Meist

Käimasolevad projektid


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on rahvusvaheliselt tegus, mitmekeelne, paindlikku elukestvat õpet pakkuv hariduskeskus, mis on avatud koostööle nii rahvusvahelisel kui ka kohalikul tasandil. Oleme aktiivselt osalenud kooli arengut toetavates projektides nii koordinaatori- kui ka partnerina.

Koolil on mitmekesised kogemused Euroopa Liidu programmide (Leonardo da Vinci,  Interreg, Comenius, Grundtvig, Erasmus+ jne) elluviimisel ja pikaajalise kogemusega projektijuhid, mis loovad projektitööks kindla aluse.  Rahvusvaheliste suhete korraldamise, projektide väljatöötamise ja koordineerimisega tegeleb Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arendusosakond. Lisaks on suur panus projektitegevustesse teistel kooli töötajatel (osakonnajuhid ja õpetajad).

 


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on rahvusvaheliselt tegus, mitmekeelne, paindlikku elukestvat õpet pakkuv hariduskeskus, mis on avatud koostööle nii rahvusvahelisel kui ka kohalikul tasandil. Oleme aktiivselt osalenud kooli arengut toetavates projektides nii koordinaatori- kui ka partnerina.

Koolil on mitmekesised kogemused Euroopa Liidu programmide (Leonardo da Vinci,  Interreg, Comenius, Grundtvig, Erasmus+ jne) elluviimisel ja pikaajalise kogemusega projektijuhid, mis loovad projektitööks kindla aluse.  Rahvusvaheliste suhete korraldamise, projektide väljatöötamise ja koordineerimisega tegeleb Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arendusosakond. Lisaks on suur panus projektitegevustesse teistel kooli töötajatel (osakonnajuhid ja õpetajad).

 

Digitaalne õppevara - nutikas õppimine

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse tehnika ja tehnoloogia valdkonna mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga
 

Projekti number; 2014-2020.1.03.18-0182 (05.11.2018 - 04.05.2019). Eelarve; 184 857,00 eurot

Soetatud seadmed;

  • Keevitusrobot
  • Veepuhastusjaam
  • Protsessiautomaatika aplikatsioon

Projekti number; 2014-2020.1.03.22-0452 (01.09.2022 - 22.12.2023). Eelarve; 126 570,00 eurot

Soetatud seadmed;

  • Tuulegeneraator

Projekti number; 2014-2020.1.03.22-0626 (03.10.2022 - 30.08.2023). Eelarve; 13 523,16 eurot 

Soetatud seadmed;

  • Mobiilne robot Robotino 4

Projekti number; 2014-2020.1.03.23-0914 (01.09.2023 - 31.12.2023). Eelarve; 74 128,80 eurot

Soetatud seadmed;

  • Robotite koolitussüsteem

Projekti eesmärk on kaasajastada Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse tehnika ja tehnoloogia valdkonna õppimisvõimalusi, rikastada õpilaste praktilisi oskusi ning tõsta õpetajate pädevusi vastavalt ettevõtetes kasutatavate kaasaegsetele tehnoloogiatele. Projektide raames seotati erinevaid digitaalseid simulaatoreid, mis loovad märkimisväärseid arenguvõimalusi robotika valdkonnas ning toetavad uute oskuste arendamist tehnoloogia valdkonna õpilastele ja õpetajatele.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on elukestva õppe strateegia tugev toetaja ning võimaldab õpilastel saada head ja kvaliteetset kutseõpet, kasutades erinevaid uuenduslike õppimismeetodeid, sh kasutades kaasaegseid simuleeritavad õppevahendeid. Projekti eesmärgiks on tagada noortele ja õpetajatele robootika valdkonna uued kompetentsid. Projekti tulemusel on õpilased lisaks tavapärasele õppele omandanud kasutades simulaatoreid vajalikud teadmised ja oskused, et vastata tööandjate ootustele ning olla nõutud spetsialistid tööturul. Koolis tegeletakse pidevalt õpetajate digioskuste arendamisega, mis omaltpoolt mõjutab nii õppe kvaliteeti kui ka tõstab noorte huvi kutsehariduse vastu.

Lisainfo:

Sergei Jegorovtsev
projektijuht
sergei.jegorovtsev@ivkhk.ee
+372 5626 5707