Koolielu

Huvitegevused


Huvitegevuse eesmärgiks on luua võimalused noore mitmekülgseks arenguks. Osalemine mõnes huvialaringis annab lisateadmisi, toetab iseseisvust ja omaalgatust, võimaldab arendada meeskonnatööoskust, kohuse- ja vastutustunnet.

Huvitegevus ei piirne ainult ringitööga, siia alla võib lugeda igasugust tunnivälist tegevust: osalemist projektides ja erinevatel üritustel. Ühistegevuse kaudu õpitakse üksteist tundma ja hoidma ning see on aluseks koolipere ühtsustunde loomiseks.

Huviring
Sihtrühm
Toimumisaeg
Toimumiskoht
Juhendaja

Spordiring

IVKHK õpilased

esmaspäev kell 20.00 - 21.30

teisipäev    kell 19.15 - 20.45 

kolmapäev kell 20.00 - 21.30

neljapäev   kell 19.15 - 20.45 

Sillamäe õppekoht, spordisaal
 

Aleksandr Kuklov

Pilates

IVKHK õpilased

esmaspäev kell 16.45 - 17.45

teisipäev kell 17.00 - 18.00

neljapäev kell  16.45 - 17.45

reede kell 15.30 - 16.30

Narva õppekoht, L-231

Juliana Birotsi

Teatristuudio

IVKHK õpilased

esmaspäev  kell 15.30 - 17.00

teisipäev kell  15.30 - 17.00 

kolmapäev    kell 15.30 - 17.00

neljapäev kell 15.30 - 17.00

Narva  õppekoht, L-231

Anna Tereśtśenko

Poksiring

IVKHK õpilased

esmaspäev  kell 16.00-17.30, kell 17.30-19.45

teisipäev kell 15.30-17.00

kolmapäev kell 16.00-17.30, kell 17.30-19.45

neljapäev kell 15.30-17.00

reede kell 16.00-17.30,    kell 17.30-19.45

Jõhvi õppekoht, C-010

Vjatśeslav Zaretśnev

 

 

Lisainfo:

Mai-Liis Kroon
Jõhvi huvijuht
+372 5698 7732
Mai-Liis.Kroon@ivkhk.ee

Andrei Izmalkov
Sillamäe huvijuht
+372 5626 5711
Andrei.Izmalkov@ivkhk.ee

Anna Tereštšenko
Narva huvijuht
+372 523 7936
Anna.Terestsenko@ivkhk.ee

               

Huvitegevuse eesmärgiks on luua võimalused noore mitmekülgseks arenguks. Osalemine mõnes huvialaringis annab lisateadmisi, toetab iseseisvust ja omaalgatust, võimaldab arendada meeskonnatööoskust, kohuse- ja vastutustunnet.

Huvitegevus ei piirne ainult ringitööga, siia alla võib lugeda igasugust tunnivälist tegevust: osalemist projektides ja erinevatel üritustel. Ühistegevuse kaudu õpitakse üksteist tundma ja hoidma ning see on aluseks koolipere ühtsustunde loomiseks.

 

 

Lisainfo:

Mai-Liis Kroon
Jõhvi huvijuht
+372 5698 7732
Mai-Liis.Kroon@ivkhk.ee

Andrei Izmalkov
Sillamäe huvijuht
+372 5626 5711
Andrei.Izmalkov@ivkhk.ee

Anna Tereštšenko
Narva huvijuht
+372 523 7936
Anna.Terestsenko@ivkhk.ee

               

Huviring
Sihtrühm
Toimumisaeg
Toimumiskoht
Juhendaja

Spordiring

IVKHK õpilased

esmaspäev kell 20.00 - 21.30

teisipäev    kell 19.15 - 20.45 

kolmapäev kell 20.00 - 21.30

neljapäev   kell 19.15 - 20.45 

Sillamäe õppekoht, spordisaal
 

Aleksandr Kuklov

Pilates

IVKHK õpilased

esmaspäev kell 16.45 - 17.45

teisipäev kell 17.00 - 18.00

neljapäev kell  16.45 - 17.45

reede kell 15.30 - 16.30

Narva õppekoht, L-231

Juliana Birotsi

Teatristuudio

IVKHK õpilased

esmaspäev  kell 15.30 - 17.00

teisipäev kell  15.30 - 17.00 

kolmapäev    kell 15.30 - 17.00

neljapäev kell 15.30 - 17.00

Narva  õppekoht, L-231

Anna Tereśtśenko

Poksiring

IVKHK õpilased

esmaspäev  kell 16.00-17.30, kell 17.30-19.45

teisipäev kell 15.30-17.00

kolmapäev kell 16.00-17.30, kell 17.30-19.45

neljapäev kell 15.30-17.00

reede kell 16.00-17.30,    kell 17.30-19.45

Jõhvi õppekoht, C-010

Vjatśeslav Zaretśnev