Meist

Toimunud projektid

Praktikasüsteemi arendamine

Projekti nimi: Tööandjate ja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel.

Projekti nr: 2014-2020.1.05.20-0638

Projekti period: märts 2021- juuni 2022

Projekti koordinaator: Sergei Jegorovtsev

Projekti väljund:

  • Kooli- ja ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitamine;
  • Õppeasutuse praktikasüsteemi arendamine;
  • Õppejõudude ja õpetajate stažeerimine tööandjate juures;
  • Praktikute kaasamine õppetöösse.

Antud projekt on unikaalne võimalus laiendada Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse tegevusi maakonnas ning edaspidi väljaspool maakonda kutsehariduse praktikasüsteemi arendamisel, tööandjate poolsete praktikajuhendajate koolitamisel, õppuri ja tööandja toetamise praktika ettevalmistamisel, IVKHK praktikavõrgustiku laiendamisel, õpetajate stažeerimisel tööandjate juures, praktikute kaasamisel õppetöösse ning uue praktika vormi rakendamisel.

Tegevust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Sergei Jegorovtsev, projektijuht