Projektid


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on rahvusvaheliselt tegus, mitmekeelne, paindlikku elukestvat õpet pakkuv hariduskeskus, mis on avatud koostööle nii rahvusvahelisel kui ka kohalikul tasandil. Oleme aktiivselt osalenud kooli arengut toetavates projektides nii koordinaatori- kui ka partnerina.

Koolil on mitmekesised kogemused Euroopa Liidu programmide (Leonardo da Vinci,  Interreg, Comenius, Grundtvig, Erasmus+ jne) elluviimisel ja pikaajalise kogemusega projektijuhid, mis loovad projektitööks kindla aluse.  Rahvusvaheliste suhete korraldamise, projektide väljatöötamise ja koordineerimisega tegeleb Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arendusosakond. Lisaks on suur panus projektitegevustesse teistel kooli töötajatel (osakonnajuhid ja õpetajad).

Lisainfo:

Karén Sukiasyan
Arendus- ja PR juht
+372 5270 400
karen.sukiasyan@ivkhk.ee


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on rahvusvaheliselt tegus, mitmekeelne, paindlikku elukestvat õpet pakkuv hariduskeskus, mis on avatud koostööle nii rahvusvahelisel kui ka kohalikul tasandil. Oleme aktiivselt osalenud kooli arengut toetavates projektides nii koordinaatori- kui ka partnerina.

Koolil on mitmekesised kogemused Euroopa Liidu programmide (Leonardo da Vinci,  Interreg, Comenius, Grundtvig, Erasmus+ jne) elluviimisel ja pikaajalise kogemusega projektijuhid, mis loovad projektitööks kindla aluse.  Rahvusvaheliste suhete korraldamise, projektide väljatöötamise ja koordineerimisega tegeleb Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arendusosakond. Lisaks on suur panus projektitegevustesse teistel kooli töötajatel (osakonnajuhid ja õpetajad).

Lisainfo:


Karén Sukiasyan
Arendus- ja PR juht
+372 5270 400
karen.sukiasyan@ivkhk.ee

Õpilasi aktiveeriva õpikäsituse rakendamine Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses

Projekti algus ja lõpp: 07.05.2018 - 30.11.2018

Projekti eelarve: 9932,64 eurot

Projekt „Õpilasi aktiveeriva õpikäsituse rakendamine Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses" on suunatud kooli õpetajaskonna pädevuste arendamiseks, rõhutades eeskätt õpilaste motivatsiooni arendavate strateegiate ning kaasaegsete aktiivõppemeetodite kasutamist õppeprotsessis.

Projekti perioodil, mai-november 2018, viiakse läbi õpetajate küsitlused, täiendkoolitused, aktiivõppemeetodite analüüs ja rakendamisvõimalused tunnis, tundide läbiviimine ja aktiivõppemeetodite baasi loomine koolis.

Projekti tulemusena omab vähemalt 80 õpetajat IVKHK-st teadmisi ja oskusi, kuidas motiveerida õpilasi, milliseid kaasaegseid meetodeid selleks kasutatakse maailmas, kuidas saab neid rakendada oma töös. Tänu omandatud teadmistele planeerib iga osaleja vähemalt ühe õppetunni, kus ta kasutab uudset aktiivõppe meetodit, analüüsib seda ja lisab uude IVKHK aktiivõppemeetodite andmebaasi.

Projekti lõpuks on loodud IVKHK-s kasutatavate aktiivõppemeetodite andmebaas, mis on kõigile kättesaadav ning mille täiendamine jätkub igapäevaselt. 

Karén Sukiasyan