Meist

Toimunud projektid

Alusta oma äri

EÜ projekt number: 2018-1-HR01-KA202-047409

Projekti kogukestus - 21 kuud

• Projekti algus: 01-10-2018

• Projekti lõpp: 30-06-2021

Erasmus + projekt Alusta oma äri 2018-1-HR01-KA202-047409 eesmärk on arendada ettevõtlusoskusi ja soodustada õpilaste füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemist.

Õppijate loovuse arendamine saavutatakse ärikultuuri, algatuse, kriitilise mõtlemise ja riskihindamise edendamise kaudu, mis on põhitegurid majandustegevuse edendamisel ja rakendamisel avatud turu ja ettevõtluskonkurentsi kontekstis.

 Projekti eesmärk on parandada kutseõpp õppekavade kvaliteeti, tutvustades ettevõtlust valikainena või õppekavas. Loodetavasti suurendab see huvi kutseõppe programmide vastu ja aitab õpilastel mõista elukestva õppe tähtsust.

PARTNER KOOLID

Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir, Krk, Horvaatia

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Sillamäe, Eesti

Berufskolleg Meschede des HSK, Meschede, Saksamaa

Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Jozefa Wybickiego, Somonino, Poola

Escola Secundária Ferreira Dias, Agualva Sintra, Portugal

 

Projekti kaasatud õpetajate koolitus   10. – 15. Detsember Berliin osalesid projekti IVKHK koordinaator Helju Virunurm ja majanduserialade õpetaja Aili Arming.

Kümme õpetajat partnerkoolidest osalesid struktureeritud kursusel „Ettevõtluse ja loovuse edendamine lihtsate info- ja sidetehnoloogiate abil - info- ja sidetehnoloogia baas, veebi- ja digitaalsed vahendid ettevõtluse jaoks koolis”.

Igast koolist osalesid projekti koordinaatori ja üks õpetaja, kes osalevad projekti intellektuaalse õppevara loomisel - multimeedia käsiraamat õpetajatele ja õpilastele.  Osalejatel oli võimalus arutleda heade tavade ja meetodite üle ettevõtluse rakendamiseks kooli õppekavadesse. Esitati uusi pedagoogilisi lähenemisviise, nagu peegeldunud klassiruum ja koostööl põhinev õppimine, osalejatele on oluline digitaalsete tehnoloogiate ja veebitööriista integreerimine klassiruumi.

Samuti oli osalejatel võimalus näha näiteid IKT kasutamisest õpilaste motiveerimiseks ja aktiivse õppimise suurendamiseks. Lisaks oli osalejatel võimalus luua digitaalset õppekava, mis on osa selles projektis kavandatud multimeedia käsiraamatust. Seda tüüpi tegevused parandavad digitaalseid oskusi ning suhtlemis- ja esitluspädevust ning ettevõtlusoskusi.

Kursuse lõpus arutasid ja määrasid osalejad projekti tegevuste ajakava.

Koostati ajakava õpetajate ja õpilaste multimeedia käsiraamatute loomiseks ja lepiti kokku tähtajad.

Programm:

  • põhipädevused 21. sajandil
  • loovus ja pehmed oskused klassiruumis
  • ettevõtluse integreerimine kooli õppekavadesse
  • Kuue  mõttemütsi meetodite praktiline kasutamine Six Thinking Hats
  • Kuidas kasutada Trello rakendust ettevõtluse edendamiseks koolis
  • Interneti-sisu loomine e-õppe jaoks
  • Digitaalse käsiraamatu koostamine õpilastele
  • Riskijuhtimise meeskonna moodustamine
  • Projekti tegevuse hindamine
  • Projekti teavitustöö ja tegevused

Blogi: https://ivkhk-agualva.blogspot.com/

Projekti veebileht: https://anapasaricri.wixsite.com/syob

Karén Sukiasyan