Õppetöö

Erialad

Ida-Viru maakonnas tegutseb üks riiklik kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on 2500 õpilase, 3000 täiendusõppes osaleja ja 270 töötajaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus.

Kool korraldab tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades. Koolil on õpetamise õigus 23-es õppekavarühmas, kõikidel õppekavarühmadel on täisakrediteering.

Õpe toimub eesti ja vene keeles, haridusnõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on loodud kõik õppimisvõimalused erivajadustega inimestele.

Veel

Veokorraldaja-logistik, 1 aasta 6 kuud

Veokorraldaja-logistik korraldab siseriiklikke ja rahvusvahelisi maanteevedusid, sooritab kaubavarude täiendamist abistavaid toiminguid ning teenindab ettevõtte siseriiklikke- ja väliskliente.

Õppekeel: vene

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (sessioon)

Õppekoht: Sillamäe

Õppeaeg: 1 aasta 6 kuud

Õppetase: 4. tase (kutseõppe esmaõpe)

Õppe alustamiseks tingimused: põhiharidus

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse

Õppekava

Õppekava läbimisel sooritab õppija veokorraldaja-logistik 4. taseme kutseeksami (kutsestandard Veokorraldaja-logistik, tase 4). 

Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam. 

Õpingute läbimisel õpilane:

  • Oskab korraldada kaupade maanteevedusid ning tunneb lao- ja veoteenuste ostu- ja müügiprotsessi.
  • Valdab laotöö toiminguid, tööd seadmetega, infotehnoloogilisi vahendeid ja kontoritehnikat;
  • Tunneb klienditeeninduse põhimõtteid ja vajadusi ning oskab suhelda klientide ja veosefirmadega.
  • Oskab töötada ohutult, ennetada töö- ja keskkonnariske.

Peamised õppemoodulid:

  • Kauba maanteevedude korraldamine (maanteevedude korraldamine, veovahendite igapäevase töö korraldamine, Euroopa Liidu sisese veodokumentatsiooni vormistamine).
  • Kaubavarude täiendamine (ostutoimingute ettevalmistamine ja  tegemine, varude täiendamine, laotoimingute tegemine).
  • Klienditeenindus (lao- ja veoteenuste ostmine ja müümine, kauba- ja veodokumentide käsitlemine, kliendi- ja tarnijasuhete hoidmine).

Veokorraldaja-logistiku töö on vaheldusrikas ja kiiresti muutuv. Töö on seotud teenindamisega, eeldades suhtlemisvalmidust, oskust tulla toime erinevate inimestega, sõbralikkust. Selles ametis on vaja kiiret otsustusvõimet, orienteeritust tulemusele, paindlikkust, loogilist mõtlemist, emotsionaalset stabiilsust, analüüsioskust ning pinge- ja stressitaluvust. 

Veokorraldaja-logistiku töö eeldab nii iseseisvust kui ka koostöövõimet meeskonnaga. Ta peab suutma lahendada operatiivselt ja iseseisvalt töös ettetulevaid probleeme ning leidma alternatiivseid lahendusi.

Praktikavõimalused:

Praktikat saab sooritada enda poolt valitud transpordi- või logistikaettevõttes nii Ida-Virumaal kui ka üle Eesti.

Edasiõppe võimalused:

Veokorraldaja-logistiku eriala lõpetajatel on võimalus jätkata õpinguid  kõrgkoolides (Tallinna Tehnikakõrgkool, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor).

Võimalikud töökohad:

Hetkel on Eestis kiiresti kasvanud huvi ja nõudlus logistikavaldkonna spetsialistide järele.

Peale kooli lõpetamist on  võimalik töötada nii erinevates logistikaettevõtetes kui ka tootmis- ja kaubandusettevõtetes.

Võimalused tööturul: logistikasekretär, logistiku assistent, logistika klienditeenindaja, logistiku abi, logistik-teenindaja, nooremlogistik, veokorraldaja, dispetšer.

Lisainfo: 

Kristjan Kaskman, osakonnajuht (majandus ja IT)