Teenused

Kliendiküsitluse läbiviimise teenus

Teenuse nimetus: Kliendiküsitluse läbiviimise teenus
Teenuse osutamise piirkond: Jõhvi, Kohtla-Järve (Ahtme, Järve linnaosad)
Hind: Kokkuleppeline, sõltuvalt töö mahust ja tellitavast tööst


Tingimused: 

 1. Ettevõtjaga sõlmitakse leping; 
 2. uuringu tulemusi lubatakse kasutada tellija poolt õppetöö läbiviimise eesmärgil; 
 3. IVKHKl on õigus filmida uuringu läbiviimist õpilaste poolt ja kajastada seda oma sotsiaalmeedia kanalites.

Reklaamsõnum: Kliendiküsitlus on aluseks äri avamiseks ja ettevõtjate jaoks ülivajalik tööriist, mida tuleb kasutada selleks, et tunda oma klientide vajadusi ja soove. Eriti vajalik on see alustavatele ettevõtjatele selleks, et saada selgust, kas soovitava äri vastu on huvi pakkuvas piirkonnas nõudlust. Kuna uuringut viivad läbi õpilased õppetöö eesmärgil on meie hind odavam võrreldes uuringutele spetsialiseerunud ettevõtetega.

Sisu:

Väikeettevõtja eriala õpilased viivad läbi kontaktse kliendiküsitluse (ehk silmast-silma) teenuse osutamise piirkonnas vastavalt ettevõtja soovile. 

 1. Ettevalmistusena küsitletakse ettevõtjat selleks, et seletada välja, mis on ettevõtja uuringu vajadus ja selle kaudu saavutatavad eesmärgid. 
 2. Koostöös ettevõtjaga õpilased pakuvad lisaküsimusi või küsimuste ümbersõnastamist. Uuringut on meil võimalik viia läbi nii eesti kui ka vene keeles. 
 3. Seejärel õpilased lähevad linna peale viima läbi uuringut ja küsitletakse tellija poolt soovitud isikute arvu, arvestades ka sihtgruppi kirjeldust (vanus, sugu, jm.). 
 4. Viimase sammuna õpilased analüüsivad uuringu tulemusi ja ettevõtjale esitatakse uuringu aruanne õpilaste poolt tehtud järeldustega ja ka uuringu vastuste alusfail, selleks, et tellija saaks vajadusel tulemuste analüüsi tellida mõnelt muult uuringuettevõttelt või vaadata neid ise.

Kõiki astmeid teevad õpilased õpetaja juhendamisel ja järelevalve all.

 

Pakkumise küsimiseks ning lisainfo: aleksei.korovitsev@ivkhk.ee

Aleksei Korovitšev
kutseõpetaja
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

Tingimused: 

 1. Ettevõtjaga sõlmitakse leping; 
 2. uuringu tulemusi lubatakse kasutada tellija poolt õppetöö läbiviimise eesmärgil; 
 3. IVKHKl on õigus filmida uuringu läbiviimist õpilaste poolt ja kajastada seda oma sotsiaalmeedia kanalites.

Reklaamsõnum: Kliendiküsitlus on aluseks äri avamiseks ja ettevõtjate jaoks ülivajalik tööriist, mida tuleb kasutada selleks, et tunda oma klientide vajadusi ja soove. Eriti vajalik on see alustavatele ettevõtjatele selleks, et saada selgust, kas soovitava äri vastu on huvi pakkuvas piirkonnas nõudlust. Kuna uuringut viivad läbi õpilased õppetöö eesmärgil on meie hind odavam võrreldes uuringutele spetsialiseerunud ettevõtetega.

Sisu:


Väikeettevõtja eriala õpilased viivad läbi kontaktse kliendiküsitluse (ehk silmast-silma) teenuse osutamise piirkonnas vastavalt ettevõtja soovile. 

 1. Ettevalmistusena küsitletakse ettevõtjat selleks, et seletada välja, mis on ettevõtja uuringu vajadus ja selle kaudu saavutatavad eesmärgid. 
 2. Koostöös ettevõtjaga õpilased pakuvad lisaküsimusi või küsimuste ümbersõnastamist. Uuringut on meil võimalik viia läbi nii eesti kui ka vene keeles. 
 3. Seejärel õpilased lähevad linna peale viima läbi uuringut ja küsitletakse tellija poolt soovitud isikute arvu, arvestades ka sihtgruppi kirjeldust (vanus, sugu, jm.). 
 4. Viimase sammuna õpilased analüüsivad uuringu tulemusi ja ettevõtjale esitatakse uuringu aruanne õpilaste poolt tehtud järeldustega ja ka uuringu vastuste alusfail, selleks, et tellija saaks vajadusel tulemuste analüüsi tellida mõnelt muult uuringuettevõttelt või vaadata neid ise.

Kõiki astmeid teevad õpilased õpetaja juhendamisel ja järelevalve all.

 

Pakkumise küsimiseks ning lisainfo: aleksei.korovitsev@ivkhk.ee

Aleksei Korovitšev
kutseõpetaja
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus