Projektid

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse projektitegevuse aluseks on Euroopa Liidu programm Erasmus+, mis on suunatud hariduse, koolitamise, spordi ja noorte valdkondade projektide finantseerimisele. Programmi eesmärk on suurendada oskusi, tegeleda tööturuga ja toetada hariduse, koolituse ning noorsootöö süsteemide kaasajastamist.

EL programmi Erasmus+ raames läbiviidavad projektid võimaldavad kooli õpilastele ja töötajatele läbida praktikat partnerkoolides ja ettevõtetes erinevates Euroopa riikides ning suurendada oma konkurentsivõimet.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

Avasta oma anne õppides parimatelt

Projekt number 2017-1-EE01-KA102-034680  

Avasta oma anne õppides parimatelt - Discover your talent by learning from the best  01.06.2017 - 31.05.2019

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Erasmus+ projekti "Avasta oma anne õppides parimatelt" aluseks on 1.septembril 2016 maakonna kolme ühendatud kutsekooli tegevuskohtade Narva, Sillamäe ja Jõhvi ühised arengusuunad.

Projekti peaeesmärk on kutseoskuste ja pädevuste tõstmine,  EL kehtivate kutseharidusstandarditega töökohapõhise õppe (õpipoisiõpe) ja praktika korraldamisega tutvumine, parimatest kogemustest õppimine  Õpirändel saadavad pädevused ja kogemused rakendatakse Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arendustegevusse. Projekti läbimisel on kavandatud väljundipõhist õpet toetavate õppemeetodite rakendamine, töökohapõhise õppe ja praktikakorralduse arendamine. Euroopa-suunaline õpiränne ja koostöö toetab Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses arenguid kaasaegse õppekeskusena.

Projekti eesmärgid:

- Väärtustada oma kutseala ning arendada oma tööd

- Osata planeerida, teostada, hinnata oma tööd

- Osata iseseisvalt rakendada erialaseid  teadmisi ning oskusi erinevates tööolukordades

- Olla orienteeritud kvaliteetse õpi- ja töötulemuste saavutamisele

- Osata suhelda, analüüsida ja olla valmis meeskonnatööks

 

Projektis osalevad 2017/2018õa ja 2018/2019õa põhihariduse baasil kutsekeskharidusõppes ja keskkooli baasil kutseõppes õppivate 2. ja 3.kursuse

-  IT erialade:  multimeedia,  noorem  tarkvara arendaja, IT süsteemide spetsialisti erialade  õppegruppide parimad õpilased;

-  teeninduserialade: koka, pagar-kondiitri ja turismikorraldaja erialade  õppegruppide parimad õpilased; 

-  tehnikaerialade: tisleri, ehitusviimistleja, keevitaja, metallilõikepinkidel töötaja erialade  õppegruppide parimad õpilased;

-  tehnoloogiaerialade: elektriku, mehhatroonik/automaatiku, mehhatroonik/elektriku erialade  õppegruppide parimad õpilased;

-  majanduserialade: juuksuri, logistik-klienditeenindaja, laotöötaja, laohoidja erialade  õppegruppide parimad õpilased;

-  autoeriala: autotehniku õppegrupi parimad õpilased

Projektis raames toimub koostöö partneritega järgnevates riikides: Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Suurbritannia, Ungari, Saksamaa, Portugal, Prantsusmaa, Austria, Hispaania, Sloveenia. Koolil on toimiv koostöö loetletud partneritega.

Lähtume projekti rakendamisel Oskuste Aasta 2017 põhimõtetest: väärtustame oskusi, meisterlikkust, kutseharidust ja elukestvat õpet. Tõstame ausse oskused, mis aitavad kiirelt muutuvas maailmas kohaneda ja oma tööd edukalt teha ja Eesti elukestva õppe strateegia 2020 strateegilistest eesmärkidest.

 

Helju Virunurm