Õppetöö

Erialad

Ida-Viru maakonnas tegutseb üks riiklik kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on 2500 õpilase, 3000 täiendusõppes osaleja ja 270 töötajaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus.

Kool korraldab tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades. Koolil on õpetamise õigus 23-es õppekavarühmas, kõikidel õppekavarühmadel on täisakrediteering.

Õpe toimub eesti ja vene keeles, haridusnõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on loodud kõik õppimisvõimalused erivajadustega inimestele.

Veel

Turvasüsteemide tehnik, 1 aasta

Turvasüsteemide tehnik, tase 4 tööks on turvasüsteemide ja tuleohutuspaigaldiste ehitamine ja hooldamine. 

Õppekeel: eesti keel / vene keel

Õppeliik: 4. taseme jätkuõpe

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (paindlik graafik)/ töökohapõhine õpe

Õppekoht: Jõhvi

Õppeaeg: 1 aasta

Õppe alustamiseks tingimused: õppima võivad asuda kutseharidusega isikud, kes omavad 4. taseme kutset või neile vastavaid kompetentse järgmistel kutsealadel: automaatik, elektrik, sisetööde elektrik, mehhatroonik, automaaikasüsteemid, elektriseadmed ja süsteemid.

Õppekava

Õppekava läbimisel sooritab õppija 4. taseme kutseeksami (kutsestandard: Turvasüsteemide tehnik, tase 4).

Õpingute läbimisel õpilane:

  • paigaldab seadmeid ja kaableid, kasutades sobivaid installatsioonimaterjale, arvestades tootjate juhendeid, standardeid ja nõudeid, 
  • dokumenteerib teostatud paigaldus- ja ehitustööd vastavalt kehtestatud korrale.
  • IVKHK lõpetades võib sooritada kutseeksami Turvasüsteemide tehnik tase 4 kutse omandamiseks (eksam sooritatakse eesti keeles).

Praktika võimalused ja võimalikud töökohad: turvasüsteemide hooldus- ja paigaldusfirmad

Edasi õppe võimalused 

  • Taastuvenergia tehnoloogia ja seadmete paigaldaja, jätkuõpe
  • Tootmisautomaatik, jätkuõpe
  • Kõrgharidus TalTech’is (Inseneriteaduskond)

Viide videomaterjalile

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Toetus on mõeldud tööealistele töötavatele ja töötuna registreeritud inimestele. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehel SIIN.

Lisainfo: 

Ander Sile, osakonnajuht (tehnika ja tehnoloogia)