajad ja lai avalikus, kes peaksid olema kursis tarkmajade tehnoloogiaga, selle eelistega keskkonna- ja energiasäästu seisukohalt, samuti ka võimalustega luua eri tasanditel tehnoloogiaga tegelevaid erialaprogramme, et varustada tööturgu kvalifitseeritud tööjõuga.

Projekti koordinaator: Elektrotehnička i prometna škola Osijek, Horvaatia.

Projekti partnerid:

 • Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, Serbia
 • Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras, Leedu
 • Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Eesti
 • Baranya Megyei Szakképzési Centrum, Ungari

Täiendav informatsioon:

Karen Sukiasyan
projektijuht
Mob: +372 5270400
E-post: karen.sukiasyan@ivkhk.ee

Uudiskiri 1