Meist

Juurdepääs teabele


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda Kutsehariduskeskuse tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega.

Dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagatakse juurdepääs alates 01.01.2016 Kutsehariduskeskuses registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele puudub juurdepääsupiirang. Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registriandmed.

Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue esitada elektrooniliselt e-postile info@ivkhk.ee või saata postiaadressile:  Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Tallinna mnt 13, Sillamäe 40202, Ida-Virumaa.               

Teabenõudele vastame avaliku teabe seadusest tulenevalt 5 tööpäeva ning märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadusest tulenevalt 30 kalendripäeva jooksul.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse puhkuste, lähetuste , koolituste ja majanduskulu korraldustega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali avalikust registrist (RTIP).

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda Kutsehariduskeskuse tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega.

Dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagatakse juurdepääs alates 01.01.2016 Kutsehariduskeskuses registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele puudub juurdepääsupiirang. Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registriandmed.

Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue esitada elektrooniliselt e-postile info@ivkhk.ee või saata postiaadressile:  Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Tallinna mnt 13, Sillamäe 40202, Ida-Virumaa.               

Teabenõudele vastame avaliku teabe seadusest tulenevalt 5 tööpäeva ning märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadusest tulenevalt 30 kalendripäeva jooksul.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse puhkuste, lähetuste , koolituste ja majanduskulu korraldustega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali avalikust registrist (RTIP).