Meist

Käimasolevad projektid


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on rahvusvaheliselt tegus, mitmekeelne, paindlikku elukestvat õpet pakkuv hariduskeskus, mis on avatud koostööle nii rahvusvahelisel kui ka kohalikul tasandil. Oleme aktiivselt osalenud kooli arengut toetavates projektides nii koordinaatori- kui ka partnerina.

Koolil on mitmekesised kogemused Euroopa Liidu programmide (Leonardo da Vinci,  Interreg, Comenius, Grundtvig, Erasmus+ jne) elluviimisel ja pikaajalise kogemusega projektijuhid, mis loovad projektitööks kindla aluse.  Rahvusvaheliste suhete korraldamise, projektide väljatöötamise ja koordineerimisega tegeleb Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arendusosakond. Lisaks on suur panus projektitegevustesse teistel kooli töötajatel (osakonnajuhid ja õpetajad).

 


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on rahvusvaheliselt tegus, mitmekeelne, paindlikku elukestvat õpet pakkuv hariduskeskus, mis on avatud koostööle nii rahvusvahelisel kui ka kohalikul tasandil. Oleme aktiivselt osalenud kooli arengut toetavates projektides nii koordinaatori- kui ka partnerina.

Koolil on mitmekesised kogemused Euroopa Liidu programmide (Leonardo da Vinci,  Interreg, Comenius, Grundtvig, Erasmus+ jne) elluviimisel ja pikaajalise kogemusega projektijuhid, mis loovad projektitööks kindla aluse.  Rahvusvaheliste suhete korraldamise, projektide väljatöötamise ja koordineerimisega tegeleb Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arendusosakond. Lisaks on suur panus projektitegevustesse teistel kooli töötajatel (osakonnajuhid ja õpetajad).

 

Mikro- ja projektipõhine õppeprogramm koolimajanduse ja keskkonnateadlikkuse õpetamiseks kutsehariduses ja –koolituses.

Pealkiri; Mikro- ja projektipõhine õppeprogramm koolimajanduse ja keskkonnateadlikkuse õpetamiseks kutsehariduses ja –koolituses.

Projekti number; 2021-1-LT01-KA220-VET-000034724

Periood; 01.12.2021-30.11.2023

Projekti peapartner: VšĮ "eMundus" (Leedu)

Projektipartnerid:

  • IdaVirumaa Kutsehariduskeskus (Eesti)
  • Valgamaa Kutseõppekeskus (Eesti)
  • Zinev Art Technologies Ltd (Bulgaaria)
  • Profesionalna Gimnazia Asen Zlatarov (Bulgaaria)
  • Kedainiu profesinio rengimo centras (Leedu)
  • S.A.F.E. Projects (Holland)

Projekti kogueelarve: 282 800 eurot

Projekti eesmärgiks on suurendada kutseharidust omandavate õpilaste tööalast konkurentsivõimet läbi keskkonnateadlikkuse ja roheoskuste lisamise kaudu. Projektis luuakse uuenduslik kursus roheteemade kohta, mida saab hõlpsasti kutsehariduse õppekavades kasutusele võtta. Projekt toetab üleminekut lineaarsest majandusmudelist ringmajandusele. Projekti raames tehakse koostööd erinevate kutseõppeasutustega, ettevõtetega ja muude organisatsioonidega.

 

Lisainfo:

Sergei Jegorovtsev
projektijuht
sergei.jegorovtsev@ivkhk.ee
+372 5626 5707