Vastuvõtt

Erialad

Ida-Viru maakonnas tegutseb üks riiklik kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on 2500 õpilase, 3000 täiendusõppes osaleja ja 270 töötajaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus.

Kool korraldab tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades. Koolil on õpetamise õigus 23-es õppekavarühmas, kõikidel õppekavarühmadel on täisakrediteering.

Õpe toimub eesti ja vene keeles, haridusnõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on loodud kõik õppimisvõimalused erivajadustega inimestele.

Veel

Tarkvaraarendaja (IT Akadeemia), kutsekeskharidusõpe

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutsekeskharidusõpeÕppevormstatsionaarne koolipõhine õpeEeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg4 aastat

Õppekohad: Sillamäe, Jõhvi

Õppekeel:  eesti keelvene keel

Tarkvaraarendaja põhiliseks tööks on tarkvara lähtekoodi kirjutamine vastavalt kokkulepitud disainile. Ta osaleb tarkvara lahenduse väljatöötamisel, vastutab kirjutatud koodi tehnilise kasutamise eest ja pakub erinevaid lahendusi, arvestades süsteemi kui tervikut.

Tarkvaraarendaja suudab oma tööd iseseisvalt organiseerida, aega planeerida ning vastutust võtta. Ta täidab tööülesandeid muutuvates olukordades nõuetekohaselt, on hea kaasamõtleja ning lahenduste otsija. Tarkvaraarendaja on hea meeskonnaliige, mõistab ja rakendab meeskonnas kasutatavat tarkvara arenduse metoodikat. 

Tarkvaraarendaja peamisteks tööülesanneteks on:

•  Kliendi vajaduste ja lähteülesande kaardistamine, et loodud lahendus oleks kliendile jätkusuutlik.
• Tarkvaraliste lahenduste kavandamine, väljatöötamine ja arendamine.
•  Infosüsteemide/rakenduste või nende osade testimine ja teostatud tööde dokumenteerimine.
•  Infosüsteemide riskide hindamine ja maandamine, protsessi täiustamine ja infoturbe haldamine. 

Tarkvaraarendaja eriala tähendab seda, et  Sa saad õppida tarkvaraarenduse erialaseid teadmisi ja oskusi ning gümnasistidega võrreldavas mahus üldaineid. Kooli lõpetades sooritad tarkvaraarendaja 4. taseme kutseeksami, saad olulise eelise jätkata õpinguid kõrgkoolis või alustada karjääri tarkvaraarendusettevõttes.

Vaata ka: https://startit.ee/tarkvaraarendaja/

Vastuvõtutingimused

  • Vestlus
  • Test
  • Eesti keele kui teise keele test

Edasiõppimise võimalused:

  • TALTECis, informaatikat, IT-süsteemide arendust või äriinfotehnoloogiat
  • Tartu Ülikoolis. Informaatika ja Arvutitehnika erialad
  • Tallinna Ülikoolis Informaatika eriala

Õppekava koos moodulite rakenduskavadega

Natella Mihhailova, erialade juht (IT ja multimeedia)