Õppetöö

Erialad

Ida-Viru maakonnas tegutseb üks riiklik kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on 2500 õpilase, 3000 täiendusõppes osaleja ja 270 töötajaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus.

Kool korraldab tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades. Koolil on õpetamise õigus 23-es õppekavarühmas, kõikidel õppekavarühmadel on täisakrediteering.

Õpe toimub eesti ja vene keeles, haridusnõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on loodud kõik õppimisvõimalused erivajadustega inimestele.

Veel

Tekstiilkäsitöö, 2 aastat

Tekstiilkäsitööline on käsitöö tegija, kes valmistab kvaliteetseid ja esteetilisi tekstiile ja tekstiilist käsitööesemeid, kasutab oma töös traditsioonilisi ja kaasaegseid töövõtteid, tehnikaid ja valmistusviise, järgib oma kutsetöös käsitöölise kutse-eetika põhimõtteid ja väärtustab ametiau, korraldab oma käsitöötoodete- ja teenuste esitlemist ja müüki.  

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks tekstiilkäsitöö tegijana nii iseseisvalt kui meeskonnaliikmena tekstiilkäsitöö valdkonnas. Samuti luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Õppekeel: vene keel

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (päevane)

Õppekoht: Narva

Õppeaeg: 2 aastat

Õppetase: 4. tase (kutseõppe esmaõpe)

Õppe alustamiseks tingimused: põhiharidus

Õppekava

Õppekava läbimisel sooritab õppija 4. taseme kutseeksami (kutsestandard: Tekstiilkäsitööline, tase 4). Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam.

Õpingute läbimisel saab õpilane teadmisi ja praktilisi oskusi Eesti rahvakultuuri ja tekstiilipärandi alustest, kavandamisest ja kujutamisest, materjaliõpetusest, silmuskudumisest, heegeldamisest, õmblemisest, kangakudumisest, tikkimisest, viltimisest ning käsitööalasest ettevõtlusest, tootearendusest ja turundusest.

Töös on olulised käeline osavus, ruumiline mõtlemine, proportsioonitunnetus, püsivus, loovus, vastutustunne ja õpivalmidus.

Praktikavõimalused:

Tekstiilikojas või tekstiilkäsitööga tegelevas ettevõttes.

Edasiõppe võimalused:

  • Ärikorraldus
  • Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
  • Eesti Kunstiakadeemia
  • Erialased täiendõppe kursused.

Võimalikud töökohad:

Tekstiilkäsitöö eriala lõpetajal on ettevalmistus:

  • asutada iseseisev käsitööettevõte;
  • juhendada käsitööringe;
  • töötada käsitöölisena tekstiilkäsitööga tegelevas ettevõttes.

Lisainfo: 

Kristjan Kaskman, osakonnajuht (majandus ja IT)