Meie koolist

Käimasolevad projektid


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on rahvusvaheliselt tegus, mitmekeelne, paindlikku elukestvat õpet pakkuv hariduskeskus, mis on avatud koostööle nii rahvusvahelisel kui ka kohalikul tasandil. Oleme aktiivselt osalenud kooli arengut toetavates projektides nii koordinaatori- kui ka partnerina.

Koolil on mitmekesised kogemused Euroopa Liidu programmide (Leonardo da Vinci,  Interreg, Comenius, Grundtvig, Erasmus+ jne) elluviimisel ja pikaajalise kogemusega projektijuhid, mis loovad projektitööks kindla aluse.  Rahvusvaheliste suhete korraldamise, projektide väljatöötamise ja koordineerimisega tegeleb Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arendusosakond. Lisaks on suur panus projektitegevustesse teistel kooli töötajatel (osakonnajuhid ja õpetajad).

Lisainfo:

Karén Sukiasyan
Arendus- ja PR juht
+372 5270 400
karen.sukiasyan@ivkhk.ee


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on rahvusvaheliselt tegus, mitmekeelne, paindlikku elukestvat õpet pakkuv hariduskeskus, mis on avatud koostööle nii rahvusvahelisel kui ka kohalikul tasandil. Oleme aktiivselt osalenud kooli arengut toetavates projektides nii koordinaatori- kui ka partnerina.

Koolil on mitmekesised kogemused Euroopa Liidu programmide (Leonardo da Vinci,  Interreg, Comenius, Grundtvig, Erasmus+ jne) elluviimisel ja pikaajalise kogemusega projektijuhid, mis loovad projektitööks kindla aluse.  Rahvusvaheliste suhete korraldamise, projektide väljatöötamise ja koordineerimisega tegeleb Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arendusosakond. Lisaks on suur panus projektitegevustesse teistel kooli töötajatel (osakonnajuhid ja õpetajad).

Lisainfo:


Karén Sukiasyan
Arendus- ja PR juht
+372 5270 400
karen.sukiasyan@ivkhk.ee

Praktikasüsteemi arendamine

Projekti nimi: Tööandjate ja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel.

Projekti nr: 2014-2020.1.05.20-0638

Projekti period: märts 2021- juuni 2022

Projekti koordinaator: Sergei Jegorovtsev

Projekti väljund:

  • Kooli- ja ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitamine;
  • Õppeasutuse praktikasüsteemi arendamine;
  • Õppejõudude ja õpetajate stažeerimine tööandjate juures;
  • Praktikute kaasamine õppetöösse.

Antud projekt on unikaalne võimalus laiendada Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse tegevusi maakonnas ning edaspidi väljaspool maakonda kutsehariduse praktikasüsteemi arendamisel, tööandjate poolsete praktikajuhendajate koolitamisel, õppuri ja tööandja toetamise praktika ettevalmistamisel, IVKHK praktikavõrgustiku laiendamisel, õpetajate stažeerimisel tööandjate juures, praktikute kaasamisel õppetöösse ning uue praktika vormi rakendamisel.

Tegevust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Sergei Jegorovtsev, projektijuht