Koolielu

Huvitegevused


Huvitegevuse eesmärgiks on luua võimalused noorte mitmekülgseks arenguks. Osalemine mõnes huvialaringis annab lisateadmisi, toetab iseseisvust ja omaalgatust, võimaldab arendada meeskonnatööoskust, kohuse- ja vastutustunnet.

Huvitegevus ei piirne ainult ringitööga, siia alla võib lugeda igasugust tunnivälist tegevust: osalemist projektides ja erinevatel üritustel. Ühistegevuse kaudu õpitakse üksteist tundma ja hoidma ning see on aluseks koolipere ühtsustunde loomiseks.

Huviringid

Huviring
Sihtrühm
Toimumisaeg
Toimumiskoht
Juhendaja

Spordiring

IVKHK õpilased

E.T.N. kell 20.15 - 21.30

K. kell
20.00 - 21.30

Sillamäe õppekoht, spordisaal
 

Aleksandr Kuklov

Pilates

IVKHK õpilased

T. kell
17.15 - 18.30

R. kell
15.30 - 16.30

Narva õppekoht,
L-231

Juliana Birotsi

Teatristuudio

IVKHK õpilased

T.K.N  kell 15.30 - 17.00

Narva  õppekoht,
L-231

Anna Tereštšenko

Poksiring

IVKHK õpilased

E.K.R. kell 16.00-17.30, 17.30-19.45

T.N. kell
15.30-17.00

Jõhvi õppekoht,
C-010

Vjatšeslav Zaretšnev

Lisainfo:

Mai-Liis Kroon
IVKHK huvijuht
+372 5698 7732
Mai-Liis.Kroon@ivkhk.ee

Andrei Izmalkov
Huvijuht, Sillamäe õppekoht
+372 5626 5711
Andrei.Izmalkov@ivkhk.ee

Anna Tereštšenko
Huvijuht, Narva õppekoht
+372 523 7936
Anna.Terestsenko@ivkhk.ee

               

Huvitegevuse eesmärgiks on luua võimalused noorte mitmekülgseks arenguks. Osalemine mõnes huvialaringis annab lisateadmisi, toetab iseseisvust ja omaalgatust, võimaldab arendada meeskonnatööoskust, kohuse- ja vastutustunnet.

Huvitegevus ei piirne ainult ringitööga, siia alla võib lugeda igasugust tunnivälist tegevust: osalemist projektides ja erinevatel üritustel. Ühistegevuse kaudu õpitakse üksteist tundma ja hoidma ning see on aluseks koolipere ühtsustunde loomiseks.

Huviringid

Lisainfo:

Mai-Liis Kroon
IVKHK huvijuht
+372 5698 7732
Mai-Liis.Kroon@ivkhk.ee

Andrei Izmalkov
Huvijuht, Sillamäe õppekoht
+372 5626 5711
Andrei.Izmalkov@ivkhk.ee

Anna Tereštšenko
Huvijuht, Narva õppekoht
+372 523 7936
Anna.Terestsenko@ivkhk.ee

               

Huviring
Sihtrühm
Toimumisaeg
Toimumiskoht
Juhendaja

Spordiring

IVKHK õpilased

E.T.N. kell 20.15 - 21.30

K. kell
20.00 - 21.30

Sillamäe õppekoht, spordisaal
 

Aleksandr Kuklov

Pilates

IVKHK õpilased

T. kell
17.15 - 18.30

R. kell
15.30 - 16.30

Narva õppekoht,
L-231

Juliana Birotsi

Teatristuudio

IVKHK õpilased

T.K.N  kell 15.30 - 17.00

Narva  õppekoht,
L-231

Anna Tereštšenko

Poksiring

IVKHK õpilased

E.K.R. kell 16.00-17.30, 17.30-19.45

T.N. kell
15.30-17.00

Jõhvi õppekoht,
C-010

Vjatšeslav Zaretšnev