Meie koolist

Käimasolevad projektid


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on rahvusvaheliselt tegus, mitmekeelne, paindlikku elukestvat õpet pakkuv hariduskeskus, mis on avatud koostööle nii rahvusvahelisel kui ka kohalikul tasandil. Oleme aktiivselt osalenud kooli arengut toetavates projektides nii koordinaatori- kui ka partnerina.

Koolil on mitmekesised kogemused Euroopa Liidu programmide (Leonardo da Vinci,  Interreg, Comenius, Grundtvig, Erasmus+ jne) elluviimisel ja pikaajalise kogemusega projektijuhid, mis loovad projektitööks kindla aluse.  Rahvusvaheliste suhete korraldamise, projektide väljatöötamise ja koordineerimisega tegeleb Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arendusosakond. Lisaks on suur panus projektitegevustesse teistel kooli töötajatel (osakonnajuhid ja õpetajad).

Lisainfo:

Karén Sukiasyan
Arendus- ja PR juht
+372 5270 400
karen.sukiasyan@ivkhk.ee


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on rahvusvaheliselt tegus, mitmekeelne, paindlikku elukestvat õpet pakkuv hariduskeskus, mis on avatud koostööle nii rahvusvahelisel kui ka kohalikul tasandil. Oleme aktiivselt osalenud kooli arengut toetavates projektides nii koordinaatori- kui ka partnerina.

Koolil on mitmekesised kogemused Euroopa Liidu programmide (Leonardo da Vinci,  Interreg, Comenius, Grundtvig, Erasmus+ jne) elluviimisel ja pikaajalise kogemusega projektijuhid, mis loovad projektitööks kindla aluse.  Rahvusvaheliste suhete korraldamise, projektide väljatöötamise ja koordineerimisega tegeleb Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arendusosakond. Lisaks on suur panus projektitegevustesse teistel kooli töötajatel (osakonnajuhid ja õpetajad).

Lisainfo:


Karén Sukiasyan
Arendus- ja PR juht
+372 5270 400
karen.sukiasyan@ivkhk.ee

Strateegiline koostöö kutsehariduses

 

Erasmus+ KA2 projekt 2019-1-KA202-060301 „Education is Partnership“

Strateegiline koostöö kutsehariduses

01.09.2019 – 28.02.2022

Projekti eesmärk on arendada partnerriikide haridusalast koostööd, et ennetada kutsehariduse õpilaste varajast väljalangemist.

Eesmärk saavutatakse:

 • Parimate praktikate jagamine ja Taani tootmiskoolidega tutvumine
 • Partnerkoolide ja ettevõtete vahelise haridusalase koostöö arendamine

Projekt tegevused:

 • kolm riikidevahelist kohtumist -  riikidevaheliste kohtumiste eesmärk on projekti tegevuste koordineerimine ja hindamine
 • üks õppevisiit – kooli ja ettevõtete vaheline koostöö ja varajane väljalangevus koolis. Osalejad külastavad Taani tootmiskoole, kellel on hea koostöö ettevõtetega. Iga osaleva partnerkooli ülesanne on projekti käigus luua koostöö ettevõtetega ja kaasata ettevõtteid osalema projektis.
 • kolm koolituskursust – partnerluse loomine ettevõtete ja kooli vahel, kutsehariduskoolide ja ettevõtete tutvustamine, partnerluste loomine. Väljalangevuse ennetustegevused.

Projekti Partnerid:

 • InterCollege ApS
 • FGU Nørrebro/Den Økologiske produktionsskole
 • FGU Østjylland/Randers Produktionshøjskole
 • Hotel and Tourism Professional School “Akad. Nedelcho Nedelchev
 • Professional High School of Electronics and technologies “G.S. Rakovski”
 • Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
 • SC International Internships SRL

Projekti brošüür

A collection of best practices in inclusive VET education

Info projektist:

Karén Sukiasyan

Mob: +372 5270 400

E-mail: karen.sukiasyan@ivkhk.ee