Meist

Käimasolevad projektid


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on rahvusvaheliselt tegus, mitmekeelne, paindlikku elukestvat õpet pakkuv hariduskeskus, mis on avatud koostööle nii rahvusvahelisel kui ka kohalikul tasandil. Oleme aktiivselt osalenud kooli arengut toetavates projektides nii koordinaatori- kui ka partnerina.

Koolil on mitmekesised kogemused Euroopa Liidu programmide (Leonardo da Vinci,  Interreg, Comenius, Grundtvig, Erasmus+ jne) elluviimisel ja pikaajalise kogemusega projektijuhid, mis loovad projektitööks kindla aluse.  Rahvusvaheliste suhete korraldamise, projektide väljatöötamise ja koordineerimisega tegeleb Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arendusosakond. Lisaks on suur panus projektitegevustesse teistel kooli töötajatel (osakonnajuhid ja õpetajad).

 


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on rahvusvaheliselt tegus, mitmekeelne, paindlikku elukestvat õpet pakkuv hariduskeskus, mis on avatud koostööle nii rahvusvahelisel kui ka kohalikul tasandil. Oleme aktiivselt osalenud kooli arengut toetavates projektides nii koordinaatori- kui ka partnerina.

Koolil on mitmekesised kogemused Euroopa Liidu programmide (Leonardo da Vinci,  Interreg, Comenius, Grundtvig, Erasmus+ jne) elluviimisel ja pikaajalise kogemusega projektijuhid, mis loovad projektitööks kindla aluse.  Rahvusvaheliste suhete korraldamise, projektide väljatöötamise ja koordineerimisega tegeleb Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arendusosakond. Lisaks on suur panus projektitegevustesse teistel kooli töötajatel (osakonnajuhid ja õpetajad).

 

Nordplus: Jätkusuutlik areng ettevõtluses

Nordplus: Jätkusuutlik areng ettevõtluses

Projekti periood 08.2022 – 07.2024

Koordinaator: Põhja-Karjala haridus- ja koolituskonsortsium, Soome

Partnerid: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Eesti ja Šiauliai Kutseharidus- ja Koolituskeskus, Leedu

Projekti eesmärk on edendada toodetes ja teenustes jätkusuutlikku arengut silmas pidades uusi ettevõtlikke ning uuenduslikke tööriistu ja simulatsioonimudeleid. 

Projekt annab õpilastele võimaluse kasutada meeskonna töötubade kaudu loovust ja innovaatilisust ning tulla välja uute lahendustega, tegeleda ideede arendusega ja leida protsesse, kuidas partnerriikides ettevõtlusega alustada, koguda teavet ja võrrelda noorte spetsialistide ettevõtlikkust toetavaid süsteeme. Töötubades arutatakse ka COVID kriisist väljumise strateegia ideid ja lahendusi. 

Õpilastele antakse võimalus ja piisavalt juhendamist, kuidas päris ettevõtet asutada ning olla osa innovatsiooniteemalisest töötoast klassiruumis, mis võimaldab neil saada kogemusi innovatiivsete pädevuste alal.

Tegevusteks on kuus klasside vahetuskohtumist, mis toimuvad partnerriikides aastatel 2022-2024. Kogu projekti jooksul korraldab iga partner ühe klassi vahetuse ja saadab oma meeskonda kaks korda. Igas vahetuses on igal partneril kuus õpilast ja kaks õpetajat tegevuse kohta.

Igal vastuvõtjal on aktiivne klass või õpilaste rühm, kes on projekti kaasatud. Kõiki tooteid ja tulemusi tutvustatakse külastusnädala jooksul ülejäänud kooli õpilastele. Projektil saab olema veebileht või Facebooki leht, kus levitatakse kõiki tulemusi ja tegevusi. Suurem osa materjalist koostatakse elektrooniliselt ja on osalejatele kättesaadav. Iga tegevus dokumenteeritakse osalejate nimekirja ja hindamisküsimustiku abil. Kasutatakse Euroopa eTwinningu ning Twinspace platvormi, kus antakse ka õpilastele juurdepääs sisu genereerimiseks ja muutmiseks.

Tegevuskava

1. Kick-off kohtumine / koordinaatorid ja õpetajad – 09.2022

2. Veebitegevuste algus õpilaste ja õpetajate vahel

3. Seminar 1 Soomes, Joensuus –11.2022

4. Veebikohtumine – varasema infovahetuse hindamine ja järgmise tegevuse planeerimine

5. Seminar 2 Leedus, Šiauliais – 03.2023

6. Veebikohtumine – varasema infovahetuse hindamine ja järgmise tegevuse planeerimine 

7. Seminar 3 Ida-Virumaal, Eestis – 05.2023

8. Veebikohtumine – varasema infovahetuse hindamine ja järgmise tegevuse planeerimine

9. Seminar 4 Soomes, Joensuus – 11.2023

10. Veebikohtumine – varasema infovahetuse hindamine ja järgmise tegevuse planeerimine

11. Seminar 5 Leedus, Šiauliais – 03.2024

12. Veebikohtumine – varasema infovahetuse hindamine ja järgmise tegevuse planeerimine

13. Levitamissündmus – 03.2024

14. Lõppkohtumine (veebis), 04.2024 - lõpparuanne, dokumentatsioon, tulevased projektid (koordinaatorid ja õpetajad).

Projektijuht: Karen Sukiasyan
E-post: karen.sukiasyan@ivkhk.ee
Mob: +372 5270400