Meist

Käimasolevad projektid


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on rahvusvaheliselt tegus, mitmekeelne, paindlikku elukestvat õpet pakkuv hariduskeskus, mis on avatud koostööle nii rahvusvahelisel kui ka kohalikul tasandil. Oleme aktiivselt osalenud kooli arengut toetavates projektides nii koordinaatori- kui ka partnerina.

Koolil on mitmekesised kogemused Euroopa Liidu programmide (Leonardo da Vinci,  Interreg, Comenius, Grundtvig, Erasmus+ jne) elluviimisel ja pikaajalise kogemusega projektijuhid, mis loovad projektitööks kindla aluse.  Rahvusvaheliste suhete korraldamise, projektide väljatöötamise ja koordineerimisega tegeleb Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arendusosakond. Lisaks on suur panus projektitegevustesse teistel kooli töötajatel (osakonnajuhid ja õpetajad).

 


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on rahvusvaheliselt tegus, mitmekeelne, paindlikku elukestvat õpet pakkuv hariduskeskus, mis on avatud koostööle nii rahvusvahelisel kui ka kohalikul tasandil. Oleme aktiivselt osalenud kooli arengut toetavates projektides nii koordinaatori- kui ka partnerina.

Koolil on mitmekesised kogemused Euroopa Liidu programmide (Leonardo da Vinci,  Interreg, Comenius, Grundtvig, Erasmus+ jne) elluviimisel ja pikaajalise kogemusega projektijuhid, mis loovad projektitööks kindla aluse.  Rahvusvaheliste suhete korraldamise, projektide väljatöötamise ja koordineerimisega tegeleb Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arendusosakond. Lisaks on suur panus projektitegevustesse teistel kooli töötajatel (osakonnajuhid ja õpetajad).

 

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpilaste ja töötajate konkurentsivõime tõstmine

 

                                               Projekt nr: 2020-1-EE01-KA102-077743

                                                            31.12.2020 – 30.12.2023

 

Projekti eesmärgiks on korraldada projekti jooksul kvaliteetsed õpiränded, mille kaudu suureneb Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpilaste ja töötajate konkurentsivõime; levitada nii Eesti kui välismaa õppijatele teavet parimate õppimistingimuste ja töötajate erialast arengut toetava ning rahvusvahelist koostööd arendava kooli kohta.

Projektis osalevad 2020/2021 õppeaastal põhihariduse baasil kutsekeskharidusõppes ja keskkooli baasil kutseõppes õppivate 2. ja 3. kursuse erialade  õppegruppide parimad õpilased:

 • tisler
 • ehitusviimistleja
 • kokk
 • pagar-kondiiter
 • IT süsteemide spetsialist
 • tarkvaraarendaja
 • juuksur
 • plaatija
 • laotöötaja
 • elektrik
 • mehhatroonik
 • mootorsõidukitehnik
 • multimeedia nooremspetsialist.

61 õpilast sooritab praktika ettevõtetes ja 16 õpilast sooritab praktika kutsekoolides. 27 motiveeritud töötajat sõidavad stažeerima. 

Projekti raames toimub koostöö partneritega järgnevates riikides: Itaalia, Austria, Hispaania, Sloveenia, Läti, Leedu, Suurbritannia, Portugal, Prantsusmaa, Ungari.

 

Olga Sjukkalova

Mob: +372 5696 4465

E-mail: olga.sjukkalova@ivkhk.ee