Suvine vastuvõtt

Meie koolist

Käimasolevad projektid


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on rahvusvaheliselt tegus, mitmekeelne, paindlikku elukestvat õpet pakkuv hariduskeskus, mis on avatud koostööle nii rahvusvahelisel kui ka kohalikul tasandil. Oleme aktiivselt osalenud kooli arengut toetavates projektides nii koordinaatori- kui ka partnerina.

Koolil on mitmekesised kogemused Euroopa Liidu programmide (Leonardo da Vinci,  Interreg, Comenius, Grundtvig, Erasmus+ jne) elluviimisel ja pikaajalise kogemusega projektijuhid, mis loovad projektitööks kindla aluse.  Rahvusvaheliste suhete korraldamise, projektide väljatöötamise ja koordineerimisega tegeleb Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arendusosakond. Lisaks on suur panus projektitegevustesse teistel kooli töötajatel (osakonnajuhid ja õpetajad).

Lisainfo:

Karén Sukiasyan
Arendus- ja PR juht
+372 5270 400
karen.sukiasyan@ivkhk.ee


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on rahvusvaheliselt tegus, mitmekeelne, paindlikku elukestvat õpet pakkuv hariduskeskus, mis on avatud koostööle nii rahvusvahelisel kui ka kohalikul tasandil. Oleme aktiivselt osalenud kooli arengut toetavates projektides nii koordinaatori- kui ka partnerina.

Koolil on mitmekesised kogemused Euroopa Liidu programmide (Leonardo da Vinci,  Interreg, Comenius, Grundtvig, Erasmus+ jne) elluviimisel ja pikaajalise kogemusega projektijuhid, mis loovad projektitööks kindla aluse.  Rahvusvaheliste suhete korraldamise, projektide väljatöötamise ja koordineerimisega tegeleb Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arendusosakond. Lisaks on suur panus projektitegevustesse teistel kooli töötajatel (osakonnajuhid ja õpetajad).

Lisainfo:


Karén Sukiasyan
Arendus- ja PR juht
+372 5270 400
karen.sukiasyan@ivkhk.ee

ÄriLAB programm

12.10.2020 – 04.06.2021 

 

Projekti eesmärk on parandada Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse majandusvaldkonna õpilaste ettevõtlusalaseid teadmisi ning arendada ettevõttepraktika kvaliteeti ÄriLAB programmi käivitamise kaudu.

IVKHK Narva õppekohas luuakse ÄriLAB coworking-keskkond, et õpilased võiksid õppekoha töötamise ajal teostada praktikaülesannete täitmist koostöös õpetaja-mentoriga.

ÄriLAB programmi raames kinnistavad majandusvaldkonna õpilased omandatud teadmisi ja oskusi, laiendavad kontakte ettevõtjatega ja äriekspertidega, koostavad ettevõtete arendusprogramme, leiutavad innovaatilisi lahendusi ettevõtete arenemiseks kogenud ärieksperdi juhendamisel.

Programmis osaleb 40 majandusvaldkonna õpilast, vähemalt 10 ettevõtjat, kes pakuvad praktikabaasi ja 5 ärivaldkonna eksperti, kes teevad sissejuhatuse startup ettevõtlusse.

Kaasatud eksperdid:

Olga Kurdovskaja, Tehnopol Startup Inkubaatori Narva programmijuht 

Jegor Karasjov, E-Contractors OÜ meediaside spetsialist

Anton Ossipovski, Narva Loomeinkubaatori OBJEKT kaasasutaja, Brand Manual teenuste disainer ja projektide juht

Alexander Bitskov, AR Narva, LEGID LAWTECH, TECH HEROES CLUB kaasasutaja ja vanem multimeedia disainer

Jana Budkovskaja, Prototron fondi juht 

 

Projektijuht:

Olga Sjukkalova

Mob: +372 5696 4465

E-mail: olga.sjukkalova@ivkhk.ee