Koolielu

Huvitegevused


Huvitegevuse eesmärgiks on luua võimalused noorte mitmekülgseks arenguks. Osalemine mõnes huvialaringis annab lisateadmisi, toetab iseseisvust ja omaalgatust, võimaldab arendada meeskonnatööoskust, kohuse- ja vastutustunnet.

Huvitegevus ei piirne ainult ringitööga, siia alla võib lugeda igasugust tunnivälist tegevust: osalemist projektides ja erinevatel üritustel. Ühistegevuse kaudu õpitakse üksteist tundma ja hoidma ning see on aluseks koolipere ühtsustunde loomiseks.

Huviringid

Huviring
Sihtrühm
Toimumisaeg
Toimumiskoht
Juhendaja

Teatristuudio

IVKHK õpilased

T.K.N  kell 15.30 - 17.00

Narva  õppekoht,
L-231

Anna Tereštšenko

Poksiring

IVKHK õpilased

E.K.R. kell 17.00-18.15

Jõhvi õppekoht,
C-010 või spordisaal

Vjatšeslav Zaretšnev

Spordiring IVKHK õpilased E.T.K. kell 15.30-17.30 Jõhvi Õppekoht, spordisaal Urmas Treier

Lisainfo:

Katrin Puusepp
IVKHK huvijuht
+372 5698 7732
katrin.puusepp@ivkhk.ee

Anna Tereštšenko
Huvijuht, Narva õppekoht
+372 523 7936
Anna.Terestsenko@ivkhk.ee

               

Huvitegevuse eesmärgiks on luua võimalused noorte mitmekülgseks arenguks. Osalemine mõnes huvialaringis annab lisateadmisi, toetab iseseisvust ja omaalgatust, võimaldab arendada meeskonnatööoskust, kohuse- ja vastutustunnet.

Huvitegevus ei piirne ainult ringitööga, siia alla võib lugeda igasugust tunnivälist tegevust: osalemist projektides ja erinevatel üritustel. Ühistegevuse kaudu õpitakse üksteist tundma ja hoidma ning see on aluseks koolipere ühtsustunde loomiseks.

Huviringid

Lisainfo:

Katrin Puusepp
IVKHK huvijuht
+372 5698 7732
katrin.puusepp@ivkhk.ee

Anna Tereštšenko
Huvijuht, Narva õppekoht
+372 523 7936
Anna.Terestsenko@ivkhk.ee

               

Huviring
Sihtrühm
Toimumisaeg
Toimumiskoht
Juhendaja

Teatristuudio

IVKHK õpilased

T.K.N  kell 15.30 - 17.00

Narva  õppekoht,
L-231

Anna Tereštšenko

Poksiring

IVKHK õpilased

E.K.R. kell 17.00-18.15

Jõhvi õppekoht,
C-010 või spordisaal

Vjatšeslav Zaretšnev

Spordiring IVKHK õpilased E.T.K. kell 15.30-17.30 Jõhvi Õppekoht, spordisaal Urmas Treier