Projektid


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on rahvusvaheliselt tegus, mitmekeelne, paindlikku elukestvat õpet pakkuv hariduskeskus, mis on avatud koostööle nii rahvusvahelisel kui ka kohalikul tasandil. Oleme aktiivselt osalenud kooli arengut toetavates projektides nii koordinaatori- kui ka partnerina.

Koolil on mitmekesised kogemused Euroopa Liidu programmide (Leonardo da Vinci,  Interreg, Comenius, Grundtvig, Erasmus+ jne) elluviimisel ja pikaajalise kogemusega projektijuhid, mis loovad projektitööks kindla aluse.  Rahvusvaheliste suhete korraldamise, projektide väljatöötamise ja koordineerimisega tegeleb Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arendusosakond. Lisaks on suur panus projektitegevustesse teistel kooli töötajatel (osakonnajuhid ja õpetajad).

Lisainfo:

Karén Sukiasyan
Arendus- ja PR juht
+372 5270 400
karen.sukiasyan@ivkhk.ee


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on rahvusvaheliselt tegus, mitmekeelne, paindlikku elukestvat õpet pakkuv hariduskeskus, mis on avatud koostööle nii rahvusvahelisel kui ka kohalikul tasandil. Oleme aktiivselt osalenud kooli arengut toetavates projektides nii koordinaatori- kui ka partnerina.

Koolil on mitmekesised kogemused Euroopa Liidu programmide (Leonardo da Vinci,  Interreg, Comenius, Grundtvig, Erasmus+ jne) elluviimisel ja pikaajalise kogemusega projektijuhid, mis loovad projektitööks kindla aluse.  Rahvusvaheliste suhete korraldamise, projektide väljatöötamise ja koordineerimisega tegeleb Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arendusosakond. Lisaks on suur panus projektitegevustesse teistel kooli töötajatel (osakonnajuhid ja õpetajad).

Lisainfo:


Karén Sukiasyan
Arendus- ja PR juht
+372 5270 400
karen.sukiasyan@ivkhk.ee

Praktikasüsteemi arendamine

Projekti nimi: Tööandjate ja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel.

Projekti nr: 2014-2020.1.05.16-0074

Projekti period: september 2017- juuli 2019

Projekti koordinaator: Sergei Jegorovtsev

Projekti väljund:

  • Praktiksüsteemi arendamine, laiendamine, toetamine;
  • Õpetajate stažeerimine tööandjate juures ( vähemalt 40 õpetajad);
  • Ettevõtete praktikajuhendajate koolitamine ( vähemalt 165 inim.)

Antud projekt on unikaalne võimalus laiendada alates 01.09.2016 ühendatud Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse tegevusi maakonnas ning edaspidi väljaspool maakonda kutsehariduse populariseerimisel ja praktikasüsteemi arendamisel, tööandjate poolsete praktikajuhendajate koolitamisel, õppuri ja tööandja toetamise praktika ettevalmistamisel, IVKHK praktikavõrgustiku laiendamisel, õpetajate stažeerimisel tööandjate juures ning praktikute kaasamisel õppetöösse.

Tegevust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Lisainfo:  https://www.innove.ee/eurotoetused/taotlejale/praktika/ 

Sergei Jegorovtsev, projektijuht