Meist

Toimunud projektid

Noored esindajad ühinevad rahu ja koostöö eesmärgil

Erasmus+ Strategic Partnerships for youth, projekti number 2017-1-UK01-KA201-036678


01.01. 2018 - 21.12.2019

Projekt „Unite Ambassadors - for Peace and Cohesion“on algatatud ja esitatud organisatsiooni BUCKINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL poolt koostöös Eesti ja Ungari organisatsioonidega.

Projekti eesmärgid:

- Inglismaa näitel välja töötada ja käivitada noorte esinduste ning õpilasesinduste tööd arendavat programmi, rõhutades sotsiaalset aspekti, noorte heaolu, rahu ja noorte omavahelisi  koostöövõimalusi;

-tõhustada koostööd osalevate partnerorganisatsioonide vahel noorsootöö alal;

-koostöös noortega planeerida ning läbi viia rida üritusi noorte võtmepädevuste arendamiseks;

Projekti partnerid:

Eesti:
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (www.ivkhk.ee)
Kanepi Gümnaasium (kanepig.edu.ee)
Macte Keeltekool (www.macte.ee)
Võhma Vabaaja keskus (https://www.facebook.com/groups/728771000473317/about/)

Suurbritannia:
Alfriston School (www.alfristonschool.com)
Buckinghamshire County Council (taotleja) (https://www.buckscc.gov.uk/)

Ungari: 
Hungarian Association of Youth Service Providers (Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetsége)  http://iszosz.org/ 

Projekti põhitegevused:

  • 03.02-09.02.2018. a - C2 (seitsmepäevane õpiränne UK-s), Unite Ambassadors programmi kontseptsiooni väljatöötamine noortega,  tegevuseks ettevalmistamine
  • Veebruar 2018-september 2018 -programmi väljatöötamine (tegevuste ja vahepealsete saavutuste arutelud
  • September 2018 - oktoober 2018 – noorte värbamine. „Unite Ambassadors -for Peace and cohesion“ tutvustamine noortele, noorte registreerimine programmis osalemiseks
  • Oktoober 2018 -detsember 2018 – koolitused ja treeningud noortele, programmi katsetamine, piloodid, vahepealsete tulemuste arutlemine;
  • Jaanuar 2019-juuni 2019 – noorte ettevalmistatud ürituste läbiviimine
  • September 2019 -rahvusvaheline üritus UK-s
  • Oktoober  2019 -rahvusvahelised üritused Eestis
  • November 2019 -rahvusvaheline üritus Ungaris
  • November 2019-Detsember 2019 – kokkuvõtted, tulemuste levitamine ja analüüs, aruandlus.

Projekti koordinaator IVKHK poolt:

+372 5270 400