Vastuvõtt

Erialad

Ida-Viru maakonnas tegutseb üks riiklik kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on 2500 õpilase, 3000 täiendusõppes osaleja ja 270 töötajaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus.

Kool korraldab tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades. Koolil on õpetamise õigus 23-es õppekavarühmas, kõikidel õppekavarühmadel on täisakrediteering.

Õpe toimub eesti ja vene keeles, haridusnõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on loodud kõik õppimisvõimalused erivajadustega inimestele.

Veel

Taastuvenergia tehnoloogia ja seadmete paigaldaja, kutseõpe jätkuõpe

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutseõpe jätkuõpeÕppevormstatsionaarne koolipõhine õpeEeldus alustamisekskeskharidusÕppeaeg1 aasta

Õppekeel: eesti keel, vene keel

Õppekohad: Jõhvi, Narva

Paindlik graafik

Taastuvenergia süsteemide paigaldaja töö eesmärk on tagada paigaldatud süsteemide töökindlus ja projektile (sh tarbija vajadustele) vastavus:

  • päikeseelektrisüsteemide paigaldaja paigaldab ja hooldab paneele, kilpe (jaotus- ja juhtimiskeskusi), invertereid jm seadmeid ning süsteeme, millega toodetakse taastuvast energiaallikast - päikesest – elektrit;
  • elektertuulikute paigaldaja monteerib tuulikuid, kilpe, invertereid, kontrollereid jm elektriseadmeid, millega toodetakse taastuvast energiaallikast - tuulest – elektrienergiat;
  • paigaldaja teeb ehitus- ja kaabeldustöid ning montaaži- ja hooldustööd järgides eelnevalt koostatud projekti, tööjoonist või tootja paigaldusjuhendit.

Arenguvõimalused: kõrgkooli õppima asumine, enesetäiendamine ja koolitused.

Õppekava koos moodulite rakenduskavadega

Sisseastumisinfo:

  • Sillamäe: telefon +372 5628 1741
  • Jõhvi: telefon +372 5308 8342
  • Narva: telefon +372 5697 1102

Lisainfo: vastuvott@ivkhk.ee

Galina Trofimova, erialade juht (tehnoloogia)