Vastuvõtt

Erialad

Ida-Viru maakonnas töötab üks riigi kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on 2500 õpilase, 2500 täiendusõppes osaleja ja 270 töötajaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus.

Kool korraldab tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades.

Koolil on õpetamise õigus 23-s õppekavarühmas, kõikidel õppekavarühmadel on täisakrediteering.

Õpe toimub eesti ja vene keeles, haridusnõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Õppimisvõimalused on erivajadustega inimestele.

Veel erialasid

Spaateenindaja, kutseõpe

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutseõpeÕppevormstatsionaarne koolipõhine õpeEeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg1 aasta 6 kuud

Õppekeeled: eesti keel, vene keel

Õppekohad: Jõhvi

Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised ja oskused, mis on vajalikud töötamiseks tänapäeva spaateenuseid pakkuvates ettevõtetes, et osutada kliendile spaateenuseid, arvestades tema soove, vajadusi, tervislikku seisundit ja ettevõtte võimalusi.

Arenguvõimalused: enesetäiendamine ja koolitused.

Õppekava üldine väljund

Õppekava koos moodulite rakenduskavadega

Valentina Gorohh